Jsou chvíle, kdy si člověk význam domova uvědomuje mnohem více, než obvykle. Jistě mezi ně patří i ta, při níž se vracíme celí prokřehlí z mrazivého pobytu venku do teplem vyhřátého bytu a nálada se nám ihned zlepšuje o 120 %.
Dříve než však odložíme vlhké rukavice či jiné svršky, položíme ruku na radiátor, abychom se ujistili. „Hřeje!“, probleskne nám hlavou a k dokonalému štěstí nám již opravdu nic nechybí.
V éře technického pokroku, v níž žijeme, jsme si zvykli brát řadu věcí jako naprostou samozřejmost. To, že za každou z nich stojí um a úsilí mnoha lidí, jako bychom přestali vnímat. Platí to bezesporu i o radiátorech.
Radiátor je však jedna z věcí, kterou u nás dokážeme ve vysoké kvalitě vyrobit. Vznikají na výrobních linkách společnosti Korado v České Třebové a kromě domácích spotřebitelů jsou s nimi spokojeni uživatelé v mnoha zemích Evropy i dalších kontinentů. O aktuálním vývoji firmy jsme měli v uplynulém období možnost hovořit s obchodním ředitelem společnosti, panem Ing. Jiřím Jeřábkem.

Jaké postavení zaujímá společnost Korado a.s. na českém trhu s radiátory a jak si vede na zahraničních trzích?

V úvodu bych rád zmínil, že Korado je domácí značkou. Na českém trhu vyrábí jako jediná společnost deskové radiátory a v této komoditě je u nás jasnou jedničkou. Tržní podíl firmy se v ČR pohybuje kolem 60 % a to je ve srovnání s jinými zeměmi, kde podobně jako my působí jiní domácí výrobci, skutečná výjimka. Ve většině z nich se obvykle musí spokojit s polovičním podílem. Dosažený podíl je výsledkem našeho značného úsilí a množství prostředků, které vkládáme do inovací a budování obchodní sítě. Jsme si však vědomi, že tyto naše výsledky jsou pro konkurenci trvalou výzvou. Co se týče odpovědi na druhou část Vaší otázky, pak deskové radiátory jsou používány především na evropském trhu, dále v Asii a jinde jen sporadicky. Světový trh je tedy soustředěn převážně na Evropu. Celosvětový trh deskových radiátorů má kapacitu cca 35 mil. ks za rok. Krize snížila toto číslo pod hranici 30 mil. ks deskových radiátorů. Korado se těší dobré pověsti díky vysoké kvalitě svých výrobků. Nová technologie zde byla namontována v roce 1997 a dále byla tato technologie doplněna o novou linku v roce 2008. Mimo Korado nikdo z konkurentů do nových technologií neinvestoval. Korado tedy disponuje nejmodernější švýcarskou výrobní technologií. Dohromady zde máme čtyři linky. Pátá linka je umístěna v Bulharsku a vyrábí pro mateřský závod komponenty. Naše roční výrobní kapacita činí kolem 3 mil. ks. Deskové radiátory nejsou naším jediným produktem. Dále vyrábíme tzv, trubková otopná tělesa (žebříkové radiátory) určená do koupelen, ale nejen tam. Určitý segment tvoří i  dekorativní radiátory a nadpodlahové konvektory.

Vývoj stavebního trhu v ­České republice zaznamenal v posledních dvou letech pokles. Do jaké míry ovlivnila tato situace výrobní aktivity vaší společnosti?

Je pravdou že trh nejen v ČR, ale i jinde v Evropě a dalších zemích poklesl. Z důvodu, že ani na rok 2011 není předpokládáno žádné oživení, museli jsme se v naší firmě na nové podmínky, tzn. sníženou poptávku, adaptovat. V první polovině roku 2009 jsme přešli ve výrobě ze sedmidenního čtyřsměnného provozu na provoz čtyřdenní ve třísměnném provozu. V důsledku toho, že se situace nelepší, od ledna 2011 přecházíme na dvousměnný pětidenní pracovní týden. Fungování tohoto modelu si ověřujeme již nyní v prosinci. Naše kapacita v tomto období je využívána přibližně z jedné poloviny. Přesto si myslíme, že investice, které jsme provedli do rozšíření kapacit v minulosti, nebyly zbytečné. Díky nim se zvýšila naše flexibilita na měnící se poptávku klientů. Jsme tak schopni reagovat během 10 dnů na jakýkoliv požadovaný objem dodávky. Domnívám se také, že v budoucnu budeme tuto kapacitu ještě potřebovat. Pevně věříme, že k oživení trhu ve střední a východní Evropě určitě dojde. Reálná poptávka po bydlení a tím i našich výrobcích jistě existuje. Je jen odložena do budoucnosti.

Dají se najít na krizovém období i nějaká pozitiva?

Ano. V krizi vidím i určitá pozitiva. Dochází díky ní i v naší společnosti k řadě očistných procesů. Zůstává jen to, co prokázalo svoji kvalitu a jeví se jako nezbytně nutné.

Nedotkl se tento vývoj šíře vámi vyráběného sortimentu?

Dotkl. Avšak ne v negativním, ale v pozitivním smyslu. Kvůli krizi musíme brát každou koupěschopnou poptávku vážněji než dříve. To nás vedlo k zavedení některých nových modelů a některé se teprve v naší nabídce objeví. Takže ne redukce, ale naopak vytvoření širší palety nabídky našich výrobků je to, čím chceme naše zákazníky a trh aktivizovat a zaujmout.

Na jaké inovace se mohou se mohou těšit vaši zákazníci v nejbližším období?

Pro příští rok připravujeme dvě inovace. První je naplánována na závěr prvního čtvrtletí. Bude jí nová řada koupelnových trubkových otopných těles. Druhá z inovací je naplánována na třetí čtvrtletí. V tomto období zavedeme do naší nabídky deskové radiátory o výšce 200 mm. Toto provedení je levnější vhodnou náhradou za konvektory, které jsou pro mnohé zákazníky cenově méně přijatelné.

Kde budou tyto novinky k vidění a kde si je budou moci případní zájemci koupit?

V první řadě se účastníme naší expozicí odborné výstavy ve Frankfurtu - známého ISH v březnu 2011. V dubnu budeme účastni i na našem největším domácím veletrhu IBF SHK Brno 2011. Vystavené novinky si budou moci případní zájemci zakoupit v síti velkoobchodů s vytápěním a sanitou nebo u montážních-instalatérských firem, které nás na českém trhu zastupují. Jsou to například firmy Ptáček, Richter + Frenzel, Maro, Koska, Gascentrum, Instal, M+D Market, Mawi 3000, Šabata, Kreiner. Všechny novinky budou připraveni používat i projektanti otopných soustav.

Jaká bude vaše obchodní strategie pro nejbližší období a na co chcete klást ve vaší činnosti největší důraz?

Naše strategie pro nejbližší období se soustřeďuje na udržení našich stěžejních zákazníků tak, abychom měli v momentě oživení stejnou distribuční síť jako máme nyní. Chceme se ještě více zaměřit na naše okolní teritoria, jakými jsou Německo, Maďarsko, Rakousko, dále Ukrajina a dobře se rozvíjí také trh v Polsku a Rusku. Případně z balkánských zemí sázíme na Rumunsko, kde, jak se zdá, dochází k oživení obdobně jako na Ukrajině a v Rusku. A to jsou právě trhy, kterým chceme věnovat v nejbližším období velkou pozornost.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová
tel.: +420 465 506 111, fax: +420 465 533 126
e-mail: info@korado.cz, www.korado.cz