Spolupráce zahrnuje konkrétní finanční prostředky i aktivní zapojení zaměstnanců a techniky Doosan Bobcat. Memorandum o spolupráci bylo podepsáno v rámci Dne biodiverzity, který je pravidelnou aktivitou Doosan Bobcat na podporu životního prostředí v regionu.

Svatohorské sady v Příbrami jsou jedním z největších původně ovocných sadů v Evropě. Byly založeny před více než 100 lety a významným způsobem se podílejí na obrazu Svaté Hory. Představují klidný protipól rušnému životu ve městě a jsou veřejností vyhledávanou lokalitou. Hrají také klíčovou roli při podpoře biologické rozmanitosti a slouží jako životně důležité stanoviště pro různé druhy živočichů a rostlin.

O zlepšení špatného stavu jedinečné lokality dlouhodobě usiluje řada sdružení a dobrovolníků. Revitalizace sadů začala před třemi lety. Společnost Doosan Bobcat se do projektu zapojila v listopadu 2023, kdy se zaměstnanci z výroby, inovačního centra i členové managementu aktivně účastnili renovace sadů a za pomoci nakladačů Bobcat vysadili 140 nových stromů.

„Během letošního ročníku Dne biodiverzity se nám podařilo získat podporu od místních škol. Zapojilo se přes 250 studentů, učitelů, představitelů spolků a města a našich zaměstnanců. Během jediného dne jsme obhospodařili přibližně 6 ha plochy, ošetřili 300 stromů a vysadili 25 nových, zejména původních ovocných druhů. Vedle toho jsme v lokalitě rozmístili desítky ptačích budek a hmyzích hotelů, které pomohou rozvoji biodiverzity, shrnuje Veronika Marčeková, koordinátorka ESG projektů Doosan Bobcat.

Cílem akce byla nejen aktivní pomoc s renovací sadů, ale také osvěta veřejnosti o významu biodiverzity a unikátní funkci Svatohorských sadů pro místní mikroklima. Firma chce svým příkladem také inspirovat návštěvníky k zapojení se do aktivit prospěšných pro místní komunitu. Odbornou část přednášek zajistili specializovaní lektoři z neziskových organizací Člověk v tísni a AMPI - Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s..

V průběhu Dne biodiverzity navíc společnost Doosan Bobcat předala šek ve výši 50.000,- Kč spolku Svatohorské sady na výsadbu stromů a další rozvoj biologické rozmanitosti v této lokalitě. „Ovocné sady hrají důležitou roli při podpoře biologické rozmanitosti, protože slouží jako životně důležité stanoviště pro různé druhy fauny a flóry. Zapojení se do místních aktivit je pro Doosan Bobcat nedílnou součástí firemní kultury. Snažíme se systémově podporovat komunitu v místech, kde vyrábíme nebo odkud pochází významná část našich zaměstnanců,“ říká Miguel Mallo, Vice prezident pro lidské zdroje a divize ESG Doosan Bobcat pro Evropu, Blízký východ a Afriku.


Doosan Bobcat pomáhá v regionu

Doosan Bobcat aktivně podporuje místní komunitu a realizuje řadu veřejně prospěšných projektů. Např. v září loňského roku se v rámci globálního komunitního dne Doosan, zapojilo 179 zaměstnanců a vedoucích pracovníků do aktivit v Dobříši, včetně úklidu města a lesa, výsadby keřů a stromů, natírání plotů a přípravy povrchu pro dětské hřiště.

V prosinci pak Doosan Bobcat podpořil šest neziskových organizací z Dobříšska a Příbramska. Ty v rámci vánočních trhů pro zaměstnance firmy prodávaly vlastní výrobky a k dispozici měly zdarma i marketingové předměty a oblečení značky Bobcat z jejichž prodeje utržily významnou částku. Společnost navíc věnovala organizacím finanční dar v celkové hodnotě přes 200.000 korun. Akce se zúčastnilo více než 350 zaměstnanců Bobcat.

Vedle dalších aktivit Doosan Bobcat prohloubil spolupráci s obcí Daleké Dušníky, které daroval smykem řízený nakladač Bobcat S450 spolu s potřebným příslušenstvím. Ten pomůže obci, ve které má Bobcat specializované oddělení s 23 zaměstnanci, realizovat řadu projektů jejich vlastními silami a ušetřit finanční prostředky pro další rozvoj.

Značka Bobcat
Od roku 1958 je Doosan Bobcat předním globálním výrobcem kompaktní techniky, včetně nakladačů, bagrů, teleskopických manipulátorů, manipulační techniky a dalších zařízení. Hlavní sídlo Doosan Bobcat pro Evropu, Blízký východ a Afriku (EMEA) se nachází ve Středočeské Dobříši. Moderní areál pro více než 1600 zaměstnanců zahrnuje kromě centrály EMEA také inovační centrum, školicí a testovací zařízení a výrobní závod s kapacitou 30.000 strojů ročně, které se vyváží do celého světa. Značka Bobcat je součástí skupiny Doosan Bobcat a je hrdým členem skupiny Doosan.

O skupině Doosan
Skupina Doosan, založená v roce 1896 a se sídlem v Soulu v Jižní Koreji, je přední světový hráč v oblasti čisté energie, chytrých strojů a polovodičů. Společnost se zavazuje k inovacím a technologické dokonalosti. Skupina Doosan se svým zastoupením po celém světě spolupracuje se špičkovými světovými společnostmi, které mají originální technologie nebo synergie se stávajícími podniky Doosan, jako jsou zařízení jaderných elektráren, plynové turbíny, vodíkové palivové články, kolaborativní roboty, elektromateriály a polovodiče.

Další informace o společnosti Doosan Bobcat a jejích produktech naleznete na www.bobcat.com nebo na  www.doosanbobcat.com