...energetických úspor.

Mezi stavitele rodinného domu s tímto přístupem patřil i pan Přemysl, který si na hezkém slunném pozemku na Zlínsku postavil dům moderního střihu, který disponuje vyspělou topnou a energetickou soustavou. V úvodu naší redakční návštěvy jsme se jej proto zeptali, zdali jeho dům splňuje veškeré nároky na nízkoenergetický provoz. Ten k tomu říká:

„Ano, splňuje. Naší snahou bylo již od fáze hrubé stavby volit takové materiály a technologie, které umožňují realizovat stavbu v nízkoenergetickém standardu. Tomuto požadavku následně odpovídala volba cihel, zateplení, oken, žaluzií, střechy i dalších prvků obvodového pláště domu.“

Spotřebu energií v domě výrazně ovlivňuje vhodný návrh a složení topné soustavy. Jak je koncipována topná soustava vašeho domu a jaké topné a energetické zdroje využívá?
Již od počátku výstavby jsme věděli, že v území se nenachází plynová přípojka a zároveň jsme chtěli dům vytápět co nejvíce efektivně, ekologicky a zároveň ekonomicky. Zvolili jsme proto jako topný zdroj tepelné čerpadlo systém vzduch/voda v kombinaci s podlahovým vytápěním. Celý dům je tak vytápěn podlahovým vytápěním a není nutno k provozu topné soustavy využívat dva teplotní spády. Pro realizaci podlahového vytápění jsme využili systém podlahového vytápění značky Cosmo, které je osvědčeno statisíci instalací po celé Evropě a na náš trh jej dodává společnost Gienger. Dům je navíc vybaven centrální rekuperací, což umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v celém domě a stabilní přísun čerstvého vzduchu bez ztráty tepla.

Všimli jsme si také, že váš dům využívá fotovoltaickou elek­trárnu. Mohl byste nám tento fotovoltaický systém v krátkosti popsat?
Z důvodu, že celý dům využívá jako jediný energetický zdroj pouze elektřinu, jsme se rozhodli pro instalaci fotovoltaické elektrárny, aby nám pomohla pokrýt část nákladů na provoz domu. Velmi nám pomohlo, že dům má střechu ­orientovánu na jihovýchod, což nám umožnilo umístit na tuto část střechy fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 6 kW s tím, že v technické místnosti domu máme umístěno ještě bateriové úložiště tak, aby se do nich naakumulovaná energie dala využívat i v období, kdy slunce nesvítí. Akumulační schopnost baterií je 15 kWh, takže je to opět energie, kterou může dům využívat v případě její potřeby.

Které přístroje v domácnosti využívají elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky nejvíce?
Největší potřebu energie, a to jak na vytápění, tak popřípadě i chlazení domu, má tepelné čerpadlo. Prostřednictvím ­tepelného čerpadla je vyráběna také teplá užitková voda. V případě ještě vyšší potřeby teplé vody je tato ohřívána s pomocí patron v ohřívači. Jinak jsou samozřejmě přebytky elektřiny vyrobené fotovoltaikou využívány převážně domácími spotřebiči, jakými jsou pračka, sušička, elektrická trouba, varná deska a takto bych mohl dále pokračovat.

Jakou účinnost má fotovoltaická elektrárna v zimním období?
Zimní období má na činnost fotovoltaických elektráren samozřejmě značný vliv. Je třeba říci, že v okamžiku, kdy jsou fotovoltaické panely na střeše domu zasypány sněhem, elektrárna elektřinu nevyrábí. Nicméně stačí chvilička slunečního svitu, sníh se na hladkých panelech neudrží, sjede a fotovoltaická elektrárna okamžitě obnoví svoji činnost. A pokud svítí v zimním období po delší dobu, dokáže fotovoltaická elektrárna v zimních podmínkách vyrábět dokonce více energie, než je tomu v letních měsících, kdy se panely přehřívají a výroba tudíž není tak efektivní jako v zimě, kdy se naopak přirozenou cestou chladí. Nicméně je zase zapotřebí počítat s tím, že v zimním období je mnohem méně slunečních dnů a dny jsou kratší. Pokud tedy vezmu v úvahu všechny tyto faktory, pak v zimním období má fotovoltaická elektrárna přibližně 20% účinnost ve srovnání s létem. I tak úsporu ve výši 20 % za elektrickou energii považuji za velmi významnou.

Jaká je z vašeho pohledu návratnost investice do fotovoltaické elektrárny ve vztahu k dosaženým úsporám elektrické energie?
Samozřejmě že výše ­úspory je do značné míry dána cenou elektřiny na trhu. Nicméně pokud bychom vzali průměrnou cenu elektřiny z poslední doby, která činila cca 5 Kč/kWh a zároveň vzali v úvahu to, že tato fotovoltaická elektrárna dokáže vyrobit až 6-7 MWh elektrické energie ročně, pak se jednoduchým výpočtem dostáváme k číslu 30-35 tis. Kč ročně na úspoře elektrické energie. Jsem tudíž přesvědčen, že se jedná o velmi podstatnou částku v každém rodinném rozpočtu. Je logické, že čím vyšší je cena elektrické energie na trhu, tím kratší je čas návratnosti investice do fotovoltaické elektrárny. V mém případě odhaduji návratnost vložených prostředků v horizontu 7 let.


Vaše topná a energetická soustava je velmi sofistikovaná. Kdo vám pomohl s návrhem topného systému a fotovoltaické elektrárny a byl pro vás problém sehnat veškeré komponenty případně montážní firmu?

Kupodivu musím říci, že nebyl. Obrátil jsem se totiž na odborný velkoobchod TZB Gienger, který spolupracuje s řadou odborných montážních firem z oboru vodo, topo a elektro po celém území ČR i SR. Velkoobchod Gienger je zároveň navázán na mnoho ověřených výrobců a dodavatelů jak tepelné techniky, instalačních materiálů či fotovoltaických systémů. Veškerý materiál jsem pak přes montážní firmu, která akci u mě realizovala, nakoupil u této firmy. Konkrétně to byly tepelné čerpadlo, rekuperační systém, podlahové vytápění Cosmo, a to včetně materiálů pro rozvody instalací. Velmi jsem ocenil také odborné poradenství pracovníků společnosti Gienger, kteří mi pomohli jak s návrhem podlahového vytápění, tak i s optimálním výběrem vhodného tepelného čerpadla a následně i s výběrem fotovoltaického systému. Jednalo se tedy ze strany této firmy o komplexní službu od návrhu, přes dodávku materiálu až po samotnou realizaci.

Doporučil byste firmu Gienger i dalším případným zájemcům o fotovoltaiku či vytápění domu?
Stoprocentně ano. Zejména proto, že celý systém u nás v domě bez problémů funguje již déle než pět let, a musím to zaklepat na dřevo, bez jakýchkoliv problémů. Zároveň bych chtěl říci, že celý systém je skutečně velmi úsporný, použité materiály v něm jsou vysoce kvalitní, dostupné a od prověřených evropských výrobců. Tomu odpovídají i potřebné záruky. Z toho všeho pak pro nás jako uživatele plyne jistota, že byly použity kvalitní komponenty, které dlouho vydrží. A to jsou důvody, proč mohu firmu Gienger a její služby doporučit i dalším případným zájemcům,“ uzavírá naše setkání s úsměvem pan Přemysl.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek