Mezi účinná preventivní opatření patří pravidelná personální kontrola prostor ať již vnitřních či venkovních, mechanické zabezpečení, požární zabezpečení objektů, elektronické zabezpečení budov, ale také například veřejné osvětlení komunikací a v ne poslední řadě dnes také monitorování rizikových oblastí moderními kamerovými systémy. Firmou, která má v tomto oboru mnohaleté zkušenosti a dokáže nabídnout špičková řešení, je společnost Robert Bosch odbytová s.r.o., divize ­Security ­Systems. Ta na náš trh dodává široký sortiment vyspělých zařízení, která dokáží velmi účinně střežit majetek a vnést větší klid například na parkoviště u objektů nebo na násilím sužované fotbalové stadiony. O činnosti divize Bosch Security Systems jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s produkt manažerem kamerových systémů, panem Čákou.

Můžete nám v krátkosti přiblížit hlavní specializace divize Bosch Security Systems?

Jak již napovídá samotný název naší divize Bosch Security Systems, naše aktivity směřují do oblasti bezpečnosti a jsou rozděleny do čtyř specializací. První z nich jsou zabezpečovací systémy a čidla v budovách, infračervené bariéry pro ochranu prostor, pohybová čidla, detektory tříštění skla, magnetické kontakty signalizace otevření dveří apod. K těmto systémům dodáváme i ústředny, které umožňují propojení na pult centralizované ochrany nebo zasílání telefonických výstražných zpráv, popřípadě spuštění poplašné sirény.Druhou naší specializací jsou protipožární elektronické systémy, což jsou hlásiče a detektory kouře nebo požáru. Nasazení těchto systémů je povinné v určitých typech budov, například hotelech, administrativních budovách nebo i v dopravních stavbách, například tunelech. Třetí oblastí našeho působení jsou komunikační systémy, kam spadají dvě oddělení. První je oddělení evakuačního rozhlasu a veřejného ozvučení. To bezprostředně souvisí s požárními systémy. Je tomu tak proto, aby se dala cíleně řídit evakuace buď automaticky nebo s pomocí operátora. Systém obsahuje stropní reproduktory, ze kterých například v hotelech běžně hraje hudba a lze je samozřejmě využít i pro evakuační hlášení. Tytéž systémy můžeme zaznamenat na nádražích, letištích i v administrativních budovách. Specifickou skupinou jsou kongresové systémy. Ty obsahují delegátské jednotky s mikrofonem. V těchto zařízeních jsou integrovány i systémy pro bezdrátové tlumočení. Přijímače fungují v infrapásmu a umožňují na 32 kanálech překlady do různých jazyků.

Poslední oblastí je oblast kamerových systémů, chcete-li průmyslové televize. V angličtině CCTV - Closed Circle Television. Systémy slouží jako bezpečnostní systémy při dohledu nad prostory, ať venkovními nebo vnitřními. Hodně jsou tyto systémy využívány i jako informační systémy, například při monitorování dopravní situace v dopravních špičkách nebo v průběhu dne při měření rychlosti na frekventovaných komunikacích v hustě osídlených městských aglomeracích. V průmyslu slouží k monitorování dodržování technologických procesů, v obchodě ke kontrole pokladny, pohybu zákazníků apod. Kamerové systémy jsou často provázány i s kontrolou vstupu do budov, kde identifikují osoby pohybující se v tomto prostoru.

Využití kamerových systémů je tedy velmi široké...

Máte pravdu. U bezpečnostních systémů to jsou hotely, administrativní centra, sklady, průmyslové areály, ale čím dál častější je využití pro individuální ochranu staveb typu rodinné zástavby. U protipožárních systémů je to v podstatě obdobné. U administrativních a veřejných budov musí být instalována samostatná ústředna pro zajištění protipožární ochrany. U veřejných budov bývá na vnější zdi umístěna bezpečnostní skřínka, kde je uložen klíč od vstupu do budovy tak, aby bylo možné v případě požáru dveře mechanicky otevřít. Konferenční systémy samozřejmě nalézají využití v zasedacích místnostech velkých firem nebo na úřadech v případě jednání zastupitelstev a také v parlamentu nebo při pořádání velkých konferencí či zasedání. Některé společnosti se živí jako rental společnosti, které pronajímají tuto techniku. Kamerové systémy jsou využívány v širokém spektru oblastí od průmyslu přes veřejnou správu až po administrativní centra či hotelové budovy. Nejtypičtějším příkladem jsou obchody, kde monitorují zdali nedochází k odcizování zboží či neoprávněné manipulaci s ním.

