...regionálních a celostátních investorů, ale také kooperujících stavebních firem. Nás zajímalo, jaké je aktuální dění ve společnosti a co SWIETELSKY dokáže v současné době investorům nabídnout. Spojili jsme se proto s jejím jednatelem, panem Ing. Radimem Čápem, Ph.D. Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, jaký je rozsah, struktura a obory stavebních činností společnosti SWIETELSKY u nás doma i v zahraničí.

Koncern SWIETELSKY na území České a Slovenské republiky působí prostřednictvím desítek společností. V České republice kromě SWIETELSKY stavební do skupiny patří SWIETELSKY Rail CZ, SWIETELSKY Real Estate CZ, JB Stavební, dále 16 obaloven asfaltových směsí s vlastnickým podílem od 20 do 100 procent, betonárka, pět půjčoven bednění a další podílové společnosti. V České republice jsme za celou skupinu dosáhli obratu přes 10 miliard Kč. Na Slovensku pod koncernovou značkou podnikají společnosti Swietelsky-Slovakia a Športfinal. Já společně s kolegou Jiřím Kozlem jsme jednateli ve společnosti SWIETELSKY stavební a Swietelsky-Slovakia. Jiří Kozel řídí Divizi pozemního stavitelství, já Divizi silničního a inženýrského stavitelství.
Koncern je aktivní celkem ve 21 zemích, například v Chorvatsku, Rumunsku, některých pobaltských zemích, Austrálii nebo Velké Británii. Nicméně klíčovými trhy jsou Rakousko, Německo, Česko a Maďarsko. V České republice zaměstnáváme přes 1650 a na Slovensku okolo 300 zaměstnankyň a zaměstnanců. Celosvětově v naší skupině pracuje 12000 zaměstnankyň a zaměstnanců.

Jak dlouho působí společnost SWIETELSKY na území České a Slovenské republiky a jaký zde za toto období zaznamenala rozvoj?
Zní to neuvěřitelně, ale společnost SWIETELSKY oslavila již před dvěma lety 30 let své působnosti na českém stavebním trhu. Svou činnost zde zahájila akvizicemi a výstavbou obaloven asfaltových směsí, přičemž prvními z nich byly obalovny v Jindřichově Hradci a Českém Krumlově. V rámci Divize silničního a inženýrského stavitelství provozujeme celkem 10 výrobních závodů, jejichž prostřednictvím zajišťujeme naši činnost ve všech regionech ČR. Vyznačujeme se také tím, že máme poměrně silné vlastní výrobní kapacity. Každý z námi provozovaných 10 odštěpných závodů má vlastní finišerové čety a dělníky různých stavebních profesí. Oborové závody mají své speciální vybavení a personální obsazení. Samozřejmě využíváme také subdodavatelské subjekty. Swietelsky-Slovakia působí na stavebním trhu aktivně od roku 2000.

Ing. Radim Čáp, Ph.D. - jednatel společnosti SWIETELSKY stavební


Vaše společnost tedy disponuje některými speciálními technologiemi například pro výstavbu mostů, silnic či tunelových staveb?

Samozřejmě, bez speciálních technologií se v tomto oboru dnes neobejdete. Náš závod Speciální stavby disponuje veškerým vybavením k zajištění skalních masivů a jam, vlastní technologie pro vrtání velkoprůměrových pilot či zakládání staveb, ve svém portfoliu má i trhací práce. Máme samozřejmě také závod specializující se na výstavbu mostů nebo závod zabývající se recyklací, který je vybaven odrazovými i čelisťovými drtičkami a třídičkami materiálu. Vlastníme také technologie pro zlepšování kvality zemin, jakými jsou zemní frézy, ať již samochodné nebo závěsné, a jsme vybaveni i silničními frézami. Veškeré tyto technologie slouží k naplňování našeho kréda zajišťovat pokud možno převážnou část výrobní náplně vlastními silami. Také neopomenu specializovaný závod na sportovní stavby.

Ve společnosti SWIETELSKY jste ředitelem Divize silničního a inženýrského stavitelství. Jaké segmenty a specializace stavební výroby v této oblasti vaše divize pokrývá?
Spektrum našich činností je velmi univerzální, a proto i rozsáhlé. Realizujeme výstavbu dálnic a silnic, jakýchkoliv místních a městských silnic, stejně jako výstavbu cyklostezek a lesních cest. Tyto stavby samozřejmě stavíme včetně všech umělých objektů, ať jde o mosty, propustky, zpevněné plochy, parkoviště nebo malá hřiště. Zvládáme také stadiony včetně atletických drah certifikovaných World Athletics.

Dálnice D3, úsek Nažidla – Dolní Dvořiště


V úvodu jste zmínil, že vaše odštěpné závody působí ve všech regionech České republiky. Můžete jmenovat některé zajímavé regionální stavby, které vás v uplynulém období nejvíce zaujaly?

