Mezi jihokorejské společnosti, které na našem trhu úspěšně působí 20 let, patří i společnost LG Electronics. Ta registruje již delší dobu zvýšený zájem českých zákazníků o tepelná čerpadla této značky. To byl důvod, proč jsme se do společnosti LG Electronics rozjeli a o rozhovor jsme požádali vedoucího oddělení tepelných čerpadel pana Ing. Petra Outratu. Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, zdali by nám sortiment produktů i historii působnosti společnosti LG Electronics na našem trhu více nepřiblížit. Ten k tomu říká:

„Z vaší strany je to jednoduchá otázka, nicméně odpověď na ni je poměrně obsáhlejší. Sortiment společnosti LG je velmi široký. Našim spotřebitelům jsou určitě velmi dobře známy naše produkty z oblasti spotřební elektroniky, jakými jsou televizory, audio systémy, ale i pračky, sušičky, ledničky a spousty dalších produktů, které jsou vždy mezi nejlepšími na trhu. Další oblast pak tvoří divize Klimatizace, zajišťující zařízení od běžných bytových klimatizací až po vyspělé Multi V systémy pro topení a chlazení velkých objektů s výkonem klidně až 10 MW. Dále pak rezidenční i velmi výkonné ventilační a rekuperační systémy a v neposlední řadě i tepelná čerpadla. O tom, že se společnosti LG na českém trhu daří, pak nejlépe vypovídá fakt, že právě v letošním roce slavíme 20. výročí úspěšného působení na trhu v ČR i na Slovensku. Mou specializací je pak oblast tepelných čerpadel vzduch/voda, která u LG mají název Therma V.

Jaký sortiment nabízí značka LG v segmentu tepelných čerpadel, klimatizací a dalších tepelných zařízení?

V oblasti instalací tepelných čerpadel se primárně soustředíme na instalace v rodinných domech, vila domech či bytových, malých a středních komerčních objektech. Formou kaskádových instalací tepelných čerpadel jsme však schopni zajistit vytápění i chlazení komerčních či bytových domů s tepelnou ztrátou až do 180 kW. Pro objekty s větší potřebou tepla nebo chladu je již výhodnější použít zařízení Multi V.

Jaké novinky v oblasti tepelných čerpadel představí LG v nejbližším období?

Novinek, které máme, je skutečně celá řada. Letos jsme kupříkladu představili dvě malá splitová tepelná čerpadla o výkonu 4 a 6 kW pro malé rodinné domky. Na přelomu tohoto roku pak představíme zcela nové tepelné čerpadlo vzduch/voda Monoblok R290. Toto tepelné čerpadlo se vyznačuje jedinečně tichým provozem a díky použitému chladivu R290 (Propan) je také velmi šetrné k životnímu prostředí, což je přesně v souladu s evropskými pravidly, která nastavila EK. K dalším nezanedbatelným výhodám tohoto nově postaveného tepelného čerpadla patří nadčasový design a vysoká teplota vody na výstupu, která může dosahovat až 75 °C. Díky tomu je tak toto tepelné čerpadlo vhodné pro nasazení u všech topných systémů, ať již se jedná o podlahové vytápění nebo radiátory. Zároveň velmi účinně pracuje i za velmi nízkých teplot od -28°, takže dokáže efektivně vytápět i objekty postavené ve velmi chladných oblastech.

Co z vašeho pohledu na tomto čerpadle ocení zákazníci nejvíce?

Dle mého názoru vedle již zmíněného velmi tichého provozu, vysoké účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí to bude především jeho působivý design. Vzhledem k tomu, že jednotka musí být umístěna venku před domem, je zřejmé, že její design musí splňovat ta nejpřísnější estetická kritéria. Tomuto požadavku uživatelů se LG snažilo vyjít co nejvíce vstříc.“

Zvyšuje se díky inovacím zájem českých zákazníků o vaše produkty?

Primárním důvodem lidí k nákupu tepelného čerpadla jsou úspory. A to je horké téma těchto dnů. Ochota investorů přejít na způsob vytápění tepelným čerpadlem je pak zejména otázkou návratnosti investice. Ve skutečnosti to znamená, že čím jsou energie dražší, s tím dřívější návratností investice do tepelného čerpadla lze počítat. Naše tepelná čerpadla jsou na špičkové technické úrovni a zájem o ně se neustále roste. Pevně věříme, že uvedením na trh našeho nového tepelného čerpadla Therma V s ekologickým chladivem R290 se tento zájem ještě zvýší. Po jeho uvedení na trh budeme s napětím očekávat tržní reakce. Nicméně již první ohlasy na parametry a možnosti nového čerpadla jsou pozitivní.

Můžete jmenovat některé zajímavé referenční stavby, kde jsou s úspěchem využívána vaše tepelná čerpadla?

