Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v letošním roce do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod nejvíce prostředků v historii. Téměř 300 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 310 milionů do vodovodních sítí a 143 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Spolu s opravami dosáhne částka, která poputuje do obnovy a rozvoje infrastruktury pro dodávky pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní, 1,04 miliardy korun. Je to nejvíce v historii společnosti.
„Za posledních deset let jsme investovali 5,73 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav. Když se podíváme na vývoj v čase, v roce 2021 jsme investovali o téměř čtvrt miliardy korun, tedy o 46 % více, než tomu bylo před deseti lety. I toto srovnání ukazuje, že naše společnost přistupuje k péči o vodárenskou infrastrukturu s plnou odpovědností a vážností, aby zajistila požadované služby ve vysoké kvalitě pro všechny odběratele,“ říká generální ředitel ­SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Investice do páteřního vodovodního systému
V případě páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody – ­Ostravského oblastního vodovodu – byla letos zahájena rekonstrukce přivaděče Záhumenice – Bělá za více než 85 milionů korun. Stavba se protáhne do roku 2023, v letošním roce zde bude proinvestováno více než 27 milionů korun a naváže na dokončení modernizace přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá. Ta byla stavebně dokončena v uplynulých týdnech a vyžádala si více než 145 milionů korun.
Téměř 30 milionů korun si vyžádá komplexní ­modernizace technologické a stavební části v Úpravně vody Odry. Dokončena bude také rekonstrukce odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou, která začala loni a vyžádá si celkem 20 milionů korun.
Intenzivně se pracuje na přípravných pracích na modernizaci automatizovaného ­systému řízení a technologie Úpravny vody ve Vyšních Lhotách, kde se v letošním roce předpokládá zahájení prací, jejichž náklady přesáhnou 130 milionů korun a potrvají dle předpokladů do roku 2025.
Letos již byla dokončena výměna části odtokového potrubí z reak­čních nádrží ozónu v provozu Úpravny vody Podhradí. Ta si celkem vyžádala více než 20 milionů korun.


Péče o lokální zdroje a vodojemy
Společnost bude také řešit nedostatečnou vydatnost u některých lokálních zdrojů, kde v případě dlouhých suchých period přestává kapacita postačovat. Zásahy jsou například také v provozování Úpravny vody Bystré zásobující Trojanovice na Frenštátsku. Rekonstruují se například také vrty v Chlebičově na Opavsku.
Sanací projde také řada vodojemů. Za více než 17 milionů bude sanován vodojem nad obcí Baška na Frýdecko-Místecku. Za 15 mi­lionů budou zrekonstruovány armaturní i akumulační komory ve vodojemu v Karviné – Ráji. Více než 40 milionů korun si vyžádá rekonstrukce vodojemu v Havířově – Životicích.
V oblasti kanalizací bude probíhat několik významných investičních akcí například v Opavě, Novém Jičíně, Havířově, Třinci, Frýdku-Místku, Paskově, Bohumíně, Petřvaldu, Kopřivnici a dalších městech a obcích regionu.
V období 2000 - 2021 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody 6 mi­­­liard korun. Pět miliard směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 11,2 miliardy korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu svého majetku.