Pro českou společnost AŽD jde již o šestou zakázku v Polsku, tentokrát v roli subdodavatele stavební společnosti ZUE. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu CEF a má být dokončen do 44 měsíců od uzavření smlouvy.

Společnost AŽD v projektu figuruje jako subdodavatel plně digitálního stavědla typu ESA 44-PL pro dvě železniční stanice a traťový úsek v délce 8 km. Trať Będzin – Katowice Szopienice Płd. bude dále vybavena 100 kusy elektromotorických přestavníků, 187 návěstidly a dvěma přejezdovými zabezpečovacími zařízeními. Některé dodávky, například v oblasti telekomunikací a informačních systémů pro cestující, jsou zajištěny partnerskými polskými firmami.

„Získání tohoto projektu má strategický význam pro návazný projekt dodávek zabezpečovacího zařízení pro železniční uzel Katowice, kde je logické a ekonomicky výhodné použít jednotnou technologii zabezpečovacího zařízení. Každý další uzavřený významný kontrakt je oceněním doposud odvedené práce společnosti AŽD u našich severních sousedů a my si této důvěry velmi vážíme,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.