V loňském roce jsme prodali téměř 6 tis. tepelných čerpadel. Máme tedy 6 tis. krásných referencí. Patří k nim malé, střední i luxusní rodinné domy, stejně tak jako rekonstrukce starších i velmi starých domů z dob první republiky. Pro nás z LG je důležité, aby námi dodaný systém, který byl projektantem navržen, byl funkční a lidem uvnitř bylo příjemně. Realizovali jsme však i dodávky tepelných čerpadel pro developerskou výstavbu rodinných domů, kde má každý jednotlivý dům své tepelné čerpadlo. U rekonstrukcí je pak naším úkolem přizpůsobit instalaci tepelného čerpadla možnostem topné soustavy rodinného domu, u nových domů se naopak snažíme v těsné návaznosti na topný systém maximálně využít možnosti tepelného čerpadla, např. v souvislosti s podlahovým vytápěním nebo stropním vytápěním a chlazením. Ano. Zejména stropní plošné vytápění a chlazení je nyní jedním z velmi rychle se rozvíjejících systémů, které dokážou zajistit v budovách příjemné klima nejen v zimě, ale také v letních měsících. Reference máme samozřejmě i v komerční sféře i v oblasti municipalit. Zde bych rád zmínil hasičské zbrojnice, obecní úřady a školy. Nyní realizujeme instalaci kaskády tří tepelných čerpadel pro policii ČR. Tři jednotky tepelných čerpadel pracující v kaskádě jsme v posledním období instalovali také v Ústavu fyziky a plazmatu v Praze. Kaskáda dvou našich tepelných čerpadel vytápí nově také beachvolejbalový klub v Praze na Strahově. Jak vidno, toto úsporné řešení vytápění je populární i u středních a větších objektů. Velmi často pak dnes bývají tepelná čerpadla využívána i ve skladových objektech, které jsou vytápěny podlahovým vytápěním. Na co bych však rád upozornil je to, že maximálních úspor je možné dosáhnout jen s dobře navrženým topným systémem, kde všechny jeho komponenty pracují v dokonalém souladu. I z tohoto důvodu jsou všechna naše čerpadla vybavena komunikací pro nadřazenou regulaci.


Kde si mohou případní zájemci vaše tepelná čerpadla koupit, jaká je prodejní síť?

Standardně spolupracujeme s odbornými velkoobchody TZB topení chlazení. Takže využíváme klasický třístupňový prodej. Partnerem těchto odborných velkoobchodů jsou montážní firmy, přes které si mohou případní zájemci naše tepelné čerpadlo koupit včetně odborného návrhu řešení topné soustavy a instalace. Odborná montáž a instalace jsou nedílnou a nutnou podmínkou pro garanci záruky ze strany LG. V případě nedodržení těchto podmínek nemůže koncový zákazník využít bezplatný záruční servis výrobce.

Jak je tedy zajištěn poprodejní servis vašich výrobků?

Servis je nutné rozdělit na záruční a pozáruční. Máme hodně servisních techniků, kteří přijedou na zavolání montážní firmy nebo i koncového uživatele, posoudí, zda se jedná o záruční opravu tepelného čerpadla, a v případě že ano, jednotku opraví. To vše samozřejmě pokud byly splněny záruční podmínky. To znamená i uvedení TČ do provozu servisním technikem s certifikátem LG. Pokud tomu tak je, servisní technik jednotku opraví, sepíše servisní protokol a odchází. Záruka, kde vše hradí výrobce, je dvouletá. Po dobu prodloužené záruky, která trvá +5 let, LG hradí náhradní díly a práci si hradí uživatel. Pozáruční servis probíhá stejně, nicméně veškeré náklady opravy již nese majitel.

Co děláte proto, aby vaše výrobky byly kvalitně namontovány a servisovány?

Pravidelně školíme naše partnery z řad velkoobchodů i montážních firem. Školení je důležitá součást prodeje zařízení, jakými jsou tepelná čerpadla. Školíme nejen velkoobchody a instalační firmy, ale i naše servisní techniky. Jednou z podmínek získání záruky je instalace našeho tepelného čerpadla námi autorizovanou a proškolenou firmou a jeho uvedení do provozu servisním technikem s certifikátem LG. Servisní technik prohlédne každou instalaci tepelného čerpadla LG před uvedením do provozu, čímž jsou případné chyby v instalaci a možné reklamace redukovány na minimum.

 


Jak vidíte budoucnost tepelných čerpadel u nás?

„V současné době není na trhu lepší zdroj vytápění, a to především z hlediska ekonomiky provozu. V návaznosti na dlouhodobě rostoucí ceny energií se bude doba návratnosti investice do tepelného čerpadla zkracovat. A to jsou důvody, proč pevně věřím, že zájem stavitelů o naše výrobky bude trvat i v budoucnu,“ říká v závěru našeho setkání Ing. Petr Outrata ze společnosti LG Electronics.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek