Střecha je koruna domu a v přeneseném smyslu slova má i takový význam. Pokud nebude fungovat střecha, je vážně ohrožena také správná funkce ostatních částí budovy i samotné její užívání.

Zatékání do střechy není zdaleka jediný problém, který nám může stará střešní krytina přichystat. Části krytin se mohou uvolňovat a sjíždět ze střechy, rezaté plechové střechy vytvářejí korozivní prostředí, které může napadat další přilehlé kovové části budovy, stejně tak nám rez může nehezky obarvit fasádu. Otvory a spárami v krytině se do podstřeší dostávají ptáci, hlodavci, kuny, nebo zafukuje sníh. Častými problémy jsou také prostupy, komínové lemování, antény, apod. Pojďme se nyní zaměřit zejména na plechové krytiny. Ty mají letitou tradici především v podobě drážkové/falcované krytiny. V našem okolí nalezeme řadu budov s krytinou z plechových tabulí spojených stojatou drážkou. Mnohdy jde o historické budovy a při jejich rekonstrukci je třeba volit opět stejný vzhled střechy. Máte-li takovou střechu, jsou tyto řádky určeny právě Vám.

Plechové krytiny z pozinkového plechu dosahují extrémní životnosti, pokud jsou pravidelně natírány a je o ně správně pečováno, mohou vydržet desetiletí. Může se ovšem stát, že je natírání opomenuto a do krytiny se zakousne zub času. Někteří prozíraví majitelé si také spočítají, že pravidelné natírání je z dlouhodobého hlediska méně výhodné, než pořídit novou, bezúdržbovou krytinu z předlakovaného plechu. V obou případech přichází na pořad dne výměna krytiny. Technologie drážkové krytiny je natolik vyzrálá a komplexní, že i po letech se střechy montují téměř identicky jako kdysi. Pokud se majitel střechy rozhodne pro stejný typ krytiny, může většinou zachovat podklad a skladbu, pokud jsou její vrstvy v pořádku. Pozinkované tabule jsou v současnosti nahrazeny nepřerušenými pásy kladenými v celé délce od hřebenu až po okapovou hranu. Odpadávají tak podélné spoje, což je výhodné z hlediska pracnosti a celistvosti krytiny. Kvůli větší dilataci se pak používají tzv. kluzné příponky, které kotví krytinu k podkladu. Pás se tak může libovolně roztahovat a smršťovat dle rozdílů ročních i denních teplot.

Bezúdržbová krytina
Krytiny Lindab, včetně drážkové krytiny Seamline, využívají jako svůj základ ocel, která má  v porovnání s ostatními kovy velmi nízkou teplotní roztažnost. Proto nemusíme mít obavy ani z celistvých pasů dlouhých až 15 m. Ocelové pásy jsou již v ocelárnách opatřeny vrstvou zinku a především vysoce trvanlivým polyesterovým lakem (dříve používané PVC plasty), který chrání ocel a dodává krytině požadovaný barevný odstín. Všechny ohyby plechu a drážky samotné se vyrábí již s touto povrchovou úpravou. Na takovou bezúdržbovou střechu nemusí řadu let vylézat nikdo kromě kominíka. Při dnešních cenách nátěrových hmot a lidské práce se nová krytina zaplatí již po druhém či třetím nátěru klasické pozinkované střechy, což představuje zhruba 10leté období. Povrch krytiny Lindab Seamline má životnost 40 let.

Rekonstrukce plechové střechy
Při rekonstrukci je třeba počítat s tím, že po rozkrytí střechy se zhodnotí stav podkladu (obvykle prkenného záklopu), shnilá prkna se vymění a položí nová separační vrstva. V případě krytiny Lindab Seamline je ideální separační vrstvou 3mm nepískovaná lepenka. Lepenka se pod drážkové krytiny používala historicky a při rekonstrukcích se můžeme přesvědčit, že svůj úkol většinou splnila na výbornou. Dřevo podkladu a krovů bývá často neporušené, i když krytina zkorodovala a zatéká do ní. Samotnou montáž krytiny Seamline zvládne každý klempíř, který má s drážkovými krytinami zkušenost. Velkým pomocníkem jsou speciální falcovací stroje, které vyrábí drážku v perfektní kvalitě a bezkonkurenční rychlostí. I u relativně malých střech se vyplatí si stroje zapůjčit a pro pokládku použít. Zapůjčení i školení nabízí např. i sám výrobce firma Lindab.

Rozhodnutí o načasování a způsobu provedení opravy střechy si musí každý udělat sám a zhodnotit veškeré okolnosti. Je na místě věnovat pozornost výběru krytiny, ale také firmy, která práce provede. I sebelepší materiál může vzít za své pod rukama neproškoleného pracovníka. Zejména u drážkových krytin je to důležité, poněvadž opětovná montáž nesprávně použitých plechů není prakticky možná.

Lindab, s.r.o.
Na Hůrce 2, 161 00 Praha 6-Ruzyně
tel.: 233 107 200, fax: 233 107 250
www.lindabstrechy.cz , www.lindab.cz