Výbor UESC (UNIFE ETCS Steering Committee) je nejvyšším orgánem UNIFE pro oblast ETCS (jednotný evropský zabezpečovací systém), který sdružuje evropské výrobce systému traťové a palubní části tohoto nového systému. Jde o společnosti Alstom, Bombardier, Siemens, Hitachi Rail, Thales, AŽD Praha, CAF, Mermec a ECM. Výbor komunikuje napřímo s Evropskou komisí, zejména pak s koordinátorem Evropské komise pro ERTMS, a také se zástupci správců železniční infrastruktury a železničními společnostmi na téma ERTMS. Výbor také připomínkuje a následně prosazuje Evropský rozvojový plán ERTMS vydávaný Evropskou komisí.

V minulosti výbor definoval tzv. „ERTMS Game changers“ (zavedení Automatického vedení vlaku spolu s ETCS, zavedení ETCS Level 3, využití satelitní lokalizace a update telekomunikačního prostředí na nejnovější technologie). Ty byly přijaty celým železničním sektorem a jsou implementovány v ERA (Agentura EU pro železnici) a výzkumném programu Shift2Rail (partnerství veřejného a soukromého sektoru podporující investice do inovací v železničním sektoru). První testy technologických novinek se odehrají již letos na Švestkové dráze společnosti AŽD Praha.

Ing. Vladimír Kampík, MBA, MIRSE (44let) zastává v rámci společnosti AŽD Praha funkci ředitele pro evropské záležitosti. Oblasti ETCS se v rámci UNIFE věnuje od roku 2004. V roce 2008 se stal členem pracovní skupiny výrobců železničních zabezpečovacích zařízení UNIFE CCS platform a v letech 2010 – 2018 byl jejím předsedou. Ve výboru UESC působí od roku 2009 a od roku 2012 je zároveň členem Řídícího výboru Konsorcia UNISIG (tvorba specifikací systému ETCS pro ERA-EU), přičemž od loňského roku byl zvolen předsedou tohoto výboru.

V rámci svého předsednického mandátu se zaměřím na komunikaci mezi výrobci ETCS, Evropskou komisí a zejména dopravci, kteří nyní nesou těžké břímě implementace palubní části ETCS do svých vozidel. Musíme společně najít funkční finanční model pro tyto dopravce. Musíme také rychle napravit chyby našeho Národního implementačního plánu ERTMS, aby byl ve prospěch české železnice,“ říká nový předseda Řídícího výboru ERTMS (UESC) Vladimír Kampík, který chce více přenášet nabyté zkušenosti do reálného prostředí České republiky.

Nový předseda Řídícího výboru ERTMS (UESC) Vladimír Kampík je přesvědčen, že ETCS a celá interoperabilita má smysl a je možno jí dosáhnout cenově efektivně ke spokojenosti správce infrastruktury, objednatelů dopravy, dopravců i Ministerstva dopravy ČR. Velmi rád by také projednal problematiku českého Národního implementačního plánu v první řadě s ministrem dopravy ČR.