Společnost Xella nabízí obě cesty, u sendvičových konstrukcí jsou ideální kombinací vápenopískové tvárnice Silka a minerální izolační desky Multipor, u jednovrstvého zdění jsou řešením pórobetonové tvárnice Ytong Lambda YQ 500 mm.

U obou metod je jedním z klíčových parametrů hodnota U (součinitel prostupu tepla konstrukcí, udávaný v jednotkách W/m2.K). Nízká hodnota U signalizuje, že obvodová konstrukce je lépe tepelně izolovaná a tím i levnější na provoz. Pro pasivní domy by se U mělo pohybovat v rozmezí 0,10 – 0,15 W/m2.K.

„Nahánět“ za každou cenu co nejnižší hodnotu U však nedává smysl
Snížení hodnoty spotřebované primární neobnovitelné energie pod hranici, kdy je dům v kategorii dům s téměř nulovou spotřebou nebo pasivní dům, lze dosáhnout v jednom extrému velmi výrazným snížením potřeby energie (tedy snížením hodnoty U), nebo v opačném extrému vysokým podílem použití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika apod.).

Efektivní řešení se nachází někde mezi těmito extrémy, vyplácí se vyváženost a komplexnost návrhu
Cestou není například výrazné zvýšení tloušťky tepelných izolací na stěnách domu. Při zlepšování izolačních vlastností konstrukcí volíme při návrhu logicky místa, kde to má největší efekt v poměru k ceně a složitosti realizace. Tepelně technické parametry musí být vyhovující nejen v ploše stěn, ale v každém detailu.

Ing. Martin Mihál, vedoucí oddělení technické podpory Xella CZ & SK, vysvětluje: „U rodinných domů z našeho materiálu doporučujeme z výše i níže uvedených důvodů snížit pořizovací náklady a tepelné ztráty a současně zachovat nízké provozní náklady po celou dobu životnosti použitím jednovrstvových konstrukcí s pórobetonovými tvárnicemi Ytong Lambda YQ o tloušťce 500 mm.“

Hlavní důvody pro jednovrstvé konstrukce s tvárnicemi Ytong Lambda YQ 500 mm
- s návrhovým (pro teplotechnické výpočty) součinitelem prostupu tepla včetně omítek U = 0,15 W/m2.K (ideální je ještě o něco nižší, U=0,14 W/m2.K) vyhovuje podmínkám stanoveným pro obvodové stěny domů s téměř nulovou spotřebou energie, lze s ním stavět i pasivní domy,
- zeď zpracovává zednická skupina v jednom pracovním kroku, není potřeba dalších pracovníků a další pracovní postupy, odpadá časová koordinace v návaznosti na montáž různých doplňků a podobně,
- zdivo je odolné a má prakticky neomezenou životnost. Na rozdíl od EPS nebo minerální vlny nedegraduje vlivem UV záření, vlhkosti, neohrožují jej žádní škůdci (myši, hmyz apod.). Zdivo zvládne i povodeň a odolává požáru.
- Ytong má vynikající propustnost vodních par a dokáže pomocí absorpčních schopností vyrovnávat vlhkost v prostoru. Tepelné izolace na bázi polystyrenu výrazně snižují difúzní vlastnosti stěn.
- akustické vlastnosti jsou vynikající – vzduchová neprůzvučnost tvárnic Ytong Lambda YQ tloušťky 500 mm Rw = 50 dB. Zateplení zhoršuje akustické parametry stěny, s EPS dokonce významně (o 4 – 5 dB), minerální vlna o něco méně. Podle ETAG 004 je to ještě víc. Nebylo-li provedeno laboratorní měření vážené vzduchové neprůzvučnosti ETICS, budou deklarovány hodnoty změny vzduchové neprůzvučnosti ΔRw = - 8 dB (na jakýkoliv materiál v ETICS). Použijeme-li stěnu tloušťky 300 mm s Rw = 46 dB a zateplíme ji, výsledná hodnota stěny bude výrazně horší než u jednovrstvé stěny.
- jednovrstvé konstrukce jsou v celkových nákladech při realizaci stavební firmou levnější než stěna 300 mm + zateplení,
- zdivo je ekologické, velmi dlouhá životnost snižuje ekologické dopady. Navíc je recyklovatelné a neobsahuje škodlivé látky,
- ve stavbě se dá bydlet i bez dokončení fasády (omítky), což v případě stěny tl. 300 mm, kde se počítá se zateplením, tak docela optimální není (investorům často chybí finance na dokončení vnější fasády). Nedokončený dům pak nesplňuje energetické požadavky a může nastat problém s kolaudací.

www.xella.cz