V průběhu let si získal velmi dobrou pověst mezi návštěvníky i vystavovateli nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí. Jeho dvanáctý ročník, který proběhl letos v lednu, potvrdil, že veletrh Střechy Praha má své pevné místo i v době ekonomické recese.

Veletrh Střechy Praha každoročně přináší přehled o všem podstatném, co se ve střechařském oboru událo, a rovněž poskytuje informace o nových produktech z této oblasti. Veletrh Střechy Praha bude již po sedmé doprovázet výstava Solar Praha, která je v naší zemi jedinou výstavou se zaměřením na fotovoltaické systémy. Díky narůstajícímu zájmu veřejnosti a především vystavovatelů o solární energii, byla výstava přejmenována z původního názvu Úspory energií a obnovitelné zdroje právě na Solar Praha. Výstava je nejen přehlídkou nejnovějších výrobků a služeb z oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energií, ale také místem setkávání předních odborníků se širokou veřejností. Vzhledem k úspěšnosti loňského ročníku a také k aktuálnosti tématu očekáváme, že zastoupení vystavovatelů bude na 7. ročníku výstavy ještě významnější, než tomu bylo v letošním roce.

Velkou devízou výstavy je také kvalitní a odborně zaměřený doprovodný program, který se specializuje na aktuální otázky a témata v oblasti střech i úspor energií. Jeho součástí jsou diskusní fóra a odborné semináře, které vedou specializovaní odborníci doporučení Centrem pro obnovitelné zdroje a úspory energie – EkoWATT, ČKAIT a jiní.

Díky svému zaměření se veletrh Střechy Praha a výstava Solar Praha za léta své existence staly místem příjemného setkávání všech nejdůležitějších, nejznámějších, ale i méně známých firem z oboru s odbornou i laickou veřejností.

Využijte proto možnosti prezentace Vaší firmy na této tradiční akci, a to jak k získání nových zákazníků, tak i k navázání kontaktu s novými obchodními partnery.

Příští ročník se bude konat 27. - 29.1.2011 opět na Výstavišti v Praze Holešovicích.

Těšíme se na viděnou!

Více informací naleznete na www.strechy-praha.cz