Všichni volají po zvýšení energetické účinnosti, s podstatným omezením spotřeby energie. To se neobejde bez množství relevantních dat o instalaci, a čím více, tím lépe. Platí zde okřídlené „co nelze změřit, nelze ani řídit.“

Na druhou stranu, skutečnost je taková, že ve stávajících rozvaděčích je malý nebo není žádný dodatečný prostor. Rozšíření elektroinstalace za cenu stavebních úprav je drahé. Propojení se systémem řízení budovy (BMS) vyžaduje další náklady.

Jak by měl, vzhledem k uvedeným argumentům, takový energetický management vypadat?

Za prvé, neměl by vyžadovat dodatečný prostor v rozvaděči. To je vysokou prioritou.

Bezdrátové snímače PowerTag se instalují přímo na modulární přístroje šířky 18 mm a nezabírají další prostor v rozvaděči.Za druhé, měl by být schopen sledovat nejen spotřebu ­energie, ale i další parametry. Například, měřit kvalitu napájecího napětí nebo rozložení proudu mezi fázemi. Možná, že dvě ze tří fází jsou na 50 % svého maximálního zatížení, ale třetí fáze je na 85 %. Malým zásahem do řízení by bylo možné předejít velkému problému při výpadku napájení.

Monitorování instalace by mělo sledovat energii, proudy, výkon a napětí. Umožnit nejen měřit spotřebu energie, ale také monitorovat stav elektrických zařízení.

Za třetí. Měl by poskytovat okamžitý přístup k varovným hodnotám obvodu. Například, když dojde k výpadku obvodu ledničky nebo kompresoru, měl by vyslat výstrahu prostřednictvím e-mailu.
Integrace do řídicího systému budovy může být součástí celkové strategie internetu věcí.

Software zdarma pro PowerTag.


Za čtvrté, optimální řešení musí být bezdrátové. Ze dvou důvodů - náklady a pohodlí. Tahání kabelů je složité, nákladné a časově náročné.

Příkladem takového řešení je PowerTag společnosti Schneider Electric. Je to bezdrátové monitorovací zařízení, které se instaluje přímo na modulární jističe Acti 9. To znamená, že není třeba vzdát se drahocenného místa na DIN liště. A to platí pro nové i staré instalace.

O přenos do systému řízení budovy a přístup k e-mailovým hlášením se stará rozhraní Smartlink.

Elektrické charakteristiky:
- Maximální proud: 63 A
- Jmenovité napětí: Un = 220 až 240 V
- Frekvence = 50 Hz/60Hz
- Vlastní spotřeba: max. 1 VA
- Provozní teplota: -25 až 60 °C

Přesnost měření:
- Proud – třída 1
- Napětí – třída 0,5
- Výkon – třída 1
- Energie – třída 1 – IEC 61557-12
- Pouze činná energie
- Minimální zátěž 10 W (40 mA)

Komunikace:
- Frekvence 2,4 GHz až 2,4835 GHz
- 20 snímačů na jedno rozhraní Smartlink

Více informací o tom, jak zvýšit efektivitu řízení budov, naleznete na našich webových stránkách www.schneider-electric.cz.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
U Trezorky 2, 158 00 Praha - Jinonice
tel.: +420 382 766 333
e-mail: podpora@schneider-electric.com
www.schneider-electric.cz