Průkopníkem tohoto konstrukčního řešení je německá značka Junkers, jejíž název se stal i v českých zemích jedním ze synonym označení tohoto zařízení. Plynové průtokové ohřívače Junkers jsou dodávány do celé Evropy, a proto musí být stále modernizovány a technicky zdokonalovány, aby vyhověly zpřísňující se legislativě a vyšší náročnosti koncových uživatelů. V současné době nabízí značka Junkers širokou řadu průtokových ohřívačů, které uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Od nejjednodušších modelů s piezoelektrickým zapalováním až po komfortní varianty s hydrodynamickým generátorem a multifunkčním displejem. Podle místa instalace si může uživatel zvolit přístroj s odtahem spalin do komína nebo tzv. turbo provedení, tedy s nuceným odtahem spalin.
Navzdory všem jiným možnostem přípravy teplé vody tak mají stále své místo na trhu a mohou vhodně doplňovat i nové ekologické systémy (např. solární ohřev nebo tepelná čerpadla).

Velkou výhodou průtokových ohřívačů je především to, že ohřívají jen takové množství teplé vody, které člověk bezprostředně využije v době, kdy příslušné množství opravdu potřebuje. Na rozdíl od zásobníků TV, zde není žádná zásoba teplé vody, která by i přes tepelnou izolaci zásobníků chladla v době, kdy není odběr (např. přes celou noc). U průtokových ohřívačů nehrozí nebezpečí rozvinutí bakteriální infekce (­legionely) a konečně nezabírají velký prostor, který je možné, díky velmi malým rozměrům nových průtokových ohřívačů, využít účelněji.

Původní tzv. věčný plamínek, který spotřebovával plyn, se značce Junkers podařilo již před několika lety nahradit elektronickým zapalováním, obdobně jako zajištění komfortní regulace a udržování teploty vody na základě požadovaného průtoku. Ve špičkových průtokových přístrojích konstrukce HydroPower Plus jsou v přívodním potrubí studené vody např. hned „dvě turbínky“ za sebou, jedna ve funkci generátoru – výroby potřebného elektrického proudu pro základní funkce, druhá především ve funkci průtokoměru vody. Tyto průtokové ohřívače Junkers nesou označení Hydro­Power Plus - WTD 11/14/18 KG 23/31 a jsou dodávány ve jmenovitých výkonech 19 a 24 kW v provedení s přirozeným odtahem spalin do komína.

Při výběru průtokového ohřívače však nesmí uživatel opomenout fakt, že se jedná o plynové zařízení, a při nepravidelných servisních prohlídkách může být ohrožena bezpečnost jeho používání. Důvodem může být nedostatečné zajištění větrání a přívodu spalovacího vzduchu pro příslušné plynové zařízení. Uživatelé zateplují své objekty a součástí zateplení bývá obvykle i výměna oken. Původní netěsná okna jsou nahrazována plastovými s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a těsností. V důsledku nedostatečného přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, vzniku škodlivých zplodin, které zanášejí výměník, a může dojít až k otravě oxidem uhelnatým.

Jak situaci v takových objektech řešit? Jednou z možností, relativně nenáročnou na investici, je využít nový průtokový ohřívač Junkers HydroCompact WTD 12/15 AM E v provedení „Turbo“.Tento průtokový ohřívač je nezávislý na přívodu vzduchu z místnosti instalace – přívod vzduchu i odvod spalin může být standardně proveden koaxiálním koncentrickým potrubím o průměru 60/100 mm až do vzdálenosti 10 m vodorovně skrz obvodovou stěnu nebo až do výšky 12 metrů svisle nad střechu objektu.

V případě náhrady za dosluhující „komínový“ průtokový ohřívač se často využívá stávající komínová šachta k protažení trubky odvodu spalin, a pokud to dostatečný průřez komínové šachty dovolí, tak i k nasávání spalovacího vzduchu. Další možností je rozdělení sání spalovacího vzduchu (např. z fasády) a odtahu spalin do komína již zmíněným protažením trubky odvodu spalin (v obvyklém případě s průměrem 80 mm) a zaústěním do vhodně připravené komínové šachty. Maximální délky sání vzduchu i odvodu spalin jsou 15 metrů, což umožní řešit řadu problematických instalací.

Instalace průtokového ohřívače HydroCompact není výhodná pouze z hlediska bezpečnosti, ale přináší koncovému uživateli řadu dalších výhod:
•    kompaktní rozměry 568 / 300 / 170 mm - hloubka přístroje je pouze 17 cm,
•    elegantní design nového přístroje,
•    nižší spotřeba plynu díky zvýšené účinnosti, která je až 92 %,
•    široký rozsah výkonové modulace v závislosti na průtoku ohřívané vody – pro lepší komfort dodávky teplé vody,
•    možnost přesného nastavení teploty výstupní vody,
•    kompatibilita se solárním systémem ohřevu TV (pokud solární systém předehřeje vodu na nižší teplotu než je požadovaná, průtokový ohřívač dokáže následně velmi ekonomicky dohřát příslušné množství na požadovanou teplotu),
•    možnost cirkulace TV pro vzdálenější odběrná místa.

Hlavní výhody pro montážní a instalatérské firmy a servisy jsou:
•    jednoduchá a rychlá instalace s možností použití flexi trubek s příslušným šroubením,
•    provedení turbo – nezávislé na místě instalace,
•    automatická detekce délky odkouření díky patentované technologii OptiFlow (přístroj si sám automaticky vyhodnocuje optimální nastavení a není potřeba montáž clonek do odtahu spalin).

Jak již bylo výše uvedeno, plynový průtokový ohřívač Junkers HydroCompact umožňuje řešit některé problematické situace starších instalací, které mohly z několika důvodů přestat vyhovovat aktuálně platné legislativě a bezpečnostním předpisům (např. z důvodu větších požadavků na kubaturu místnosti instalace a nutnost zajištění dostatečného množství spalovacího vzduchu, omezení přístupu vzduchu z důvodu zateplení či výměny oken nebo přestavby v objektech apod.).

Má však své uplatnění i u zcela nových instalací – zejména v objektech nepravidelně využívaných jako jsou např. rekreační chaty, penziony, průmyslové objekty, sklady apod., kde použití zásobníků TV je z hlediska hospodárnosti provozu nevhodné (nutnost udržování teplé vody v době, kdy není potřeba). Na závěr je vhodné zmínit i možnost provozování průtokových ohřívačů HydroCompact po příslušné přestavbě na LPG a možnost využití protizámrazové soupravy v objektech, které v zimě nejsou trvale provozovány a mohlo by hrozit případné poškození výměníku v důsledku zamrznutí vody.

Bližší informace ke všem řadám průtokových ohřívačů značky Junkers a kontakty na prodejní partnery najdete na stránkách www.junkers.cz.

Vladimír Štaif
Ing. Pavel Kvasnička

Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize Junkers
Prùmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: 840 111 190, fax: 272 191 173, e-mail: junkers.cz@bosch.com, www.junkers.cz