Vysoká flexibilita otevírá novým kompaktním nakladačům široké pole působnosti, např. při budování silnic, stavbě kanálů, v zemědělství, lesním hospodářství i při práci pro obce a města. K problémům nedochází ani při častých změnách strojníků a stavenišť, které bývají u tohoto typu prací obvyklé.
Nové kompaktní nakladače Liebherr doplňují současnou paletu stereo nakladačů, středních a velkých strojů.

Lepší přehled o okolí, jednoduchá obsluha
Komfortní kabina strojníka s nadprůměrným podílem zasklených ploch poskytuje řidiči kompaktního nakladače ničím nerušený výhled na pracovní nářadí. Optimální uspořádání zpětných a bočních zrcátek nabízí volný výhled kolem celého stroje. Kónický výložník nebrání v rozhledu a strojník může rychle reagovat na jakoukoliv situaci v blízkosti stroje. Výsledkem je maximální ochrana osob i vybavení a nakládaného materiálu.
Ergonomické ovládací prvky uspořádané tak, aby umožňovaly strojníkovi intuitivní práci, jsou individuálně nastavitelné a umožňují snadnou a efektivní obsluhu. Jednoduché ovládání podporuje produktivitu a bezpečnost kompaktního nakladače. Strojník se může soustředit a věnovat plnou pozornost vlastní práci a pojíždění.

Rozložení hmotnosti umožňuje optimální produktivitu
Vzhledem k nízké konstrukční výšce se těžiště kompaktního nakladače automaticky přesouvá směrem dolů. Důsledkem je vysoké překlopné zatížení při maximální stabilitě – i na nerovném terénu. Dobře vyladěný poměr mezi provozní hmotností a překlopným zatížením znamená další plus z hlediska produktivity stroje. Navíc je díky zdvihovému válci umístěnému uprostřed kónického výložníku dosaženo optimálního poměru sil.
Přesné paralelní vedení pracovního zařízení umožňuje mimořádně rychlou a precizní práci: náklad je bezpečně uložen a zdvihán – nejsou třeba žádné dodatečné manuální zásahy, nemůže dojít ke ztrátě nákladu. Při práci s paletizačními vidlemi může užitečné zatížení činit více než dvě tuny.

Vysoká mobilita – rychlá připravenost k nasazení
Díky velmi malé průjezdné výšce se kompaktní nakladače Liebherr dostávají na určené místo i při prostorovém omezení na příjezdových komunikacích, které představují např. tunely a podjezdy. Bezproblémová je rovněž přeprava na sklápěcích vozidlech nebo v High Cube kontejnerech. I při převozu kompaktního nakladače na běžném transportním vozidle zůstává maximální výška menší než čtyři metry. Mobilita je navíc podpořena lehkou konstrukcí, protože hmotnost stroje je zpravidla nižší než předepsané omezení provozní hmotnosti.
Výrobce nabízí celou řadu různých nástaveb, kterými lze kompaktní nakladač vybavit pro nejrůznější pracovní činnosti. Pomocí jednoduchého rychlovýměnného mechanismu lze pracovní nářadí vyměňovat snadno a bez námahy.

Dalším příspěvkem k produktivitě nových kompaktních nakladačů Liebherr je jednoduchý přístup ke všem místům údržby a chladičům.