Nová generace vodičů a kabelů nkt cables

nkt cables CZ používá své znalosti a odborné zkušenosti k výrobě bezhalogenových kabelů, které splňují nejnáročnější bezpečnostní normy.

Nová generace vodičů a kabelů nkt cables

Naši specialisté stále sledují stávající a nové normy a při dodržování těchto norem pracuje nkt cables CZ na konstrukčních řešeních pro oheň retardující a ohniodolné kabely. V průběhu roku 2009 pracovali specialisté z Kladna, Velkého Meziříčí a Vrchlabí na vývoji nových typů oheň retardujících kabelů ­NOPOVIC® 1-CXKH-R a ohniodolných kabelů NOPOVIC® 1-CXKH-V, které jsou schopny plnit požadavky předpisu Evropské unie CPD, případně nařízení CPR (druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení), normy EN, české normy, normy DIN VDE a také českou vyhlášku č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb vydanou Ministerstvem vnitra ČR.

nkt cables CZ vydala zcela nové a jednotné technické podmínky pro všechny tři své české závody. Pracovníci technologie a vývoje provedli mnoho laboratorních a průmyslových zkoušek s cílem nalézt správné konstrukce kabelů a vybrat optimální materiály pro izolaci, výplň a pláště schopné splnit přísné limity pro:
-    uvolňování tepla;
-    hustoty vyvinutého kouře;
-    korozivity zplodin;
-    žádné odkapávání hořících ­částic.
Zkoušky podle evropské zkušební normy prEN50399 byly provedeny v akreditované zkušebně nkt cables v dánském Asnæs a zkouškám byl přítomen inspektor z EZÚ Praha. Výsledkem bylo, že oheň retardující kabely NOPOVIC® 1-CXKH-R byly certifikované českou zkušebnou EZÚ Praha v květnu 2009.

Ve stejné době jsme pracovali na vývoji nové generace také ohniodolných kabelů NOPOVIC® 1-CXKH-V. Klíčovou roli v tomto procesu hrál výběr použitých materiálů pro dosažení absolutně žádného odkapávání hořících částic během simulovaného požáru. Tento vývoj byl korunován úspěšným zvládnutím zkoušek, jež byly realizovány v září 2009. Naše kabely byly certifikované EZÚ Praha dne 25.9.2009 a byly klasifikované podle návrhu Evropské komise – Kabelová klasifikace B2ca s1 d0. Integrita izolace kabelu je 180 min. podle ČSN IEC 60331-11:01.

Abychom mohli našim zákazníkům deklarovat také funkce kabelu za podmínek požáru, zkoušeli jsme kabely NOPOVIC® 1-CXKH-V společně s typem NOPOVIC® NHXH s pozitivním výsledkem po 60 min. = E60 podle německé normy DIN 4102-12, P60 podle českého ZP 27/2008 a slovenské normy STN 920205 v institutu FIRES na Slovensku. Výsledky této zkoušky podle DIN 4102-12 jsou také přijímané institutem VDE PZI.

Dalším krokem našeho projektu bylo dokončení VDE certifikace všech tří závodů pro kabely N2XH, resp. N2XCH a NHXH, resp. NHXCH během druhého pololetí 2010.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb. (Construction Product Regulation – CPR)

Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, která má platnost od 1.7.2008, vychází z rozhodnutí evropské komise č. 2000/147/EC a jejího doplnění č. 2006/751/EC.

Tento doplněk zařazuje kabely do sedmi hlavních kategorií označených Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca podle jejich možného přispění k požáru (uvolňování tepla a šíření plamene) a doplňkových kritérií označených s1 až s3 (vývin dýmu) a d0 až d2 (odkapávání hořících částic).

V příloze č. 2 vyhlášky 23/2008 Sb. jsou podle požadavků na požární odolnost a zajištění funkce předepsány kabely kategorie B2ca nebo B2ca, s1, d0.

Toto označení znamená:
•    B2ca - zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1 200 s ≤ 15 MJ, maximální hodnota uvolňování tepla
≤ 30 kW, šíření plamene
≤ 1,5 m, rychlost rozvoje požáru ≤ 150 Ws-1.
•    s1 - rychlost vývinu kouře
≤ 0,25 m2/s a ­celkové množství vyvinutého kouře za
1 200 s ≤ 50 m2.
•    d0 - žádné odkapávání hořících částic během 1 200 s.
Zkušební metody pro tyto kategorie jsou v návrhu normy prEN 50399 (CPD), která ještě nevstoupila v platnost. Předpokládané vydání normy je v roce 2011.
Česká republika jako jedna z prvních zemí EU požaduje plnění těchto kriterií již od 1.7.2008, a tak Asociace výrobců kabelů ČR a SR ve spolupráci s autorizovanou osobou ČR a GŘ HZS připravila Technický návod autorizované osoby, který umožní provádět zkoušky dle požadovaných kriterií do doby, než vstoupí v platnost EN 50399. Tento návod vydal v prosinci 2008 ­TZÚS Praha pod č. 10.13.02.
nkt cables provedla zkoušky některých kabelů podle výše uvedených předpisů a od druhého čtvrtletí 2009 je schopna dodávat některé typy HFFR kabelů splňujících požadavky Vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. s příslušným certifikátem.

nkt cables s.r.o.
Průmyslová 1130, 272 01 Kladno
tel.: 312 607 111, fax: 312 247 086
e-mail: info@nktcables.cz, www.nktcables.cz

nkt cables Vrchlabí k.s., člen skupiny NKT
Českých bratří 509, 543 14 Vrchlabí
tel.: +420 312 607 111

nkt cables Velké Meziříčí k.s., člen skupiny NKT
U Tržiště 685/1, 594 22 Velké Meziříčí
tel.: +420 312 607 111

Fotogalerie

NAŠI PARTNEŘI Další partneři