Filtry venkovního vzduchu používané firmou Kermi mají téměř výhradně klasifikaci ePM1 > 70 % podle ISO 16890. To znamená, že se oddělí více než 70 % částic o velikosti 0,3 až 1 μm (pro srovnání: průměr vlasu je kolem 70 μm). To platí i pro různé patogeny jako jsou choroboplodné zárodky, bakterie nebo viry, které jsou vzdušně přenášeny, tzv. aerosoly.

Kermi xwell hygienic je elektrostatický vzduchový filtr vyrobený především ke zlepšení kvality vzduchu a ochraně zdraví lidí. Obzvláště ve velkoměstech a vysoce hospodářských oblastech je venkovní vzduch velmi znečištěn. Kermi x-well hygienic využívá k filtraci částic elektrostatické pole. Tím dochází k jejich vysoké míře odlučování: více než 85 % částic o velikosti 1 μm.

Vzhledem k tomu, že filtrace funguje elektronicky, nikoliv mechanicky, není ovlivněn proud vzduchu ani účinnost ventilačního systému. Kromě toho není nutná žádná údržba nebo výměna: Filtrační vložka se musí pouze pravidelně v závislosti na znečištění venkovního vzduchu přibližně každých šest měsíců opláchnout. Filtr Kermi x‐well hygienic lze snadno a variabilně instalovat mezi větrací jednotkou a rozdělovačem na stěnu nebo strop. Může být také použit nebo dodatečně namontován, bez ohledu na výrobce, ve všech systémech centrálního větrání.


Jak funguje vzduchový filtr x-well hygienic?
V první fázi projde proudící vzduch, který obsahuje kontaminované částice, ionizujícím a polarizačním polem. Takto nabité částice jsou v druhé fázi odpuzovány anodou, přitahovány ke sběrným plochám a zadržovány elektrostaticky indukovaným polem. Vzduch vstupující do místnosti neobsahuje škodlivé částice.

Pomocí speciálního filtru se znečištěný venkovní vzduch vyčistí a díky zpětnému zisku tepla je v zimě možné v místnosti dosáhnout i příjemných teplot.

Přídavný filtr x-well hygienic filtruje vzduch ještě jednou elektrostatickým polem a umožňuje proudění vzduchu do místnosti téměř bez částic.

Více informací najdete ZDE