x-well® Centrální větrání obytných místností

Zdravé vnitřní klima pro moderní novostavby
Moderní výstavba a právní legislativa kladou vysoké nároky na zateplení. Centrální systémy větrání se tak staly standardem v moderních pasivních nebo nízkoenergetických domech. Centrální větrací jednotky Kermi se dodávají ve vertikální i horizontální variantě a navrhují se speciálně pro komfortní, centrálně řízené větrání bytů. Sedm velikostí (x-well F150, F170, F270, S180, S280, S370 a S460) pokrývá všechny výkonové stupně jak pro bytové jednotky, tak i domy s obytnou plochou 120 až 350 m2. Díky účinnému systému přenosu tepla pro rekuperaci tepelné energie z odváděného vzduchu pracují mimořádně efektivně. Konstrukční řešení ventilátorů zajišťují nízké hlukové emise, EC motory zase nízkou spotřebu energie.

Centrální větrací jednotky Kermi se dodávají ve vertikální i horizontální variantě a navrhují se speciálně pro komfortní, centrálně řízené větrání bytů.

x-well® Decentrální větrání obytných místností

Ideální pro novostavby, ale i rekonstrukce

Decentrální systémy větrání obytných místností Kermi x-well usnadňují především dodatečnou montáž. Při rekonstrukcích se kompletní jednotky instalují do jednoduchého jádrového vývrtu v obvodové stěně. V novostavbách lze montáž provádět přímo do speciálního montážního prvku. Portfolio Kermi nabízí individuální řešení pro každou místnost:

- kyvadlové ventilátory (D11, D13),
- jednotrubkové ventilátory (A20, A21) / ventilátor pro malé místnosti (A12)
- a stěnové průchody venkovního vzduchu (ALD).

Decentrální systémy větrání obytných místností Kermi x-well usnadňují především dodatečnou montáž. Při rekonstrukcích se kompletní jednotky instalují do jednoduchého jádrového vývrtu v obvodové stěně.

Kyvadlové ventilátory D11 / D13 pracují na principu přepínání směru proudění vzduchu a jsou vybaveny keramickou akumulační vložkou sloužící k přenosu tepla. Stěnové průchody venkovního vzduchu ALD jsou cenově výhodná a zjednodušená varianta. Zajišťují přirozené proudění přiváděného vzduchu bez ventilátorů. Jednotrubkové ventilátory A20 / A21 a ventilátor pro malé místnosti A12 jsou speciálně navrženy pro větrání koupelen, toalet a kuchyní.  Ventilátor pro malé místnosti A12 slouží pouze k podtlakovému větrání.

x-well® Centrální & decentrální větrací jednotky

Čerstvý vzduch pro vaše vnitřní prostory

Moderní obytné budovy se staví s důrazem na energetickou účinnost a neumožňují prakticky žádnou výměnu vzduchu. Systém větrání Kermi x-well přivádí do místnosti čerstvý vzduch čtyřiadvacet hodin denně a vytváří tak hygienicky nezávadné vnitřní klima s optimální vlhkostí vzduchu. Díky ochraně před prachem a pyly se vlastní bydlení stává příjemným místem i pro alergiky.

x-well (centrální systém): komfortní přívod a odvod vzduchu ve všech místnostech s centrální kompaktní jednotkou. Ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy.

S větracími systémy Kermi x-well lze zajistit optimální pocit pohody v místnosti v každém ročním období. Jak u centrálních, tak i decentrálních větracích jednotek zajišťuje integrovaný systém přenos tepla s co nejnižšími tepelnými ztrátami. Znehodnocený vzduch je díky řízenému systému větrání odváděn z interiéru spolu se vzdušnou vlhkostí do venkovního prostředí a je nahrazen suchým čerstvým přiváděným vzduchem z exteriéru.

x-well (decentrální systém): pro přívod a odvod vzduchu v jednotlivých místnostech. Ideální jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby.

Všechny modely sytému větrání Kermi x-well jsou součástí koncepce „Kermi x-optimiert“. To znamená, že pracují efektivně a jsou optimálně sladěny s ostatními komponenty pro vnitřní klima.

Více informací naleznete na http://www.kermi.cz/x-well