Tyto otázky pomáhá zodpovědět a řešit moderní systém ELIMINATOR®, který chrání mostovky a další konstrukce po celém světě jako systém vysoce výkonných hydroizolačních výrobků již více než 50 let ve více než 60 zemích světa. Tyto výrobky byly vybrány pro svou snadnou a rychlou aplikaci a špičkovou dlouhodobou ochranu v těch nejdrsnějších klimatických podmínkách. Vyvíjíme systémy, které se rychle a účinně aplikují a mají dlouhou životnost. Tento přístup znamená, že cykly údržby, uzavírky, náklady a narušení provozu jsou omezeny na minimum, aby byl zachován provoz. Nabízíme dlouhodobá řešení s nízkými nároky na údržbu pro každý typ mostu.
Je zřejmé, že primární funkcí hydroizolační membrány je zajistit, aby betonové a ocelové prvky mostní konstrukce splnily svou projektovanou životnost přesahující 100 let bez nutnosti větších oprav konstrukce. Nebrat tuto funkci vážně je krátkozraké a projeví se to jako velké problémy pro budoucí generace.
Hydroizolační stříkaná membrána ELIMINATOR® pro mostovky nabízí dlouhotrvající ochranu v kombinaci se snadnou aplikací, která pomáhá urychlit výstavbu mostů.
Membrána ELIMINATOR®, která se používá na nových a rekonstruovaných mostech všech velikostí a povrchů, je podporována technickým servisním týmem s více než 50 lety zkušeností.
Použita byla se na více než 15 000 silničních a železničních mostech po celém světě. Chrání konstrukce v extrémních klimatických podmínkách.
Aplikováno bylo již 17 milionů metrů čtverečních systému ELIMINATOR®. Používá se pro mosty s dlouhým i krátkým rozpětím.
Aplikace je možná přímo na betonové i ocelové mosty. V případě rekonstrukce starých klenbových konstrukcí je možná aplikace na kámen tak, jako tomu bylo v případě rekonstrukce Karlova mostu nebo Negrelliho viaduktu v Praze.
Instalace probíhá speciálně schválenými dodavateli a aplikátory.
Standardní hydroizolační membránu ELIMINATOR® lze apli­kovat až do -10 ˚C (k dispozici jsou i druhy pro ještě nižší teploty), a to při zachování rychlého vytvrzení a bez jakýchkoli kompromisů ve výkonnosti systému na místě. Rychlost nástřiku celého systému membrány ELIMINATOR® je až 3000 m2 za den, čímž se výrazně zkrátí doba výstavby. Na hydroizolační membránu ELIMINATOR® je přímo aplikovaný finální asfaltový povrch vozovky. Je to velmi rychlý systém, který v případě rekonstrukcí mostů zkracuje dobu dopravního omezení na minimum.
Hydroizolační systém ELIMINATOR® je schválen pro použití pro silnice i dálnice v České republice.

Ing. Antonín Jančařík