Praktické požadavky na renovaci podlah jsou náročné a liší se zakázku od zakázky. Někdy je to omezená nosnost staré podlahy, jindy je problémem nízká výška podlahové konstrukce. Svou roli hrají také propadliny, prověšené stropy, napjaté časové plány a požadavky na požární ochranu, díky nimž je zhotovení každé vrstvy podlahy pro řemeslníky výzvou.

Ve společnosti UZIN jsme vytvořili systém pro rychlou a snadnou výstavbu podlah, přičemž žádná výzva není příliš velká ani malá. Systém UZIN Turbolight® je naším stavebním řešením pro renovaci všech druhů podlah – vyvinutý s desítkami let know-how a obrovskou vášní pro kvalitu, která je vidět na výsledcích.

Přehled systému
Bez ohledu na podklad je systém UZIN Turbolight® flexibilním řešením, které dokáže vyrovnat velké plochy podlahy bez přechodů. Renovační systém se skládá ze tří složek: lehké vyrovnávací malty, renovačního rouna ze skleněných vláken a tenké samonivelační stěrky. Použití tří komponentů umožňuje přizpůsobit jednotlivé součásti systému UZIN Turbolight® konkrétnímu projektu pokládky podlahy. V současné chvíli máme na výběr ze dvou variant, kde záleží především na vás, jaké řešení zvolíte.

Klasický systém UZIN Turbolight® nabízí kombinaci lehké cementové vyrovnávací malty UZIN SC 914 s tenkými potěry UZIN NC 195 nebo UZIN SC 995. Tato možnost je vhodná zejména, pokud požadujete extrémní únosnost (až 4 kN bodového zatížení a až 5 kN/m2 rozloženého zatížení), třídu požární odolnosti F60/F90 a třídu stavebních materiálů A1/A2.

Nový systém UZIN ­Turbolight® CA nabízí kombinaci lehké sádrové vyrovnávací malty UZIN SC 904 s tenkovrstvým sádrovým potěrem UZIN SC 997. V tomto případě je pro vás systém vhodný, pokud hledáte především extrémně nízké pnutí a chcete, aby byl materiál naprosto zdravotně nezávadný při práci a manipulaci. Systém navíc celkově vyprodukuje menší množství CO2, což snižuje uhlíkovou stopu celé budovy.

Systém Turbolight® je vhodným řešením pod naprostou většinu podlahovin: textilní podlahové krytiny (koberce), pružné podlahové krytiny (PVC, linoleum), dřevěné podlahy (masivní dřevěné podlahy, vícevrstvé parkety), přírodní kámen a keramické obklady i podlahové konstrukce s podlahovým vytápěním.

Systém UZIN Turbolight® představuje snadno použitelnou systémovou konstrukci, ať už se jedná o ultra lehký materiál nebo ultra nízké napětí. Všechny výrobky jsou dokonale sladěné a snadno se používají. V několika málo krocích lze rychle vyrobit podklady připravené k pokládce všech typů podlahových krytin.


Jak na pokládku?
Na připravený podklad je potřeba nanést vhodnou penetraci UZIN (PE 360 PLUS). Alternativně je možno provést pokládku také na oddělující podložku. Veškeré dotčené části stavby je potřeba opatřit vhodnou dilatační páskou nejméně v tloušťce 8 mm.

Ideální příprava lehčené vyrovnávací malty (SC 914 nebo sádrové SC 904) probíhá ve 110 l míchací nádobě, kam nejprve vlijeme polovinu záměsové vody, pak přidáme obsah celého pytle a doplníme zbylou částí vody. Obsah je potřeba rozmíchat elektrickým ručním spirálovým míchadlem do homogenní směsi. Alternativou je také potěrové čerpadlo, které vám zjednoduší a zrychlí pokládku.

Rozmíchanou lehčenou maltu je potřeba rozvrstvit potěrovým hladítkem a srovnávací latí stáhnout do roviny. Doporučujeme povrch zhutnit, resp. udusat potěrovou šavlí nebo zednickou lžící. Získáme tak hutnější, uzavřenější povrch, čímž zamezíme sesednutí svrchní uzavírací stěrkové hmoty.

Na vytvrzený povrch lehčené vyrovnávací malty rozvineme renovační rouno UZIN RR 201. Pásy klademe volně a celoplošně s přeložením 1 cm.

Tenký potěr UZIN (NC 195, v případě sádrové varianty SC 997) rozmícháme s čistou, studenou vodou a nanášíme v předepsaném množství hladítkem nebo velkoplošnou raklí WOLFF. Tloušťku vrstvy na rakli nastavíme na 11 mm a následně potěr odvzdušníme jehlovým ­válečkem. V prostoru zárubní je pak potřeba provést v potěru smršťovací spáry.

Po dosažení zralosti tenkého potěru je možné pokládat textilní a elastické podlahové krytiny a rovněž vícevrstvé parkety, vše obvyklými metodami tak, jak jste zvyklí.
UZIN. A podlaha je Vaše.

Více na https://cz.uzin.com/vyrobky/turbolight-systemy.