Význam kamerových systémů dle vašeho názoru poroste?

Bezesporu ano. Umístění kamerových systémů je vhodné všude tam, kde je kladen zvýšený důraz na bezpečnost osob, prevenci proti kriminalitě, informační systémy a pro zaznamenání pracovních či technologických postupů. Počet takových míst v budoucnu jistě vzroste.

Můžou kamerové systémy pomoci při jednom z dnešních palčivých problémů, jakým je násilí na stadionech?

Jsem o tom přesvědčen. Bosch se zúčastnil řady akcí monitorování dění na stadionech. Zabezpečil řadu velkých sportovních událostí, například stadiony při pořádání mistrovství Evropy v Portugalsku a to samozřejmě vytváří know-how jak a co nejúčinněji monitorovat. Na sportovištích jsou kamery, které monitorují aktuální dění na stadionu s možností záznamu. Zpětně ze záznamu se dá samozřejmě dohledat událost, která může posloužit v důkazním řízení při postupu například proti vandalům.

Co v tomto směru můžete zákazníkům u nás nabídnout?

Náš postup je vždy v souladu s přáním zákazníka. Jsou zde však i mezinárodní instituce ­FIFA­ a UEFA, které mají také zájem a určité požadavky na bezpečnost na stadionech. Vhodné je proto pokrýt citlivé prostory z hlediska bezpečnosti. K nim patří oblasti, kde se tísní mnoho lidí, například vstupy, sektory skalních fanoušků, sektory hostí. Zde doporučujeme instalaci přehledových kamer, které vidí na všechny tribuny. Z hlediska významu stadionu je často vyžadována také identifikace osob. Z toho plyne nutnost instalace kamery před každým vstupním turniketem tak, aby dokonale sejmuly obličej návštěvníka. Kamery přehledové jsou fixní a monitorují dění na tribunách, kamery otočné jsou naopak ovládány na dálku v horizontálním i vertikálním směru a jsou schopny až 36 násobného přiblížení, což umožňuje obsluze kamery na dálku snadno detailně člověka nasnímat a přesně jej identifikovat. Dnes již existují i systémy kamer, které jsou napojeny na databázi nežádoucích osob. Kamera tak dokáže ihned vyhodnotit, zdali je člověk potížista a výtržník a pracovník ochrany stadionu mu tedy může znemožnit po obdržení informace obsluhou vstup na stadion.

Kde jsou vaše systémy nasazeny v praxi?

Na Slovensku máme kamerový systém u mistra Slovenska v Žilině, v zahraničí jsme zajišťovali stadiony při Mistrovství Evropy v Portugalsku a Německu. Práci máme i nyní při zabezpečení stadionů před MS v Jihoafrické republice a naše systémy budou sloužit i při Mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině.

Kam se ubírají kamerové systémy a co již dnes dokáží no­vého?

Dnes dokáží například tyto systémy detekovat, že přibyl či ubyl předmět ve střeženém prostoru, směry pohybu tohoto předmětu apod. V ochranných zónách dokáží například povolit výstup z určitého prostoru a naopak vstupu do něj dokáží zamezit. Jedná se o novou generaci inteligentních kamer. Tyto kamery tak například dokáží upozornit obsluhu, že v tunelu zůstalo stát auto nebo naopak pokud auto jede na dálnici v protisměru. Kamera dokáže sledovat také pohyb osob u bankomatu a osobu, která se zde pohybuje déle než tři minuty, zaznamená jako podezřelou. Inteligentní kamery mají i pokročilé funkce vyhledávání, kdy dokáží například nalézt na záznamu odcizené auto v určitém časovém úseku. To vše usnadňuje práci a není nutné prohlížet kvanta nepotřebných záznamů.

Závěr z našeho povídání s panem Čákou si jistě vyvodí každý sám. Jedno je však jisté. Náklady na preventivní opatření související s bezpečností jsou vždy mnohonásobně nižší, než úhrada škod, které plynou z vandalství, trestné činnosti či náhrad způsobených škod. Jde tedy o investici, která se rozhodně vyplatí.

Za rozhovor děkuje
Ivo Románek


Robert Bosch odbytová s.r.o.
divize Security Systems
Pod Višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: 261 300 244, fax: 261 300 249
www.boschsecurity.cz