V rámci oborné části konference na Vás bude čekat velice zajímavý program z oblastí využití moderních softwarových programů pro liniové stavby, praktické zkušenosti s projektováním staveb v BIM, projektová příprava vysokorychlostních tratí, bezpečnostní inspekce pozemních komunikací, využití dronů a laserového skenování v dopravním stavitelství a inženýrství, představení mikro a makrosimulačního modelování dopravy, virtuální realita atp. V době konání konference bude také možné navštívit doprovodnou výstavu.

Na konferenci budete mít možnost se seznámit nejen s konkrétními aktuálními trendy v dopravním stavitelství, ale také navázat spolupráci se zástupci firem, akademickými pracovníky Katedry dopravního stavitelství a rovněž se studenty Fakulty stavební, VŠB-TUO. Pozvání na konferenci přijali také studenti středních škol.

Program konference:

- 08:30 - 09:30 Registrace účastníků konference
- 09:30 - 11:00 Blok I
- 11:00 - 11:30 Přestávka (Cofee Break)
- 11:30 - 13:00 Blok II
- 13:00 - 14:00 Přestávka (oběd)
- 14:00 - 15:30 Blok III
- 15:30 - 15:45 Závěr konference
- 16:30 Zakončení doprovodné výstavy

Zaregistrovat na konferenci AKTUÁLNÍ TRENDY V DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ se můžete zde.

Těšíme se na Vaši účast!

Za organizační tým konference

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
vedoucí Katedry dopravního stavitelství