Stále častěji jsou u výstavby těchto budov využívány hliníkové výplně stavebních otvorů v kombinaci s kazetovými fasádami. Mezi špičku na našem trhu v oblasti výplní otvorů patří hliníkový systém REYNAERS a u neprůhledných fasád pak provětrávané kazetové fasády ALUBOND, které si získaly velkou oblibu u zákazníků a architektů.

Prosklené části budov se stávají běžnou součástí dnešní architektury a spolu s tím rostou nároky na technickou kvalitu, vzhled a variabilitu konstrukčních systémů, které tyto zasklené plochy tvoří. Stále více uživatelů takových staveb, ale i architektů a projektantů, se přesvědčuje, že hliník jako konstrukční materiál je nejlepší volbou pro nosné části zasklených ploch obvodových plášťů budov. Lehké zavěšené prosklené konstrukce z hliníku lze s úspěchem použít na částečné nebo úplné opláštění budov, kde očekáváme dobré tepelně izolační vlastnosti, subtilnost, vysokou přesnost, nízkou vlastní hmotnost, minimální nároky na stavební připravenost a v neposlední řadě také minimální nároky na údržbu. Systém má termické přerušení tepelně vodivých částí konstrukce tak, aby byla zaručena optimální fyzikální funkce skleněné fasády. Pro splnění všech těchto požadavků se stále zdokonalují systémy jak pro celoprosklené fasádní pláště, tak i okenní prvky.

Pro velké prosklené plochy je nejčastěji používaný systém Reynaers Concept Wall 50-HI (CW50-HI). Systém nabízí maximální subtilnost pro optimální průnik světla do interiéru a současně dává projektantovi velkou tvůrčí svobodu při návrhu. Při optimálním použití poměru prosklené plochy, profilů a typu zasklení (v závislosti na předpisech o bezpečnosti staveb), lze dosáhnout U = 1,2 W/m2K celkové prosklené plochy. Systém obsahuje velikostní řadu sloupků s různou stavební hloubkou a momentem setrvačnosti, což umožňuje přenesení i poměrně velkých zatížení. Možnosti dalšího zesilování těchto konstrukcí jsou: vkládání hliníkových nebo ocelových výztuh do vnitřní komory profilů nebo spolupůsobení s podpůrnou konstrukcí z oceli. Samostatným podsystémem je protipožární CW50-FP s požární odolností EI 30/EW30 a nebo EI60/EW60. Tento systém vychází ze standardního sloupko-příčkového systému CW50, který je doplněn o chladící materiál, výztužné prvky a speciální protipožární těsnění.

Pro samostatné okenní prvky se stále častěji používá Reynaers Concept System® 77-HI (CS77-HI), který s optimálním zasklením splní požadavky normy U < 1,7 W/m2K celkové plochy prvku. Vzhledem ke stále přísnějším normám na tepelné vlastnosti výplní otvorů byl navržen ještě vylepšený profilový systém Reynaers Concept System® 86-HI (CS86-HI), který představuje optimální kombinaci bezpečnosti a tepelného komfortu. Polyamidové pásky vyztužené skelnými vlákny a s vícenásobným žebrováním (komorami) zaručují vysoké hodnoty izolace U < 1,5 W/m2K celkové plochy prvku.

Oba systémy jsou k dispozici v několika tvarových designech pro využití v různých architektonických souvislostech a typech budov. Do těchto okenních prvků lze osadit jak dvojsklo, tak i trojsklo s Ug = 0,6 až 1,1 W/m2K o tloušťkách do 53 resp. 63 mm dle provedení systému. Povrchovou úpravu všech použitých profilů lze vybrat z více než 400 barevných odstínů, které zahrnují běžné lesklé barvy podle vzorníku RAL, matné a metalické, pastelové a eloxované povrchové úpravy a speciální projektové barvy vč. dekoru dřeva. Profily se podle vybraného odstínu povrchově upravují práškovou barvou. Tento proces odpovídá evropské normě Qualicoat a je pravidelně kontrolován.

Kazetové provětrávané fasády ALUBOND již více než 6 let úspěšné přispívají k dokonalému vzhledu novostaveb administrativních, obchodních i bytových staveb. Firma DOSTING, spol. s r.o. z Brna po celou dobu používání uvedeného druhu fasádních prvků klade hlavní důraz na kvalitu materiálu a dokonalost zpracování. Kdysi ruční a pomalou výrobu kazet nahradila vysoce přesná a rychlá výroba kazet ALUBOND na speciálním CNC strojním vybavení, čímž byla takřka strojírenská přesnost zavedena do stavebnictví. S ohledem na jistou variabilitu systému nosných roštů je schopen dodavatel takového typu fasády zakrýt i případné nerovnosti v hlavní nosné konstrukci - ať už betonové nebo vyzdívané z cihelných bloků. Fasády ALUBOND v kazetovém provedení se skrytými uchycovacími prvky stejně jako nýtované fasády ALUBOND s plošnými obkladovými prvky se hodí rovněž pro rekonstrukce budov, kde se v rámci opravy fasády provede zateplení budovy nejčastěji minerální vlnou a celkový přínos pro vlastníka budovy je nejenom výrazná úspora energie na vytápění, ale rovněž dokonalý vzhled fasády.

Příkladem opláštění budov, kde se vhodně doplňují prosklené výplně REYNAERS s opláštěním ALUBOND, které firma DOSTING Brno realizovala v minulém roce, jsou: Administrativní centrum firmy BEST, Praha - Nehvizdy (viz obr. 1) nebo administrativně-obchodní centrum v Praze - Jinočanech (viz obr. 2). V poslední době se stále častěji uplatňují obklady z kompozitních panelů ALUBOND rovněž u bytové výstavby - a to při obkladech balkonů, lodžií, atik či částí fasád. V Bratislavě se firma DOSTING Brno podílela na výstavbě bytových domů v atraktivní lokalitě u Bratislavského hradu - obklady lodžií a částí fasád (viz obr. 3). I na této stavbě jsou uplatněny prosklené výplně otvorů REYNAERS. Příkladem zdařilé opravy fasády stávající budovy s využitím nýtované fasády ALUBOND je budova firmy AUTOPOLIS v Bratislavě (viz obr. 4) - autosalon HYUNDAI.

Firma DOSTING, spol. s r.o. se vždy snaží vyhovět konečnému zákazníkovi v jeho přáních a představách, aby byl spokojen nejenom s cenou a rychlostí dodávky, ale také s přesností výrobků a s celkovým estetickým dojmem. Zejména v kombinaci hliníkových systémů REYNAERS a fasád ALUBOND u opláštění budov platí - co zakázka to originál, neb vždy jsou představy architekta i přání zákazníka případ od případu rozdílné. A to je přesně místo, kde se DOSTING cítí dobře, neboť taková přání rád plní.

Josef Suchomela, Stanislav Novák, DOSTING, spol. s r.o., Brno


DOSTING, spol. s r.o.
Košinova 19, 612 00 Brno, tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210, e-mail: suchomela@dosting.cz, www.dosting.cz