Akci připravil Euroregion Nisa ve spolupráci s městem Zittau, Libereckým krajem a firmou Valbek, spol. s r.o. Během celého dne byla představena řada zajímavých projektů - některé se již realizují, jiné znamenají příslib do budoucnosti. Společným tématem všech je zlepšování stavu silnic a železničních tratí pro příjemnější a jednodušší cestování nejen v celém Euroregionu Neissa - Nisa - Nysa, ale i pro cesty do jeho blízkého nebo vzdálenějšího okolí.
Účastníci konference přijali po vyslechnutí jednotlivých příspěvků usnesení, ve kterém se shodli na potřebě zaměřit se na úrovni Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na aktivní podporu přeshraniční integrace hromadné dopravy, na aktualizaci sítě multimodálních koridorů TEN-T s ohledem na napojení oblasti ­Euroregionu na základní i globální síť (z pohledu železniční i silniční infrastruktury) a v neposlední řadě také na bezodkladnou nápravu nevyhovujícího stavu v oblasti železničního spojení Hrádek nad Nisou - Porajów - Zittau.

Společnost Valbek, spol. s r.o. byla jedním z odborných garantů konference.