Systém generálního a hlavního klíče je způsob zabezpečení objektu, kde je potřeba, aby jednotlivé osoby měly přístup pouze do určitých dveří. Každá osoba dostane pouze jeden klíč, kterým odemkne všechny dveře, kam má přidělený přístup, ale žádné jiné. Oproti běžné situaci, kdy je nutné mít od každých dveří samostatný klíč, je tento systém pohodlnější pro uživatele a správa klíčového hospodářství je přehlednější. Zredukováním počtu potřebných klíčů se zároveň výrazně snižují náklady.
V rámci systému může existovat více hlavních klíčů, které odemknou určitou skupinu dveří (např. v daném oddělení). Generální klíč potom odemkne všechny dveře v objektu. Je tak usnadněn přístup například pro údržbu, opravy či úklid. Možnost okamžitého zpřístupnění celého objektu je však klíčová především, pokud dojde k mimořádné události, například požáru. U všech nových komerčních objektů je již instalace systému generálního klíče pro zajištění přístupu jednotek Hasičského záchranného sboru povinná.
Pro systémy generálního klíče se doporučuje používat cylindrické vložky s bezpečnostní certifikací a s klíči, které se na trhu běžně nevyskytují. Klient je tak chráněn před neoprávněným zkopírováním klíče.
Jednou z nejkvalitnějších vložek, která je v současnosti k dostání, je bezpečnostní vložka CISA AP4 S od italské společnosti CISA, největšího evropského výrobce cylindrických vložek. Má certifikaci pro 4. bezpečnostní třídu, patentovanou a právní ochranu proti neoprávněnému duplikování klíče a je odolná proti vyhmatání, odvrtání, bumpingu i rozlomení. Dodávána je s designovými důlkovými klíči s vyměnitelnou barevnou výplní. Ta je praktická zvláště v systémech generálního klíče, protože umožňuje klíče s přístupem do různých dveří barevně odlišit. Vložka nabízí až 40 milionů různých kombinací klíče, díky čemuž je ideální i pro velmi rozsáhlé systémy, s desítkami i stovkami dveří. Z portofila bezpečnostních cylindrických vložek CISA však lze vybrat i jiné varianty, například pokud klient preferuje více ekonomické řešení nebo klasické zubové klíče.
Systémy generálního klíče jsou vhodné pro objekty všech typů a velikostí, od firemních provozoven, přes administrativní budovy nebo průmyslové objekty, až například po areály škol či nemocnic. Pokud uvažujete o realizaci tohoto systému, rádi ji pro vás zajistíme – od úvodní konzultace, zaměření, výroby a instalace, až po následný servis či případné úpravy ­nebo rozšíření systému do budoucna.

Více informací o systémech gene­rálního a hlavního klíče ­najdete v našem Projektovém katalogu: https://www.klicovecentrum.cz/projektovy-katalog