Stavbaři vybudují nové přemostění dálnice, které bude tvořit oblouková ocelová konstrukce, takzvaný Langerův trám, o jednom poli s rozpětím 68 metrů. Jejím použitím dojde k minimalizaci nákladů na budoucí údržbu. Frekventovanou silniční komunikaci pod ní bude navíc v budoucnu možné rozšířit na tři pruhy pro každý směr.

Rekonstrukcí projdou i dva nedaleké propustky, současně se provedou úpravy železničního svršku v délce 400 metrů. Díky tomu bude možné zvýšit traťovou rychlost. Obnoví se rovněž železniční spodek a související kabelová vedení.

Práce si vyžádají tříměsíční nepřetržitou výluku vlaků. Současně dojde k nezbytným omezením na dálnici, zůstane však zachován obousměrný provoz ve dvou pruzích. Odstranění stávajícího mostu a pak osazení nové konstrukce si vyžádá úplnou uzavírku, a to pokaždé na 12 hodin v noci ze soboty na neděli.

www.spravazeleznic.cz