Vloni odkoupila licenci na patentovaný systém na proplach tlakové kanalizace od Vysokého učení technického v Brně a nedávno vyvinula vlastní technologii: Chytrou tlakovou kanalizaci Alfeus.

Presskan system, a.s. dodává systémy tlakové kanalizace nejen do jednotlivých domácností, ale i do obcí a měst. Dlouholeté zkušenosti má i s odkanalizováním různých areálů, od malých sportovišť až po velké průmyslové objekty. Technologii si společnost vytváří ve vlastních dílnách, takže má vše pod kontrolou od samého začátku. Díky dlouholetým zkušenostem se Presskan system, a.s. dnes řadí mezi mistry v oblasti tlakové kanalizace a umí vyřešit i nestandardní situace.

Stopy u nás i v zahraničí
Společnost má za sebou několik úspěšných projektů na Slovensku, Balkáně, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku i v Norsku. „Pravidelně se účastníme mezinárodních veletrhů, kde si vytváříme nejen síť kontaktů, ale s kolegy ze zahraničí si vyměňujeme zkušenosti z oboru. Ne všude totiž funguje odkanalizování jako u nás,“ upřesnil Ing. Robert Nevrlý, výkonný ředitel společnosti. „Neznamená to ovšem, že se chceme zaměřit pouze na zahraniční trh. Naší prioritou jsou české obce, které prozatím nejsou odkanalizované, a servis, který nabízíme našim zákazníkům,“ doplnil.

Proč je tlaková kanalizace výhodná?
Jsou situace, kdy zapojení gravitační kanalizace prostě není možné nebo by bylo finančně příliš náročné. Typickým příkladem jsou například poddolovaná území nebo vysoká spodní voda. „S finanční zátěží se setkáváme především v malých obcích. Zatímco gravitační kanalizace je v projektu pro obec s 300 obyvateli naceněna na 60 milionů korun, s tlakovou kanalizací se může cena snížit až o 40 %. Obec může ušetřit i na výkopových pracích a rekonstrukcích, protože spousta řadů tlakové kanalizace lze vytvořit bezvýkopovou technologií a nerozkope se tak celá obec,“ vysvětlil Robert Nevrlý.

Bez inovací to nejde
Technologie vládnou světem, a i Presskan system, a.s. si velmi dobře uvědomuje, jak důležité je se neustále posouvat kupředu. Letošní rok je pro společnost zlomový. Ve spolupráci s vývojáři nechala společnost vyvinout Chytrou tlakovou kanalizace Alfeus, která rychle, jednoduše a efektivně řídí „podzemní“ technologie. Tohle inovativní řešení podporuje ochranu životního prostředí a je možné ho implementovat do technologií po celém světě. Součástí systému Alfeus je i patent na proplach tlakové kanalizace, který společnost zakoupila od Vysokého učení technického a který umožňuje spolehlivější fungování stokové sítě a zabrání ucpávání kanalizace. „Alfeus byl vyvinut nejen pro provozovatele sítí, ale i pro jednotlivé uživatele tlakové kanalizace. Věříme, že díky větší informovanosti a sbírání dat zjednodušíme lidskou práci i každodenní fungování našich zákazníků. Smysl vidím i v tom, jak moc můžeme tímto smart řešením ulehčit životnímu prostředí a zapojit se tak ještě více do boje o zachování čisté planety pro další generace,“ uzavřel Ing. Robert Nevrlý.