Přestože nosným programem je produkce horolezeckých, lodních, papírenských, statických, jachtařských lan, velkoobjemových vaků a flexitanků, nedílnou součástí sortimentu jsou i prostředky osobního zabezpečení.

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou obecně patří k nejrizikovějším činnostem. Vysoká nebezpečnost této činnosti vyplývá i ze statistiky smrtelných pracovních úrazů, kde je po dopravních nehodách dlouhodobě druhou nejčastější příčinou těchto úrazů s dvaceti šesti procentním podílem. Na pracovních úrazech s pracovní neschopností se podílejí celou třetinou.
V loňském roce se ve stavebnictví stalo jen deset procent všech pracovních úrazů vyžadující pracovní neschopnost. Avšak v počtu smrtelných úrazů to bylo již dvacet procent z celkového počtu. Z obou výše uvedených statistik lze snadno odvodit vysoký podíl úrazů ve stavebnictví způsobených právě pádem z výšky nebo propadnutím stavební konstrukcí.
Vysoká čísla jsou jednoznačným apelem – navíc v případě, kdy velké většině úrazů lze předejít.

Osobní a kolektivní ochranné prostředky

Za práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou je považována práce a pohyb pracovníků, při kterém jsou ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Před tímto ohrožením musí být pracovníci chráněni. Pro svou jednoduchost pro uživatele (významné snížení rizika lidské chyby při práci) je upřednostňováno kolektivní zajištění: ochranné konstrukce, zábradlí, poklopy, lešení, které zcela znemožňují pád pracovníků na konkrétním pracovišti, a záchytné konstrukce - záchytné lešení, záchytné zábradlí, záchytné sítě, u nichž sice k pádu může dojít, ale pracovník je zachycen konstrukcí.
Kvalitní lešení nejrůznějších typů je již standardem na většině staveb. Méně často se však setkáváme se zasíťováním ocelových či betonových skeletů při práci na pokrytí střech. Kompletní zasíťování vyžadují nejčastěji zahraniční investoři velkých stavebních celků. U našich firem probíhá např. pokládání plechů na střechách velmi nebezpečným způsobem, jde o nejištěnou chůzi po nosnících a roznášení krycích plechů. Naše společnost nabízí síťování staveb podle časových a technologických požadavků zákazníka s využitím našich dlouhodobých zkušeností. Síťování probíhá buď z vysokozdvižných plošin, nebo pomocí horolezecké skupiny.
Dalšími systémy, výrazně zvyšujícími bezpečnost jak při samotné stavbě, tak zejména při následné údržbě, jsou pevné zajišťovací systémy využívající k jištění osob ocelových lan se speciálními konzolami a běžci umožňující průběžný pohyb přes kotevní body systému - tedy bez nutnosti se od systému odpojit a následně připojit za místem spojení lana a konstrukce budovy.
Optimální variantou je zakomponování systémů již do projektů staveb. Tím je následně vyřešen pohyb po střechách např. při úklidu sněhu, kdy systém chrání pracovníky jak proti přepadnutí přes okraj střechy, tak proti propadnutí třeba do světlíků budovy.
Obdobnou funkci mají také systémy využívající k jištění ocelové, hliníkové či nerezové profily.
Tady se nabízí možnost změny směru pohybu z vertikálního na horizontální, což v praxi znamená například zajištěný výstup po žebříku na střechu budovy a po pootočení speciálního prvku systému horizontální pohyb po střeše a bezpečné provádění práce na střeše.

Budování ­kolektivního ­zajištění bývá časově, ekonomicky i technicky velmi náročné, proto je v případech krátkodobé práce, práce prováděné nízkým počtem pracovníků, údržbářských pracích apod. k zajištění proti pádu z výšky, do hloubky, propadnutí nebo sesutí používáno prostředků osobního jištění jednotlivce.

Základním prvkem osobního jištění je vždy celotělový postroj. V nabídce společnosti LANEX najdete široké portfolio modelů – od nejjednoduššího postroje BASIC, který disponuje předním a zadním kotvícím prvkem a jeho cena je více než přijatelná, přes nejprodávanější typ LX2, který má navíc polohovací pás až po komfortní model PROFI, umožňující slaňování i práce ve visu.

Nedílnou součástí systému pro zachycení pádu (ABM a jeho varianty) jsou i tlumiče pádů, sloužící k bezpečnému zachycení pádu a snížení rázové síly. Pádovou energii pohlcují přetrháním k tomu určených švů na popruhu, a tak tlumí rázovou sílu. Aby umožnily lepší pohyblivost v pracovním prostoru, dodávají se v různých délkách. Před jejich použitím je nutné zkontrolovat, je-li pod uživatelem dostatečná volná hloubka. Při pádu bez používání tlumiče pádů se zvyšuje riziko vnitřních zranění i přesto, že pád byl zachycen.

Další součástí systému, zajišťující bezpečnou práci, jsou systémy lan s brzdami. LANOSTOP nebo ANACONDA obsahují lana v délkách od 5 do 50 metrů a kovovou brzdu s integrovaným tlumičem pádu. Tyto výrobky umožňují bezpečný horizontální pohyb jak po konstrukci budovy, tak po šikmých střechách.

Samonavíjecí zachycovací systém s ocelovým lankem (CR 200) nebo textilním popruhem (WR 100) je nejmodernějším systémem pro zachycení pádu, který funguje podobně jako bezpečností pásy v autě – umožňuje pomalý pohyb, při pádu dojde k okamžitému zastavení pohybu, což minimalizuje možnost zranění.

Co dodat závěrem – o bezpečnosti práce se hodně hovoří a v posledních letech se v této oblasti hodně vykonalo. Čísla v úvodu však varují – stále se dá udělat více jak pro bezpečnost pracovníků, tak pro jejich pohodlí a tím jejich vyšší výkonnost.

Předchozí výčet jistě není úplný – sortiment OOPP, který společnost ­LANEX nabízí, je mnohem rozsáhlejší (kotevní smyčky, lana, karabiny, přilby, slaňovací zařízení apod.). Více informací najdete na www.lanex.cz a bližší informace vám podá produktový manažer Jan Večeřa (jan.vecera@lanex.cz).

Bc. Jan Večeřa
produktový manažer LANEX a.s.