Tento produkt získal letos na jaře certifikaci od slovenské certifikační autority – Technického a skúšobného ústavu stavebného v Bratislavě (TSUS), a je tak nyní dostupný i slovenským zákazníkům.

Výhoda a výjimečnost keramických stropních panelů spočívá především v jejich snadném a rychlém použití. Oproti klasickým keramickým stropům z nosníků a stropních vložek totiž výrazně snižují pracnost a časovou náročnost celého technologického postupu výstavby stropních konstrukcí, a to jak v rodinných a bytových domech, tak v ostatních občanských, zemědělských nebo průmyslových stavbách. Stropní panely jsou po instalaci okamžitě únosné, což umožňuje bezprostředně provádět navazující stavební práce a tím se zkracuje i doba výstavby objektu. Odpadá rovněž problém se skladováním, panely se ukládají na zdivo pomocí jeřábu přímo z dopravních prostředků. Dalšími přednostmi jsou vynikající protipožární a akustické vlastnosti a v neposlední řadě fakt, že díky celokeramickému podhledu stropu nedochází k vytváření prasklin v omítce.

 

 

Základní stropní keramické panely jsou široké 1200 mm a vyrábí se v různých délkách od 1,5 do 7,25 m v modulu po 250 mm. Doplňkové panely mají šířku 600, 700, 900 a 1000 mm. Samozřejmostí je i výroba atypických panelů.

Kompletní dokumentace o zkouškách byla zaslána na TSUS, kde byla po prostudování akceptována bez nutnosti provedení dalších zkoušek. V dubnu roku 2010 pracovníci TSUS Bratislava provedli kontrolu v místě výroby a následně vydali certifikát.

O společnosti

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roce 1992. Vlastní celkem osm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí, výroba roletových překladů a výroba cihelných komínů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna.

Společnost je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, jehož součástí jsou tepelněizolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo, broušené cihly, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní stínicí systémy, keramické stropní panely, cihelné komíny a cihelné obkladové pásky.