Takovou stavbou byl bezesporu obchvat Dolní Lhoty v jižních Čechách na silnici I/34 v úseku Stráž nad Nežárkou – Lásenice. Ten byl do provozu uveden v létě loňského roku, o dva měsíce dříve, než bylo původně plánováno. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci se dvěma křižovatkami, mezi které je přidán jeden jízdní pruh pro předjíždění ve směru na Jindřichův Hradec. Tato stavba je velmi důležitá pro celý jihočeský region a výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na velmi vytížené silnici I/34.
Další stavbou, kterou bych rád zmínil, byl obchvat Lubence na území Ústeckého kraje. Hlavní trasu stavby tvořil 4860 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/6, vedoucí od východního okraje Lubence. Součástí projektu bylo celkem 115 stavebních objektů, včetně mimoúrovňové křižovatky.
Tyto projekty odvádí dopravu z intravilánů měst, mají tak pozitivní dopad na kvalitu života obyvatel daných lokalit. Mezi další takové naše stavby patří obchvat Salačovy Lhoty, obchvat Lukavce, průtah Kolincem… To bychom tu byli dlouho, a to jsem vůbec nezmínil projekty kolegů z Divize pozemního stavitelství. Naše portfolio činností je komplexní. Staveb jsme provedli celou řadu, ať už menších s místním či regionálním dosahem, nebo těch velkých, které mají celorepublikový přesah.

Jaké nosné dopravní a inženýrské stavby realizuje vaše společnost v současné době?
Dalo by se říct, že klíčové stavby máme v současnosti dvě. První z nich je pokračování výstavby významného vodního díla, tzv. „Baťova kanálu“. Předmětem výstavby je úprava 800 metrů dlouhého úseku říčky Radějovky, který se prohloubí a rozšíří na 6 metrů, výstavba dvou mostů, jezu, plavební komory a také vytvoření rozsáhlého biokoridoru. Po dokončení tohoto posledního úseku bude celý kanál splavný z Otrokovic až do Hodonína. Na realizaci této stavby spolupracujeme s kolegy z Metrostavu DIZ.
Druhou stavbou je pak výstavba dálnice D3 v úseku Nažidla – Dolní Dvořiště. Tento 3,5 kilometru dlouhý úsek povede z Nažidel až ke státní hranici s Rakouskem a v budoucnu tak s Rakouskem propojí trasu Praha – Tábor – České Budějovice. Práce na tomto úseku byly zahájeny v lednu tohoto roku a zprovoznění je plánováno na rok 2026.
Další stavbou, kterou jsme před pár dny odstartovali, je obchvat České Lípy. Stavbu realizujeme ve sdružení, má název „I/9 Dubice – Dolní Libchava“ a její součástí budou dvě okružní křižovatky, šest mostů a také 329 metrů dlouhá estakáda přes řeku Ploučnici. Celý 1,5 kilometru dlouhý úsek přeložky silnice I/9 je navržený na násypech a mostech.

S vaším nástupem do funkce byl nově založen závod Velké projekty. Jak se daří tomuto závodu a daří se vám velké projekty získávat?
Je to malý závod čítající 16 lidí, který funguje v těsné spolupráci s regionálními závody. Ty mají klíčové know-how, znají místní podmínky i zdroje, což je důležitý potenciál, kterého závod Velké projekty využívá. Bez této spolupráce by jeho činnost byla jen obtížně představitelná. Výsledkem takové spolupráce jsou pak zakázky, jako kupříkladu již zmiňovaná výstavba D3, nebo část obchvatu České Lípy.

Jaké ekonomické výsledky očekává vaše divize v letošním roce?
Tento rok se zatím z našeho pohledu vyvíjí ekonomicky obdobně jako ten loňský. Pohybujeme se v silně konkurenčním prostředí a i to je důvod, proč chceme naší činností pokrýt veškeré typy zakázek na trhu, ať se jedná o opravu místní silnice či výstavbu nové dálnice. Naší dlouholetou zásadou je, že se neangažujeme v projektech, které nejsou ziskové nebo jsou nadmíru rizikové. Tedy držíme se koncernové zásady o zdravém a uváženém růstu.

Jak vidíte nejbližší budoucnost vaší divize a jaké kroky ­musíte podniknout, aby uspěla v sílící konkurenci na stavebním trhu?
Naším prvořadým úkolem je zůstat konkurenceschopnou a pro investory atraktivní firmou. Čeká nás implementace nového nařízení EU v oblasti ESG (Enviromental social a governance). Je to cesta, která vede k udržitelnosti stavební činnosti, což bude mít v budoucnu velký sociální dopad. My k těmto udržitelným řešením přihlížíme již nyní, kupříkladu když nakupujeme stavební techniku, která musí splňovat nejpřísnější evropské emisní normy. Chceme být v této oblasti lídry trhu. Naším vlastníkem je rakouská mateřská společnost a není žádným tajemstvím, že Rakousko je „hlásnou troubou“ cirkulární ekonomiky. O tom, že nástup nařízení ESG je v Rakousku mnohem razantnější, nejlépe vypovídá fakt, že již nyní naše mateřská společnost využívá 100 služebních aut na elektřinu. Z toho je zřejmé, že v nejbližší budoucnosti také u nás čeká stavebnictví spousta velkých změn a na tyto změny chceme být připraveni. Pevně věříme, že zodpovědný a udržitelný přístup k vedení našich aktivit bude kladně vnímán odbornou veřejností i investory.

 

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek