Vítězným dodavatelem se stala spolecnost 3M. Její unikátní hasicí technologie NovecTM 1230 je světovou špičkou.

Právě z těchto důvodů si jej vybrala kanadská komise pro organizaci XXI. Zimních olympijských her ve Vancouveru. Mezi hlavní požadavky pro výběr patřily:

- garance bezpečnosti osob
- ochrana technického vybavení datových center
- zajištení plynulosti datových přenosů do celého sveta
- plná ekologičnost celého řešení

Hasivo NovecTM 1230 využívá k hašení chladicí účinek a funguje jako plyn, nicméně při pokojové teplotě je kapalinou. Přípravek NovecTM 1230 se uchovává při nízkém tlaku par, snadno se používá a plní. Umožňuje účinnější využití prostoru a potřebuje přibližně stejný počet tlakových lahví jako konvenční halogenové, uhlovodíkové prostředky. Je ideální pro speciální riziková místa: tam, kde je nejdůležitejším požadavkem uchování vysoce hodnotného technického zařízení či zvýšení bezpečnosti.
Není bez zajímavosti, že hasivo NovecTM 1230 je trvanlivý, optimálně čistý prostředek, který dokáže garantovat nejvyšší zajištení bezpecnosti. Vykazuje nejnižší potenciál ke globálnímu oteplování mezi halogenovými alternativami a nulové poškození ozónové vrstvy.

Pro více informací o produktech 3M Novec nás kontaktujte nebo navštivte naše webové stránky www.3m.com/novec.