Prodej stavebních strojů je citlivým barometrem a věrným odrazem vývoje stavebního trhu. Renomovanou společností, která se u nás na prodej a servis stavebních strojů úzce specializuje je firma Kuhn Bohemia a.s. Ta je na našem trhu výhradním dovozcem a prodejcem japonské značky stavebních strojů Komatsu, která je v tomto segmentu lídrem inovačního úsilí v mnoha oblastech. Zajímalo nás, zda-li zpomalující stavební tempo ovlivňuje i prodej stavebních strojů v České republice. Spojili jsme se proto s ředitelem společnosti Kuhn Bohemia a.s., panem Ing. Danielem Sysem, který nám v úvodu našeho setkání k této otázce říká:

„Letošní počty kusů prodaných strojů se ve srovnání s loňským rokem snížily o cca. 20%, přičemž tato čísla jsou ještě částečně pozitivně ovlivněna „opožděnými“ dodávkami strojů z minulého roku. Takže skutečný pokles by mohl být až na úrovni 25%. Uvidíme, jaký vliv budou mít na výsledky prodeje poslední měsíce roku. Za hlavní důvod tohoto poklesu vidím zvýšenou opatrnost při pořizování investic na straně menších a středních stavebních firem. Berou v úvahu jakousi nejistotu dalšího vývoje stavebnictví v kombinaci s vysokými náklady na financování strojů dané úrokovými sazbami. Jistý vliv má i nově vzniklý přetlak nových skladových strojů u distributorů většiny značek a s tím související mimořádné cenové pobídky ze strany některých značek, které pro zákazníka celou situaci činí více nepřehlednou.“

Jak se daří v tomto kontextu značce Komatsu v jednotlivých segmentech stavebních strojů?

„Naše značka si stojí v letošním roce velmi podobně jako v roce minulém. Jednoznačně letos dominujeme v pásových dozerech, nadále jsme velmi silní v pásových rýpadlech, pevných a kloubových dumperech a také velkých kolových nakladačích. Máme velmi solidní postavení v celém segmentu utility strojů.“

Společnost Komatsu byla vždy lídrem v oblasti inovací stavebních strojů. Jakým směrem se nyní ubírá její úsilí na tomto poli?

„Ano, je to pravda. Komatsu i pro nejbližší období má připravenou řadu novinek. Například již na jaře představíme nové modely kolových rýpadel v kompaktním provedení a novou generaci nakladačů. Souběžně Komatsu inovuje stávající modely rozšířením jejich funkcionalit a opcí vedoucí k růstu komfortu práce a obsluhy. Velkou pozornost věnujeme taktéž rozvoji produktové řady uhlíkově neutrálních strojů. Byly představeny modely minirýpadel o velikosti 3,5 tuny, ale také v Evropě již začalo uživatelské testování 20 tunového pásového rýpadla, které na jaře doplní 15 tunové rýpadlo s kompaktním rádiusem. Komatsu připravuje i celou řadu zásadních novinek, o kterých zatím nemůžeme mluvit…“

Z nám dostupných informací víme, že Komatsu a Vaše společnost Kuhn Bohemia je také průkopníkem v oblasti Smart Construction nebo-li automatizace a robotizace ve stavebnictví. Přibývá u nás firem, které využívají Vaše stroje tímto způsobem?

„Jednoznačně ano. Rozvoj Smart Construction je u nás opravdu překotný. Celá oblast by vydala na samostatný rozhovor, ale stručně řečeno, Komatsu jde správným směrem. Stará se o to náš Smart team formou svých aktivit, kterými jsou předváděcí akce na vlastní demo ploše naší společnosti v Brně či přímo na reálných staveništích probíhají konkrétní prezentace pro stavební firmy.  Realizací aplikací u konkrétních zákazníků je nyní tento náš tým plně vytížen.  Díky těmto našim aktivitám samozřejmě přibývá firem a jejich projektů, které využívající prvky SC.“


Jak rozšířený je tento způsob automatického staveniště v zahraničí v porovnání s námi?

„V České republice se tato oblast úspěšně rozvíjí a nemáme úplné srovnání s ostatními zeměmi. Zcela jistě jsou před námi skandinávské země, zejména Norsko. Nicméně rychle se rozvíjí i celá západní Evropa.“

Oceňují toto Vaše inovační úsilí i zákazníci? Chápou správně přínosy, které to může vnést do jejich činnosti?

„Zájem a zvědavost ze strany zákazníků je opravdu velký a po seznámení se s nabízenými možnosti se celkem rychle jejich zájem mění v konkrétní realizace. Hlavním přínosem je úspora materiálu a času potřebného na provedení zakázek, ale i přehlednost a schopnost uchování dat pro další aktivity zákazníků na jiných projektech.“

V čem vidíte nejsilnější stránky Vašich strojů a činnosti Vaší společnosti Kuhn Bohemia?

„Komatsu a naše společnost Kühn Bohemia působí na českém trhu již více než 32 let. Za tu dobu jsme vnímáni jako tradiční spolehlivý partner. Komatsu v posledních letech posiluje svůj vliv a podíl na trhu v Evropě, což nadále vylepšuje globální vnímání značky. Kuhn Bohemia pro posílení své stávající pozice dokončuje modernizaci vlastních poboček. V příštím roce se nastěhujeme do nové ostravské pobočky a zahájili jsme projekt na výstavbu nové vlastní pobočky na atraktivním místě v Pardubicích. Pokud vše poběží hladce, tak tamní pobočku otevřeme nejpozději v roce 2026. Pak už nám bude zbývat pouze Plzeň, kde již také existují jasné plány.“

Jak vidíte Vaši nejbližší budoucnost a na jaké hlavní priority se chcete zaměřit?

„Naše cíle a priority pro další období jsou zřejmé z výše popsaných bodů. Chceme a dnes již jsme jedničkou na trhu v řadě segmentů strojů a je naším záměrem tuto pozici v budoucnu i nadále posilovat,“ uvádí v závěru našeho setkání Ing. Daniel Sys.“

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek