Show novinek se tentokráte na Moravě uskutečnila v krásných historických prostorách, které nese název Trojhalí Karolina. Unikátní stavební soubor Trojhalí Karolina se skládá ze dvou rekonstruovaných památkově chráněných budov. Původně objekty sloužily k průmyslovým účelům. Vyráběla se zde elektrická energie, kterou byly zásobovány okolní šachty, doly a hutě. Dnes jsou tyto prostory využívány pro kulturní, společenské a sportovní akce. Pro konání Show novinek v Čechách bylo tentokráte vybráno výstaviště v Českých Budějovicích.

Ti, kteří se rozhodli navštívit SHOW NOVINEK, rozhodně nelitovali. Výstava jim totiž nabídla nejen průřezovou prezentaci prestižních značek v oboru vytápění, větrání, chlazení, sanity či instalací, ale také poslední novinky v oblasti vodovodních armatur, předstěnových instalací či profesionálního nářadí. Připraveny zde byly také odborné workshopy, poradenství či certifikační školení. Přítomné montážníky samozřejmě zajímaly veletržní slevy, akční nabídky či velkoobchodem Gienger připravené dárky. Pro ty, kdo načerpali nejnovější informace zde byl připraven bohatý raut ve formě kulinářských specialit a později nechyběla pro uvolnění ani hudební produkce.

Jak nám v úvodu našeho setkání řekl ředitel společnosti Gienger pan Ing. Vítězslav Hanák, velmi jej potěšila velká účast jak vystavovatelů, tak i montážních firem a to i přes velkou nepřízeň počasí. K průběhu akce dále dodává: „Osobně jsem velmi rád, že se veletrhu zúčastnila řada našich předních dodavatelů, z nichž většina z nich si pro tuto akci připravila zajímavé novinky. Mnozí z nich jsou lídry ve svém oboru a jejich inovace každoročně udávají trendy v daném segmentu produktů.

Hlavními tématy SHOW NOVINEK 23 byly systémy fotovoltaických elektráren v návaznosti na alternativní a úsporné systémy vytápění. K tomu Ing. Hanák poznamenává: „Válka na Ukrajině a s ní odstartovaná energetická krize nastartovala rychlý proces změn v přístupu k vytápění. To, co jsme již dříve v menším měřítku dělali, jako byly dodávky fotovoltaických systémů či tepelných čerpadel nabralo obrovské obrátky. Díky tomu, že jsme my i naši klienti s tímto sortimentem měli zkušenosti, neměli jsme větší problémy se tomuto trendu přizpůsobit. Pro nás bylo samozřejmě velmi důležité nalézt v této oblasti vhodné dodavatele, a to jak z hlediska kvality, tak i požadovaného množství. Dnes mohu konstatovat, že tento úkol se nám podařil splnit a jak tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy či úsporné kotle jsme schopni bez problémů našim zákazníkům operativně dodávat,“uzavírá Ing.Hanák.

Společnost Gienger spol. s r.o. je součástí silné nadnárodní obchodní GC SKUPINY, jejíž aktivity jsou zaměřeny na velkoobchodní činnost v oboru TZB – topení, sanita, instalace, klimatizace, větrání, elektro a inženýrské sítě. Holding GC SKUPINA tvoří aktuálně 8 společností. Společnost Gienger je dnes již déle než 30. let  profesionálním partnerem montážních firem oboru TZB, se kterými velmi úzce spolupracuje a poskytuje jim veškerou odbornou podporu a servis.