Odborníci vědí, že zatímco hluk pronikající zvenčí lze eliminovat vhodným situováním stavby, popřípadě volbou vhodných fasádních prvků, hluk vznikající uvnitř prostoru je nutné „uvěznit“ v místě jeho samotného vzniku. Jedním z míst technického zařízení budov, která se podílejí na tvorbě vnitřního hluku, je odpadní systém pro odvod splaškové a dešťové vody. Ten o sobě totiž mnohdy „dává vědět“ nejrůznějším šploucháním, zurčením, šustěním a sykotem, tedy efekty, které patří spíše do nitra přírody než do komfortního interiéru. Vlivem proudění naráží voda rychlostí několika desítek kilometrů za hodinu na stěny potrubí. Nárazy jsou obzvlášť silné v místech přechodů mezi svislým a ležatým odpadním potrubím, tedy v místech oblouků, odboček, redukcí apod. Tento vysokofrekvenční zvuk je navíc často znásoben rezonancí vzduchového sloupce v potrubí.
Vzniku hluku v odpadním potrubí nelze (obzvláště v několikapodlažních domech) zabránit. Lze však zabránit průchodu hluku stěnou potrubí a jeho přenosu na stavební konstrukci. Tuto schopnost má systém odpadních trubek a tvarovek Skolan dB, který je díky zvýšené síle stěny, zvláštní molekulové struktuře a vysoké hustotě používaného materiálu schopen hluk vznikající v potrubí účinně tlumit.

Systém Skolan dB
„V poslední době vnímáme rostoucí zájem našich zákazníků o Skolan dB,“ říká Ing. Věra Davidová, ředitelka společnosti Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s. r. o.  Podle ní stojí za zvyšující se oblibou tohoto systému odpadních trubek a tvarovek právě jeho vynikající užitné vlastnosti. Skolan dB má totiž vlastnosti, které jediné podle teoretických předpokladů i praktických zkušeností účinně dokážou tlumit hluk – silná stěna a vysoká hustota materiálu. „Tiché“ odpadní trubky a tvarovky Skolan dB jsou dodávané v DN  50, 70, 100, 125, 150 a vyráběny se silnou stěnou z materiálu o hustotě 1,9 g/cm3. Díky robustní konstrukci pak mají nejen vynikající akustické vlastnosti, ale také výbornou mechanickou odolnost.
Při testování, které proběhlo v Institutu požární ochrany a ochrany před hlukem v Essenu, bylo dosaženo hodnot vnějšího hluku významně nižších, než které požaduje DIN 4109 – německá norma pro místnosti chráněné před hlukem. Naměřená hodnota 21 dB byla dokonce výrazně pod limity požadovanými přísnější směrnicí VDI 4100 (25 dB). V praxi to znamená, že použitím odpadního systému Skolan dB lze docílit hodnot vnějšího hluku na prahu lidského vnímání.

Materiál
Systém odpadních trubek a tvarovek Skolan dB je vytvořen z kvalitního polypropylenu, plněného velkým množstvím minerálu. Právě tato surovina propůjčuje materiálu vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které významně snižují intenzitu hluku pronikajícího přes stěnu potrubí do okolí. Systém Skolan dB je díky zvláštní pružné molekulové struktuře a vysoké hustotě použitého materiálu, jehož složení je patentováno, schopen hluk účinně tlumit již v místě jeho samotného vzniku – uvnitř potrubí a navíc dokáže zamezit jeho vedení stěnou trubky.
Zárukou vysoké kvality produktu Skolan dB a také ostatních výrobků společnosti OSMA je špičková firemní laboratoř i stálá mezioperační kontrola během výrobního procesu, který probíhá v souladu se systémem řízení kvality (TQM) a splňuje požadavky normy EN ISO 9001.

„Skolan dB svými jedinečnými vlastnostmi jednoznačně přispívá ke zvýšení kvality vnitřního prostředí a tím také ke zhodnocení nemovitostí,“ uzavírá Ing. Věra Davidová. „Nároky na hygienu vnitřního prostředí staveb i na materiály a suroviny používané při rekonstrukcích a novostavbách rostou a Skolan dB splňuje všechna očekávání jak po stránce ekologické, tak ekonomické. Je tudíž předurčen k širokému použití ve všech oblastech pozemního stavitelství, bytovými domy počínaje a hotelovými komplexy konče.“