Zaregistrovat se můžete zde: http://www.azpromo.cz/vady-sikmych-strech-jak-jim-predchazet-11-9-2018/

Témata konference budou následující:

- Úvod do problematiky šikmých střech s pálenou krytinou.
- Vliv větrání krytiny na životnost celé střešní konstrukce.
- Úvod do problematiky navrhování doplňkové hydroizolační vrstvy.
- Hydroizolační zajištění konstrukcí šikmých střech (doplňková hydroizolační vrstva).
- Úvod do problematiky nadkrokevních izolací.
- Chybějící detaily v projektu nadkrokevního zateplení a důsledek jejich absence v praxi.
-  Úvod do problematiky střešních oken.
- Vady a rozpory instalace střešních oken.
- Úvod do problematiky klempířských konstrukcí
- Klempířské konstrukce – pravidla a doporučení pro praxi