Ve svém úvodním vystoupení ministr dopravy Martin Kupka poznamenal: „Těší mě, že jsem dnes s vámi ve Vsetíně. Právě nyní nově otevíraný dopravní terminál je příkladem, že se i v našich podmínkách daří propojovat různé druhy dopravy budováním společných terminálů. Zlepšování ­přestupních vazeb je jednou z cest ke kvalitnější veřejné dopravě, čímž se zvyšuje její atraktivita pro nejširší veřejnost,“ řekl ministr. Následně po něm se ujal slova GŘ SŽ pan Jiří Svoboda. Ten nejdříve vtipně poděkoval zde přítomnému zástupci Olomoucké arcidiecéze za zprostředkování krásného počasí, nicméně dále pragmaticky pokračoval představením jednoho z hlavních cílů, které projekt naplnil. Tím byla náhrada stávajících úrovňových nástupišť ve stanici širokými ostrovními se zastřešením. Dále dodal: „Cestující se díky jejich výšce dostanou pohodlně přímo do vlaku. Pro bezpečný příchod byl vybudován podchod s výtahy na jednotlivá nástupiště. Začíná už v obchodním domě Smetanova a prochází pod celým kolejištěm, aby propojil městské části na obou stranách stanice,“ popsal generální ředitel.
Rekonstrukce nádraží za více než tři miliardy korun, jejímž investorem byla Správa železnic, trvala dva roky. Třípodlažní dopravní hala bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu. Po 130 letech se tak Vsetín dočkal moderně řešeného, bezbariérového vlakového terminálu, který bude cestujícím opět sloužit po desítky let.

Ivo Románek