Jak starý je váš dům?
Téměř 450 tisíc domů v České republice je mladších 30 let. Stav jejich střech a vnitřní elektroinstalace by tak měl u velké většiny z nich vyhovět podmínkám pro instalace FVE. Mnoho objektů je ale samozřejmě starších, průměrné stáří rodinných domů je u nás téměř 50 let. S narůstajícím stářím budovy samozřejmě vznikají určité obavy, které však může rozptýlit revize objektu.

Prohlídka od střechy až po sklep
Co by vás před instalací mělo zajímat? Zejména stav střechy, její krytiny a nosné konstrukce, možnosti uchycení FVE panelů, stav hromosvodů a jímací soustavy (včetně platné revize, která musí být prováděna každé 4 roky), statika střechy a nosnost. Dále stav elektrického vedení, rozvodů a jističů, typ instalace (TN-C nebo novější TNC-S, TN-S, které mají separátní vodič). S revizí vám může pomoci firma, která bude instalaci FVE zajišťovat. Stejně tak se můžete obrátit na řadu nezávislých pracovišť, které revize střech, hromosvodů a elektroinstalace v domech, bytech a provozovnách provádějí.

Kolik bude taková revize stát?
Revize elektroinstalace přízemního nebo patrového rodinného domu stojí v současnosti přibližně 3–5 tisíc Kč (podle velikosti objektu). Podobnou cenu zaplatíte také za revizi střechy, ale budete mít jistotu, že budova je na instalaci připravena, případně získáte informace o krocích, které bude třeba k dosažení takového stavu učinit.

Odhalené problémy starších budov
U budov starších než 25 let může revize elektriky odhalit hliníkové vodiče, které je třeba vyměnit. Cena za nové elektrorozvody, jističe a související spínače, vypínače je nezanedbatelnou položkou na cestě k FVE. Problémům se starším elektrickým vedením je ale třeba předcházet v každém případě.

Dalším posuzovaným hlediskem je nosnost střechy a střešní konstrukce. Řada staveb vznikala v době, kdy se se zatížením FVE panely a konstrukcí nepočítalo. Odborný posudek přesně popíše vliv takové instalace a je zásadní pro precizní určení velikosti, typu, sklonu, uložení a ukotvení vlastního fotovoltaického zařízení.

Bezproblémová instalace FVE
Samotná instalace fotovoltaické elektrárny nevyžaduje velké stavební úpravy. Zpravidla stačí vyvrtat pár děr na uchycení jednotlivých komponent a také pro protažení kabelů.

Způsob montáže FV panelů na střechu je zvolen podle typu střechy a krytiny. Nemusíte se bát toho, že po instalaci panelů dojde k zatékání vody do střechy nebo budovy. Držáky jsou z odolného nerezového materiálu a společně s panely vydrží desítky let. Vnitřní část instalace je zpravidla vedena do technické místnosti, kotelny nebo podobného suchého prostoru. Zahrnuje upevnění střídače, drobného příslušenství FVE (rozvodná skříňka) a bateriových článků. Vnitřní rozvod elektrického vedení je uložen do lišt, husích krků, nebo předem vyfrézovaných drážek.

Fotovoltaický systém se následně v hlavním domovním rozvaděči napojí na vnitřní elektrorozvody a připojí se k němu měřicí moduly (například pro SmartMetr nebo A-Z Router) a potom se provede úprava "ELM" – ELEKTROMĚRU – podle normy a stávajícího distributora. Nic víc není potřeba. Za méně než půl roku od objednání FVE můžete získávat energii ze slunce a šetřit…