Jsem velmi rád, že můžeme našim klientům nyní nabídnout mnohem příjemnější prostředí, uvedl JUDr. Rudolf Tomášek, zástupce ředitele Úřadu práce v Plzni.

Při rekonstrukci zůstala zachována většina nosné konstrukce a členění oken v jednotlivých fasádách. K původní obdélníkové budově s půdorysem 59,45 ×13,8 m a výškou 13,4 m byla přistavěna na jihozápadní straně nová dominanta - schodiště s půdorysem 5,2 × 3,95 m. Objekt má jedno podzemní a dvě klasická nadzemní podlaží. Třetí atypické nadzemní podlaží je umístěno v půdní vestavbě.

V nové přístavbě se skleněnou fasádou je hlavní vstup, schodiště a výtah pro veřejnost. Původní vstupní schodiště zůstalo zachováno a slouží jako vstup pro zaměstnance. V podzemním podlaží je umístěno technické zázemí budovy, sklady a archivy, v přízemí je hlavní vstupní hala s recepcí a informačními tabulemi.

Vnitřní dispozice budovy byla projektantem navržena podle požadavků objednatele tak, aby byl provoz úřadu co nejjednodušší. Vedle jednotlivých kanceláří jsou v budově také čekárny a další provozní místnosti. V přízemí a v prvním patře jsou toalety pro veřejnost, včetně WC pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí. Podkrovní kanceláře jsou prosvětleny soustavou střešních oken, světlovodů a vikýřů.

Vzhledem ke stavu budovy před zahájením rekonstrukce musela být upravena také statika objektu a zároveň musel zhotovitel respektovat i požadavky památkové péče na zpracování archeologických výzkumů. Rekonstrukce probíhala za plného provozu ostatních částí areálu kasáren, kde sídlí například Úřad pro jadernou bezpečnost, Hasičský záchranný sbor, poštovní učiliště či městská knihovna. To vyžadovalo od stavbařů pečlivou přípravu a koordinaci zejména při napojování inženýrských sítí a řízení logistiky v areálu.

Investorem byl Úřad práce v Plzni a celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu dosáhly 38 mil. Kč bez DPH. Podle projektu firmy Bohemiaplan s.r.o. zakázku realizovala divize 7 České Budějovice závodu Pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s. Rekonstrukce probíhala od října loňského roku.