Otázkou tedy zůstává, jaký výrobek a technický postup při zhotovení fasády zvolit, aby byl výsledek díla dokonalý nejen po stránce vzhledu, ale také kvality a trvanlivosti.
Společnost EKOLAK ze svého sortimentu nabízí nejen výrobky k venkovní ochraně fasád, ale i další pro použití v interiérech.

Fasádní barvy
Jsou nejen výborným prostředkem k ochraně fasády před klimatickými vlivy, ale zároveň skýtají skvělou příležitost pro zvýšení estetického a vizuálního působení objektů. Řada fasádních barev je sestavena tak, aby umožnila komplexní řešení problematiky povrchových úprav fasád na bázi akrylátových, silikonových, silikátových nebo vápenných nátěrových hmot, případně barvy flexibilní. Jsou dodávány v hladké i jemně zrnité struktuře, ale i jako varianty umožňující výraznou dekoraci. Tyto fasádní barvy vynikají výbornou kryvostí, zpracovatelností, přídržností, omyvatelností i výbornou propustností vodních par a jsou vhodné pro aplikaci na všechny typy běžných podkladů, od břízolitu, přes omítky až po zdivo, na novostavby, pro rekonstrukci starších objektů i na historické a sanované objekty. Díky svým jedinečným vlastnostem jsou vhodné i do oblastí se zvýšeným zatížením nepříznivými klimatickými podmínkami nebo prašností.
Pro aplikace vyžadující vysokou prodyšnost nátěrového filmu je určena silikátová barva EKOSIL. Tato barva s výbornou kombinací vysoké hydrofobní schopnosti a vysoké paropropustnosti je ideální pro nátěry historických objektů, nebo objektů se špatně provedenou hydroizolací a pro nátěry sanačních omítek. Na akrylátové bázi založené fasádní barvy EKOFAS JZ vytvářejí jemně zrnitou strukturu. Hladké barvy FASAX jsou vysoce otěruvzdorné a odolné vůči povětrnostním podmínkám. Do oblastí s obzvláště nepříznivými podmínkami jsou určeny fasádní barvy FASAX EXTRA s přídavkem silikonové emulze, která jim mimo jiné dává zvýšenou vodoodpudivost a samočisticí schopnosti nátěru. Pro nejnáročnější aplikace slouží hladká silikonová barva FASIKON, která je silně hydrofobní a má vynikající paropropustnost. K vytváření efektních kapénkových struktur lze použít jemně zrnitou barvu EKOFAS DEKOR. Sortiment fasádních barev doplňuje speciální flexibilní fasádní barva EKOCRACK na překrytí trhlin, která se vyznačuje vysokou elastičností, dlouhou životností a stálobarevností. Transparentní disperzní barva EKOTRAN s hedvábně lesklým vzhledem se používá jako ochranný nátěr.

Dekorativní omítkoviny
Umožňují díky široké škále struktur a paletě barevných odstínů dosáhnout velmi efektního vzhledu fasád. Nabídka zahrnuje vedle nejžádanějších disperzních omítkovin, oblíbených díky svým výborným mechanickým vlastnostem a snadné údržbě, také silikátové omítkoviny, především pro objekty se zvýšenými nároky na paropropustnost. Další skupinou progresivních výrobků jsou silikonové dekorativní omítkoviny, schopné odolávat zvýšenému klimatickému namáhání i znečištění ovzduší při současném zachování paropropustnosti.
Rozdělíme-li omítkoviny podle vzhledu, jedná se o výrobky EKOPUTZ, KC PUTZ a STRUKTUR PUTZ, které jsou k dispozici v provedení akrylát, silikon i silikát a zrnitostech 1; 1,5; 2 a 3 mm. Na místa se zvýšenými nároky na mechanickou odolnost, např. sokly, chodby nebo schodiště je vhodná mozaiková omítkovina QUARZPUTZ v zrnitostech 1,2 a 1,8 mm. Velkou konkurenční výhodou tohoto výrobku je, že počet jeho odstínů není omezen jen vzorkovníkem.

Zateplovací systémy
Nosným programem EKOLAKu je výroba a kompletace kontaktních zateplovacích systémů. Tyto jsou dodávány buď s izolantem z fasádního polystyrenu (označení EKO-STZ P) nebo s minerálním izolantem (EKO-STZ M). Oba systémy obstály v náročných zkouškách podle technického předpisu Evropské komise ETAG 004 a získaly Evropské technické schválení (ETA). Jsou to systémy, jejichž cílem je nejen snížení energetické náročnosti budov a vizuální zatraktivnění ale také účinná ochrana neprůsvitné obálky budov proti vnějším vlivům, která má za důsledek například zamezení vniku plísní v interiéru a další přínosy.

Nový tónovací systém
V rámci připravované fúze společností ­COLORLAK a EKOLAK dochází nejen ke sjednocování procesů a činností, ale i sortimentu některých výrobků. Pro zákazníky je v této chvíli nejvýraznější změnou zavádění nového tónovacího systému s názvem TÓNOVACÍ SYSTÉM COLORLAK. Sjednocený tónovací systém vychází z dosud používaného systému EKOLAK a navazuje také na zkušenosti, které má COLORLAK s tónovacím systémem Multicolor 2001 i při zakázkové výrobě na průmyslovém tónovacím automatu. Nový tónovací systém zahrnuje dvě řady tónovaných výrobků. To umožňuje zákazníkům zvolit si systém podle konkrétních potřeb:

DEKOR - dekorativní barvy pro použití zejména ve stavebnictví a pro individuální aplikace. Umožňuje tónování malířských interiérových a fasádních barev, tenkovrstvých omítkovin a penetrací, známých ze sortimentu EKOLAKu a vybraných syntetických a vodouředitelných barev a lazur ze sortimentu ­COLORLAKu. Celkem se jedná o 24 výrobků, jejichž odstínová škála je zásadním způsobem rozšířena.  Mimo již tradiční vzorkovnice ­EXTERIER a INTERIER je možno je tónovat podle dalších 20 vzorkovnic do 15000 odstínů.
PROFI - špičkové nátěrové rozpouštědlové hmoty pro průmyslové aplikace splňující zpřísněná kritéria VOC. Základní nabídka sestává z 8 průmyslových typů nátěrových hmot (syntetických, epoxidových a dvousložkových polyuretanů) ve 2500 odstínech.

Fotokatalytické nátěry
Úplnou novinkou, doplňující aplikace zejména ve stavebnictví, jsou funkční nátěry pro interiéry FN2 a exteriéry FN1. Jsou to vodné suspenze, pracující na principu fotokatalýzy, kdy nanočástice titanové běloby v nich obsažené rozkládají organické nečistoty ve vzduchu na neškodnou vodu a oxid uhličitý. Tyto nátěry fungují jako dvojrozměrná čistička vzduchu od virů, baktérií, spor plísní, zápachů, cigaretového kouře a dalších organických polutantů z dopravy a průmyslu.

COLORLAK, a.s.
Tovární 1076, 686 03 Staré Město
info@colorlak.cz, www.colorlak.cz