Předseda představenstva Leoš Jelínek zdůrazňuje: „Naše společnost využívá inovace a efektivní postupy v projektování. Sdílením know-how v rámci holdingu ventio dosahujeme výsledků, které naplňují očekávání našich klientů.“
PRODIN a.s. se neomezuje pouze na projektování, ale angažuje se i v oblasti výzkumu a vývoje sdělovacích a zabezpečovacích systémů pro tramvajovou dopravu. Společnost také nabízí komplexní poradenství v oblasti dotačních titulů, od výběru přes zpracování žádosti až po administrativní podporu během čerpání a udržitelnosti projektu. Více na www.prodin.cz

Železniční zastávka Orel – Konec dlouhých cest na vlak
Po letech příprav a plánování se obyvatelé obce Orel dočkali dlouho očekávané změny. Díky společnému úsilí obce, Správy železnic, s.o. jako investora, naší projekční společnosti PRODIN a.s. a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se jim na konci roku 2023 otevřela nová éra v oblasti dopravní dostupnosti.
Realizace nové vlakové zastávky představuje významný krok ke zlepšení dostupnosti dopravy a zvýšení komfortu pro místní.
Před zahájením projektu museli obyvatelé obce Orel podnikat každodenní 1,5 km dlouhou cestu k nejbližší zastávce ve Slatiňanech, pokud chtěli využít železniční dopravu. Tato nekomfortnost je nyní minulostí, a to díky rozhodnutí z roku 2019, kdy byla vypracována studie o zřízení nové zastávky přímo v obci.
Tato studie poskytla přepravní prognózu a stala se klíčovým argumentem v jednání se Správou železnic, s.o. Její výsledky potvrdily, že nová zastávka je nejen žádoucí, ale i životaschopná.
Po úspěšném schválení studie následovala pečlivá příprava projektové dokumentace pro společné povolení a realizaci stavby. Správa železnic, s.o., která se ujala role investora projektu, společně s obcí Orel, investující do výstavby přilehlých parkovacích míst, zajistila, že projekt byl proveden efektivně a s ohledem na potřeby uživatelů.
„Nová zastávka ukončila každodenní dlouhou docházku na zastávku ve Slatiňanech a zároveň umožnila obyvatelům obce Orel pohodlněji a rychleji cestovat, což pozitivně ovlivní jak jejich každodenní život, tak i celkovou mobilitu v regionu,“ uvedl předseda představenstva společnosti ­PRODIN a.s. Leoš Jelínek.

Železniční zastávka Orel


Nový autobusový terminál v Heřmanově Městci slibuje lepší služby a bezpečnější cestování
Po dlouhých letech ­plánování a stavebních prací byl v ­loňském roce 2023 otevřen nový autobusový terminál v Heřmanově Městci, který přináší značné vylepšení pro místní i regionální dopravu. Tento projekt, kde byl PRODIN a.s. generálním projektantem, má za cíl zefektivnit dopravní toky a zvýšit komfort cestujících.
Předchozí umístění autobusového terminálu v centru města způsobovalo komplikace spojené s velkým náporem autobusů a cestujících. Nový terminál, si­tuovaný v těsné blízkosti vlakového nádraží, nabízí lepší dopravní propojení a příležitosti pro další rozvoj města. Přesun terminálu mimo centrum města je strategickým krokem, který umožní Heřmanovu Městci další rozvoj a úpravy v centrálním prostoru náměstí.
Zprovoznění nového terminálu také významně přispělo ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy včetně cestujících. Díky stavebně-architektonickému ztvárnění a moderním technologiím se podařilo vytvořit prostředí, kde je pohyb autobusů a cestujících intuitivní a bezpečný.
V současné době probíhá zkušební provoz, který umožňuje vyhodnotit funkčnost a efektivitu nových zařízení a služeb. Očekává se, že po úspěšném zkušebním období se terminál stane klíčovým dopravním uzlem regionu a významně přispěje k plynulosti a komfortu cestování.
Projekt nového autobusového terminálu v Heřmanově Městci je příkladem úspěšné transformace městské infrastruktury, která reaguje na současné i budoucí potřeby obyvatel a návštěvníků města.