SPUR a stavebnictví. Jak to jde dohromady?
Už od samého počátku vzniku naší společnosti (1992*) se firma orientovala na výrobky určené pro stavebnictví. Izolační materiály určené pro potrubní systémy a podlahové konstrukce byly jedněmi z prvních výrobních programů firmy. Nejde nezmínit taky výrobky pro budování telekomunikačních sítí, které jsou dnes již také neodmyslitelnou součástí stavebního průmyslu.

Vlastní výzkum a vývoj ve SPURu.
Žádná firma by se bez inovací nemohla posouvat dopředu a v dnešní době se mírou svých nápadů nemůže než stát rozlišitelnou. Ve SPURu je úspěch založen na neustálém hledání nových a lepších způsobů, jak uspokojit potřeby svých zákazníků a překonat konkurenci. To v praxi znamená, že firma nejen sleduje nejnovější trendy a technologie, ale také je aktivně vytváří. SPUR investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje, spolupracuje s předními univerzitami a výzkumnými centry a podporuje kreativitu a experimentování u svých zaměstnanců. Snaží se zapojit své zákazníky do procesu inovace, naslouchá jejich zpětné vazbě a přizpůsobuje se jejich potřebám. Díky tomu firma dokázala vytvořit řadu nových nebo vylepšených produktů, procesů a služeb, které ji odlišují od ostatních. SPUR se rozrostl do skupiny podniků SPUR a dbá na dlouhodobou diverzifikaci svých služeb. Kromě pilíře PLAST, kde ji reprezentují např. izolační materiály Tubex, tak má dnes nakročeno ještě i v oblasti AGRO a ENERGO. „Naší vizí je být lídrem v inovacích a trvale přinášet přidanou hodnotu pro své zákazníky, zaměstnance i společnost,“ podtrhl Jiří Teplinec, obchodní manažer za oblast Tubex. 

V čem je síla izolačních materiálů SPUR? (úspora energií, snadná montáž, dlouhodobá trvanlivost, recyklovatelnost apod.)
V dnešní době, kdy jsou náklady na energie na vzestupu a environmentální udržitelnost je stále důležitější, má aplikace izolačních materiálů TUBEX z ­polyetylenu dvojnásobný význam. Kromě ochrany potrubí a udržení tepelné stability hraje izolační systém důležitou roli v minimalizaci energetických ztrát.

Potrubní a plošné izolace z polyetylenu TUBEX mají širokou škálu aplikací
- Teplovodní a chladicí systémy: Vytápěcí a chladicí potrubí jsou klíčovými oblastmi, kde se polyetylenová izolace využívá k udržení tepelné stability.
- Potrubí pro dopravu tekutin: Potrubní a plošné izolace TUBEX z polyetylenu se používají pro potrubí, která přepravují tekutiny, včetně vody, ropných produktů a chemikálií.
- Potrubí pro průmyslové apli­kace: V průmyslových prostředích je potrubní izolace klíčovým prvkem pro udržení bezpečnosti a efektivity potrubních systémů.
- Potrubí pro potravinářský průmysl: V potravinářském průmyslu jsou bezpečnost a hy­giena klíčovými faktory a polyetylenová izolace může pomoci udržovat tyto normy.

Potrubní nebo plošné izolace mohou být opatřeny různými materiály na povrchu, včetně silné polyetylenové barevné fólie, PET nebo hliníkové fólie. Tyto materiály mohou poskytovat další ochranu a zlepšovat vlastnosti izolace.
- Odpadní potrubí a dešťové svody: Tubex FONO je izolační trubka s PE potahem z lehčeného polyetylenu pro zvukovou izolaci odpadních armatur a dešťových svodů. Vyznačuje se zvýšenou odolností vůči mechanickému namáhání, pružností a snadnou instalací.

Polyetylenové dilatační pásy a profily jsou používány k řešení problémů spojených s tepelným roztažením a stahováním betonu v systémech podlahového vytápění a v betonových podlahách. Zde jsou některé způsoby, jak mohou být tyto dilatační pásy a profily v těchto systémech využity:
- Mezi sekce betonu: V podlahových systémech mohou být dilatační pásy umístěny mezi jednotlivými sekčními betonovými panely. Tyto pásy pomáhají minimalizovat napětí způsobené tepelným roztažením a stahováním betonu. To zase snižuje riziko vzniku trhlin v podlaze.
- Po obvodu stěn: Dilatační pásy jsou také užitečné po obvodu stěn, kde se setkává betonová podlaha s jiným materiálem nebo s konstrukčními prvky. To pomáhá zabránit vzniku trhlin v důsledku různých rychlostí roztažení a stahování různých materiálů.
- Ve společných bodech: Dilatační pásy a profily jsou často umístěny v místech, kde dochází ke změnám směru nebo tloušťky betonu. To ­zahrnuje rohy místností nebo ­přechody mezi místnostmi. Dilatační pásy a profily pomáhají minimalizovat riziko vzniku trhlin v těchto společných bodech.

Aby ale vše fungovalo, jak má, správná montáž izolací je nezbytným krokem ke zlepšení energetické účinnosti, udržení optimálního provozu a ochraně materiálů. Investice do kvalitní montáže se vyplácí v dlouhodobém horizontu, přináší úspory energie a minimalizuje nutnost oprav. Při dodržování správných postupů můžeme dosáhnout maximálních výhod izolace a přispět k udržitelnosti prostředí.

Výhody izolací z polyetylenu TUBEX

Polyetylenová izolace nabízí řadu výhod, které ji činí atraktivní volbou pro potrubní, stavební a konstrukční systémy:
- Výborná tepelná izolace: Polyetylen má výborné tepelně izolační vlastnosti. To znamená, že snižuje energetické náklady a udržuje optimální provozní podmínky.
- Ochrana před kondenzací: Tepelná izolace z polyetylenu také pomáhá zabránit kondenzaci na povrchu potrubí a svodů. Kondenzace může způsobit vážné korozní poškození, což lze tímto způsobem minimalizovat. Chemická odolnost: Polyetylen je odolný vůči chemikáliím a korozním účinkům, což zvyšuje životnost systémů a snižuje náklady na údržbu.
- Jednoduchá instalace: Izolace z polyetylenu je lehká a snadno se instaluje. To značně snižuje náklady a dobu potřebnou k dokončení projektu.
- Ekologický materiál: Polyetylen je recyklovatelným mate­riálem, což znamená, že se jedná o ekologickou volbu, která může snižovat ekologický dopad.

Jiří Teplinec
Obchodní manažer Tubex Spur a.s.,
tel.: +420 602 791 307