O významnosti akce svědčí jak počet přihlášených účastníků, tak počet partnerů, vystavovatelů a inzerentů, kteří se představí účastníkům v přilehlých prostorách konferenčního centra.

Program akce, která je určena především tzv. top managementu vodárenských společností, zahrnuje témata legislativy, taxonomie a inovací. „Našim hlavním cíle je připravit program naplňující očekávání a faktické potřeby většiny návštěvníků konference. Programový výbor proto se znalostí profesního zaměření účastníků pečlivě vybírá nejen témata jednotlivých přednášek, ale připravuje a do nejmenších detailů ladí celou dramaturgii konference,“ doplňuje Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR.

V úvodu se zástupci generálních partnerů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., a Severočeské vodárenské společnosti a.s. slavící významné 30. výročí trvání společností podělí o zkušenosti z dosavadního fungování a inspirativní vize. Poté bude následovat diskuzní stůl s regulátory, kde zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu zodpoví dotazy týkající se směřování regulace oboru.

V programu 1. dne naleznete přednášky zabývající se jak českou, tak i evropskou legislativou. Na úvod nebude chybět celkový přehled novinek v této oblasti, ale i podrobnější představení zkušenosti s aplikací cenového výměru z pohledu právního i ekonomického. V odpoledním bloku se účastníci dozvědí informace o transpoziční novele zákoníku práce, praktických řešeních nejasných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích a také postupném naplňování Směrnice pro pitnou vodu, ale i o procesu revize Směrnice o čištění městských odpadních vod.

K zakončení prvního dne bude patřit společenský večer s bohatým kulturním programem.

Ústředními body 2. dne budou témata taxonomie a inovace, z nichž lze uvést například zavádění BIM, digitální technické mapy či představení kalového a energetického hospodářství ÚČOV Praha. Po skončení konference proběhne odborná exkurze na Úpravně vody v Bedřichově u Jablonce nad Nisou.

Více podrobností o programu se dozvíte zde.

Těšíme se na setkání na konferenci.