Jednou ze zásadních výhod těchto kotlů jsou velmi nízké emise a vysoká účinnost. Od 1. 9. 2012 je v platnosti novela zákona o ochraně ovzduší, která zpřísňuje podmínky prodeje a používání kotlů na tuhá paliva v České republice. Novela z trhu odstraňuje zastaralé technologie s nízkou účinností a emisemi z kouře obtěžujícími sousedy majitelů těchto kotlů. Všechny naměřené parametry emisí kotlů CosmoTHERM U řady odpovídají 4. třídě podle normy EN 303-5 a parametry účinnosti odpovídají dokonce 5., nejpřísnější třídě. Takto předbíhají dobu a patří mezi nejdokonalejší technologie pro spalování uhlí na trhu. Zatímco ostatní výrobci se nyní soustřeďují na to, aby jejich kotle dosáhly do 3. třídy, kotle CosmoTHERM U řady již dnes splňují parametry 4. třídy, které budou povinné od 1. 1. 2018.

Mezi českými výrobci zatím pouze jediný z nich, firma Benekov, vyvinula automatické kotle na uhlí, které dosahují tak vynikajících výsledků. Účinnost spalování uhlí na úrovni až 88 % je v Evropě unikátní a tyto výrobky patří mezi špičku nejenom v ČR, ale i v celé Evropě.

Kotle U řady jsou používány zejména v domácnostech pro vytápění jedno nebo vícegeneračních rodinných domů ale i novostaveb. Model U 35 umožňuje vytápění menších nebo středních provozoven, penzionů a jiných podobných objektů. Automatické řízení procesu spalování umožňuje používat kotle v rozsahu 30 až 100 % jejich výkonu, a jsou tak využitelné i pro ohřev teplé užitkové vody v létě. Běžné náklady na palivo za topnou sezonu se u majitelů modelu CosmoTHERM U 25 pohybují na úrovni 10 – 15 000 Kč za celou topnou sezonu. Oproti plynu jsou náklady na vytápění domu automatickými kotli na uhlí třetinové, oproti elektřině dokonce čtvrtinové. Investice do těchto zařízení má při přechodu z plynu nebo elektřiny dobu návratnosti okolo 3 let. Kdo tedy přejde z plynu na uhlí a začne topit v automatickém kotli, může za dobu životnosti zařízení (okolo 20 let) ušetřit až 250 000 Kč. Přitom obsluha kotle v průběhu topné sezony zabere jen okolo 5 minut denně.

Modely řady CosmoTHERM U splňují parametry tzv. „nízkoemisních spalovacích zdrojů“, a byly tak podpořeny v rámci dotací operačního programu Životní prostředí, 2. prioritní osa. Obce, neziskové organizace, ale i firmy mohly v roce 2012 požádat o dotaci na výměnu zdroje, zateplení a výměnu oken s podporou cca 80 %! Podle předběžných informací bude tento dotační titul vyhlášen i v roce 2013, a při splnění všech náležitostí tak bude možno na kotle U řady žádat až 80% dotaci! Dotační titul je zaměřen pouze na objekty určené pro občanskou vybavenost a nepodporuje objekty určené k bydlení. Tyto objekty ale podporuje dotační titul tzv. „kotlíková dotace“ v Moravskoslezském kraji, který umožňuje při náhradě stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním získat dotaci až 40 tisíc Kč, pokud bude nainstalován nový moderní automatický kotel na uhlí nebo pelety. Kotle CosmoTHERM řady U patří mezi nejvíce žádané kotle v této „kotlíkové dotaci“.

GIENGER spol. s r. o.
Kvítkovická 1633, 763 61 Napajedla
tel.: 577 110 611, 800 100 680
e-mail: gienger.zl@gienger.cz , www.gcskupina.cz