S postupující stabilizací cen energií, poklesem úrokových sazeb i cen stavebních materiálů se však dá očekávat, že s nástupem jarních měsíců se práce zejména na výstavbě nových bytů rozeběhnou opět naplno a s klesajícími sazbami hypoték dojde k oživení zájmu o privátní bydlení. Tomuto předpokladu odpovídá i fakt, že meziročně cca o 30% stoupl počet nově zahájených bytů.

Výkonost stavebnictví nyní drží nad vodou zejména výstavba dopravní infrastruktury a inženýrských staveb, která i přes veškeré výše zmíněné problémy zaznamenala růst na úrovni cca 1,5%.

Z výše uvedeného je zřejmé, že i přes velkou setrvačnost stavebnictví a obtížích při znovu nastartování projektů, se nyní situace podaří stabilizovat a brzy nastane období růstu.

Důvody k optimismu dává připravenost nových projektů ze strany developerů, pokles úrokových sazeb a zejména pak značné finanční rezervy na straně obcí, firem i obyvatelstva. Ti v minulosti odkládali své investice z důvodu ekonomické nerentabilnosti. Nyní se však situace mění výrazně k lepšímu.

Ivo Románek