Třívrstvé potrubí s příměsí minerálů a jednovrstvé tvarovky Silent-PP jsou vhodné pro všechny budovy se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem, ve kterých nesmí být překročena povolená hladina hluku 25 dB (A).

Kanalizační systémy nových i rekonstruovaných obytných budov jsou většinou projektovány pouze s ohledem na funkčnost. Ale i odpadní voda protékající obvyklým hrdlovým potrubím má být odváděna spolehlivě a pokud možno i s nízkou hlučností. Právě na tlumení hluku se zaměřil Geberit při vývoji svého nového produktu.

Již mnoho let nabízí Geberit na trhu svůj kanalizační systém Geberit Silent-db20. Rozhodujícím faktorem pro jeho příznivé akustické vlastnosti je vyšší hmotnost a větší tloušťka stěn trub a tvarovek. Tyto trubky a tvarovky vyrobené ze směsi polyetylénu a kamenné moučky s optimalizovanými nárazovými zónami tlumí velmi účinně nežádoucí hluk.
To byl výchozí bod pro vývoj Silent-PP. Využili jsme naše zkušenosti s optimalizací proudění umožňující co nejtišší odvod splašků a aplikovali jsme je na klasický hrdlový systém, se kterým jsou instalatéři zvyklí pracovat. Navíc jsme použitím nového a vysoce UV stabilního materiálu eliminovali nevýhody HT potrubí, jako je např. vznik trhlin při nízkých teplotách a nedostatečná tvarová stabilita. Potrubí Silent-PP je vyrobené z třívrstvého polypropylenu. Tímto neobvyklým složením se nám podařilo dosáhnout hodnot kruhové pevnosti, které jsou pro plast pozoruhodně vysoké. Díky tomu potrubí Silent-PP snadno odolává i drsným podmínkám na staveništích.
Potrubí v 7 různých délkách a více než 100 tvarovek umožní vypořádat se prakticky s jakoukoliv stavební situací. Na zakázku lze zhotovit také oboustranné hrdlové trubky v 5 dimenzích. Jejich výhody možná neoceníte na první pohled, v každodenní praxi se ale brzy ukáží. Naši inženýři použili při vývoji tohoto produktu tipy od mnoha instalatérů z celé Evropy. Např. značení na tvarovkách v 30° úhlech napomáhá přesnějšímu vyrovnání při zasouvání do hrdel. Díky zřetelnému označení je nyní přesně rozeznatelná zvenčí také zásuvná hloubka tvarovek. V každém spoji zásuvného systému musí být těsnění, a proto jsme při jeho výrobě použili ten nejkvalitnější těsnící materiál: EPDM. Tento materiál se vyznačuje především vysokou odolností proti chemikáliím. I toto těsnění je třeba před instalací potřít kluzným prostředkem. Těsnící kroužky však drží v žlábku hrdla podstatně lépe a jsou chráněny před vyklouznutím, a to díky velmi nízkým výrobním tolerancím a menším poloměrům žlábku.
Ještě významnější je ovšem to, že jsme důležité tvarovky hydraulicky a/nebo akusticky optimalizovali. Jako příklad můžeme uvést odbočku 87,5°, která je v dimenzích 90/90, 110/90 a 110/110 opatřena speciální úpravou, tzv. swept-entry. Ta umožňuje odtok odpadní vody z připojovacího potrubí i tehdy, pokud svislým odpadním potrubím právě odtéká odpadní voda. Tato obloučková odbočka je také ekonomicky výhodná. Stoupací potrubí může být totiž více zatíženo a tam, kde by bylo jinak nutné použít např. dimenzi DN 100, je možné zvolit menší průměr potrubí.

Splaškové odpadní vody jsou ve svislém odpadním potrubí odváděny po vnitřní stěně potrubí, na které se nachází tenký vodní film. Tento film je třeba narušovat co nejméně, aby nevznikaly nežádoucí zvuky ve stoupacím potrubí. Z toho důvodu bylo např. u čisticí tvarovky pamatováno na to, aby zašroubovatelné víko a tvarovka tvořily kompaktní jednotku. Uzávěr a vnitřní strana trubky jsou perfektně zalícovány tak, aby se netvořily žádné „nárazové“ zóny.

Geberit doporučuje použít pro upevnění potrubí Silent-PP v běžných průměrech 40 / 50 / 75 / 90 110 mm ke stropům a stěnám trubkové objímky s pryžovými vložkami, které zajišťují lepší zvukovou izolaci.

Náročné testy ve Fraunhofském institutu pro stavební fyziku ve Stuttgartu prokázaly, že potrubí ­Silent-PP s běžně dostupnými objímkami dosahuje zvukově izolačních hodnot vyhovujících požadavkům norem DIN 4109/A1 a DIN 4102 dodatek 2.
Jednotlivá měření ukazují ale vždy jen část úseku domovní instalace. Odborník rychle pozná, že mají jen omezenou vypovídající hodnotu. Mnohem důležitější je to, jak jsou vzájemně sladěny jednotlivé zdravotně-technické instalace – rozvody pitné vody, předstěnové systémy a splachovací nádržky. Jen ­Geberit k tomu nabízí projektantům požadované podklady.

Pokud se nechcete vzdát osvědčeného zvukově izolačního systému Silent-db20, můžete ho bez problémů použít pro svislé odpadní potrubí. Sortiment Silent-PP totiž nabízí také speciálně zkonstruovanou přechodku pro přechod na tento systém.

Silent-PP byl vyvinut s ohledem na vysokou provozní spolehlivost a dokáže plnit svou funkci bezvadně po celá desetiletí. Naše know-how a vysoké nároky, které klademe na naše výrobky, jsou zárukami, na které se instalatér může spolehnout.

Geberit spol. s r.o.
Moravanská 191/85, 619 00 Brno-Přízřenice
tel.: +420 547 212 335, fax: +420 547 212 340
e-mail: sales.cz@geberit.com, http://www.geberit.cz