Jednou z hlavních dominant Bratislavy je bezesporu Nový Most (dříve Most SNP), (viz obrázek č. 1). Nový Most je ­nejznámější zavěšený most přes řeku Dunaj v Bratislavě, který byl postaven v letech 1967 až 1972. Do provozu byl uveden 26. srpna 1972.

Již při prvním pohledu na tuto stavbu musí být i laikovi jasné, že jde o stavbu velmi výjimečnou. Jde totiž o ocelový most zavěšený pouze na jednom pylonu vysokém 84,6 m, který nemá žádný pilíř v proudu Dunaje. Celková délka mostu je 430,8 metrů, šířka 21 metrů, hmotnost činí 7 537 tun. Most byl samozřejmě postaven k dopravním účelům. Jsou na něm dva jízdní pruhy pro auta, po stranách pod úrovní vozovky pak chodníky pro chodce a cyklisty. To, co činí most nanejvýš atraktivním, je však restaurace v hlavici pylonu ve výšce 80 metrů s vyhlídkovou plošinou nad ní. Především v noci, kdy je celá Bratislava zahalena do tmy, musí při pohledu na osvětlenou restauraci "visící" nad Dunajem mnohé návštěvníky napadnout, že město navštívilo UFO (viz obrázek č. 2). Ano, místní obyvatelé tuto atrakci ani nijak jinak nepojmenují.

Restaurace má dvě přístupové cesty. Tou hlavní je výtah umístěný v levém pilíři mostu, v pravém pilíři je pak schodiště, které slouží pro nouzový únik. Výjimečnost Nového Mostu dokazuje také skutečnost, že mu byl přidělen v roce 2000 nejen titul stavba století Slovenské republiky v kategorii mostních staveb, ale stal se také celkovým vítězem v této soutěži. Zatímco první návštěvníci restaurace na Novém Mostě již zestárli o více než tři desítky let, technika kolem nás se během té doby vyvíjela neuvěřitelným tempem. Proto je pochopitelné, že se provozovatel restaurace rozhodl v roce 2005 provést kompletní rekonstrukci restaurace včetně výtahu. Do tohoto okamžiku bylo napájení výtahu zajišťováno pomocí trolejového vedení, které však neumožňovalo provoz během mrazivých měsíců, a to z důvodu vzniku námrazy.

Provoz restaurace byl tedy možný pouze v letním období. Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích, výrobce a distributor flexibilních kabelů ÖLFLEX®, datových kabelů UNITRONIC®, optických kabelů HITRONIC®, kabelových vývodek SKINTOP®, ochranných hadic SILVYN®, energetických řetězů SILVYN® CHAIN, průmyslových konektorů EPIC®, kabelových označovacích systémů FLEXIMARK® a komponentů pro síťovou techniku ETHERLINE®, byla jedinou společností, která byla schopna reagovat na požadavky zákazníka a nabídnout funkční systém pro napájení a ovládání výtahu. A není divu.

Vyřešit pohyblivý přívod pro napájení, ovládání a přenos dat (kabina výtahu je ozvučena a vybavena videoprojekcí) v šachtě výtahu, která je nakloněna, a to dokonce ve dvou rovinách o 17° a 7° od svislé osy, nebylo jednoduché. Standardní závěsné výtahové kabely nebylo možno použít. Při zavěšení kabelů z nejvyššího bodu šachty by se kabely vždy opřely o ocelovou konstrukci šachty a tím by se časem poškodily. Bylo navrženo použití vysoce flexibilních kabelů ÖLFLEX® a UNITRONIC® umístěných do speciálního energetického řetězu SILVYN® CHAIN (viz obrázek č. 3). Energetický řetěz, který vede kabely a chrání je před okolním prostředím, je dlouhý 48,36 metrů a je umístěn ve speciálním vodicím ocelovém žlabu. Tento žlab, kromě toho, že usměrňuje pohyb řetězu s kabely, eliminuje vliv teplotní roztažnosti ocelového tubusu šachty na funkčnost systému vlivem rozdílných okolních teplot (viz obrázek č. 4). Pro zajištění bezpečného pohybu energetického řetězu pohybujícího se rychlostí 3 metry za sekundu se zrychlením 1,5 m/s2 však bylo nutno vyřešit i působení mnoha dalších nepříznivých okolních vlivů.

Touto náročnou a celosvětově unikátní realizací se společnost LAPP KABEL s.r.o. spolu s dalšími společnostmi mezinárodní skupiny Lapp podílela na znovuoživení bratislavského UFO. Návštěva restaurace či vyhlídky se stala velmi oblíbenou atrakcí mezi návštěvníky hlavního města Slovenska. Svědčí o tom celkový počet jízd výtahu, který se pohybuje v rozmezí 300 až 1000 za den. Čím vyšší však je počet jízd (počet cyklů pohybů energetického řetězu a kabelů), tím vyšší nároky jsou kladeny na celý napájecí systém. Vysoce flexibilní kabely i energetické řetězy od Lapp Group jsou však konstruovány až pro desítky milionů cyklů ohybů i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky tomu si můžete i vy vychutnat svoji kávu a nádherný výhled na centrum i okolí Bratislavy, vydáte-li se za poznáním k našim východním sousedům. Chcete-li se dozvědět více o špičkových produktech Lapp Group, navštivte naše internetové stránky www.lappgroup.cz.

Ing. Karel Krejza
Ing. František Omasta

Produktoví manažeři
Lapp Kabel, s.r.o., Otrokovice


LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova č.p. 315, 765 02 Otrokovice
tel.: 573 501 011, fax: 573 394 650
e-mail: info@lappgroup.cz, http://www.lappgroup.cz