Přestože tedy současné období není i pro obor modulárních systémů v suché výstavbě jednoduché, zažívá tato integrální součást technologií suché výstavby ­bouřlivý rozvoj. Nejen v poptávce, kde se posunují preference zákazníků směrem k individuálním řešením prostoru, ale i z hlediska provádění, neboť se realizační firmy se potýkají s problémy při reali­zaci související s nedostatečnou koordinací prací na stavbě, která vychází z jednak nekvalitních projektů a technické nekompetentnosti účastníků, jednak z nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Požadavky investorů a následně tedy i architektů a ­projektantů na technická řešení včetně moderního designu rostou, tzn. vedle atraktivního a originálního vzhledu je potřeba současně nabízet i řešení kvalitní akustiky, případně požární ochrany, nemluvě o specifických provozních nárocích např. na hygienické provedení. Novinky, které přinášejí související profese, například rozvoj osvětlení na bázi LED, kladou na technický vývoj modulárních systémů další nároky. K tomu se důležitým aspektem hodnocení výsledných řešení stal faktor času: v podmínkách ne vždy vyjasněných technických zadání, pod tlakem termínů dokončení (modulární systémy přicházejí na stavbu mezi posledními), při přechodném nedostatku některých komponent, je dostupnost a proveditelnost technického návrhu zásadní. V této souvislosti se použití modulárních systémů, tzn. stavebnicovitých systémů kompletovaných výhradně suchou cestou z prvků sjednocených do modulových formátů, ukazuje jako velmi efektivní.
Knauf Ceiling Solutions je výrobce a dodavatel modulárních systémů podhledů a stěnových obkladů, který vznikl spojením dvou silných a osvědčených značek: Knauf AMF, který je na českém trhu zastoupen už třicet let materiály Thermatex®, Heradesign®, TOPIQ® a konstrukčními systémy DONN® a VENTATEC®, a Armstrong, úspěšně nabízející minerální desky vyráběné technologií wet-felt, kovové podhledy v široké nabídce provedení i konstrukční systém Prelude. Velkou předností sortimentu Knauf Ceilings Solutions je možnost využít pro technická řešení v souladu s požadavky daného projektu vhodné výrobky na odpovídající materiálové bázi – minerální desky wet-felt i softboard, dřevovláknité desky pojené magnezitem a kovové prvky v různých provedeních, to vše v řadě konstrukčních systémů a konceptů. Proto i prostřednictvím vlastní technické kanceláře nabízí propojení řešení designu, akustiky, požární ochrany a ostatních požadavků v podhledových a stěnových konstrukcích.


TECHNIKA PROPOJENÁ S DESIGNEM JAKO HLAVNÍ TÉMA
Modulární systémy jsou založeny na využití konstrukčních prvků, vyráběných v jednotných rozměrových řadách – modulech, které se do finálního produktu na stavbě zabudovávají výhradně suchou cestou bez potřeby mokrých procesů a speciálního nářadí. Standardizovaná modularita umožňuje kombinovat různé materiály, ale především zjednodušuje integraci vestavěných prvků do prováděné konstrukce, takže kompletní dílo může plnit svou estetickou i provozní funkci bez problémů. Produktové portfolio Knauf Ceiling Solutions disponuje v současné době opravdu širokou paletou produktů, které nabízejí bohatou škálu designových a současně technických řešení jak pro oblast podhledových systémů, tak i stěnových obkladů. Nově koncipovanou je skupina produktů Open Plenum, která v sobě skrývá solitérní podhledové a stěnové prvky, a designová řada Vario Design, která pokrývá zajímavá designová řešení.
Základem sortimentu jsou minerální desky Thermatex®, Armstrong a zvláště nová řada Adagio+, vyráběné technologií wet-felt z minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu v řadě provedení povrchu včetně nejmodernějších variant s nakašírovanou akustickou netkanou textilií. Jak pro návrh vhodné akustiky, tak pro návrh protipožárních řešení s atraktivním designem je k dispozici nejen nepřeberná zásoba kombinací formátů a hran desek (a tím i konstrukčních systémů), ale i například nabídka využití technologie Varioline, která umožňuje přenést na hladký podklad podhledové desky, ostrůvku nebo stěnového obkladu grafickou předlohu podle volby zákazníka technologií digitálního tisku. Je tak možné dodat plnobarevné desky v odstínu RAL, desky s povrchem imitujícím dřevo nebo kovovou perforaci, nejčastěji se ale používají informační nebo umělecké předlohy, které se mají stát efektním doplňkem interiéru. Kromě podhledových ploch se desky s touto úpravou často objevují jako stěnové absorbéry LINE Modern, podhledové ostrůvky Line nebo svisle zavěšené prvky Thermatex Baffel. Kromě toho časté uplatnění nachází va­rianta bez rámů Thermatex Baffel element.
Výrobky skupiny TOPIQ® jsou desky typu softboard, tzn. lisované z minerální/čedičové ­vlny. Kromě vysokých hodnot zvukové pohltivosti při malé tloušťce desky je jejich velkou předností malá plošná hmotnost a odolnost do 100 % relativní vzdušné vlhkosti. Proto jsou vhodné i pro provozy, kde se taková odolnost vyžaduje, ať jsou to bazény nebo mokré výrobní provozy, nebo zdravotnická zařízení, která vyžadují čištění parou. V kombinaci s konstrukcí se zvýšenou odolností korozi DONN® nebo Prelude se jedná o velmi robustní a spolehlivé řešení. Pro design přinášejí rozšíření palety produktů Knauf ceiling solutions podhledové ostrůvky TOPIQ SONIC Element, tzn. solitérní prvky, které se zavěšují pod stávající podhled, stropní nebo střešní konstrukci na subtilní lanka. Podhledové ostrůvky jsou nejen efektním doplňkem interiéru, ale velmi účinně upravují prostorovou akustiku v místnosti příjemným zatlumením. Základní tvary jako kruh, čtverec, obdélník jsou samozřejmostí, volit je možné vlastně jakékoliv tvary do velikosti 2380×1180 mm. ­Základní provedení je v bílé barvě, je ale možné volit barevnou kombinaci (plochy a hran) podle vzorníku barev Knauf Ceiling Solutions.
Produkty Heradesign® vycházejí z úplně jiné materiálové báze – desky jsou vyráběny z dřevěných vláken pojených magnezitem a odlišují se od standardně nabízených materiálů robustním povrchem s vláknitou nebo uzavřenou strukturou. Pro projektanta přinášejí možnost řešení akustiky pomocí podhledů i stěnových obkladů a požární odolnosti chránící stropní/střešní konstrukci. Architekt ocení široký sortiment, který se uplatní jako podhledové desky, efektní ostrůvky, svisle zavěšené baffly i stěnové obklady, určitě je lákavá možnost barevného provedení podle standardně užívaných vzorníků RAL, StoColor nebo NCS. Velkou předností je mechanická odolnost umožňující využití tohoto materiálu v systémech ve sportovních halách. Speciální skupinou produktů je řada ­Heradesign® creative, která nabízí jednak vybraný sortiment typizovaných prvků (čtverec, obdélník, pásek, trojúhelník, kosodélník, šestiúhelník, kruh) v modulech 300 a 600 mm, jednak paletu frézovaných desek s pravidelnými i nepravidelnými vzory ve formátu 1200×600 mm, kromě toho ale nabízí možnost výroby dílů dle zadání zákazníka. Technologie umožňuje speciální formátování desek podle dodaných podkladů. Novinkou jsou desky Heradesign® ­Alpha+ s vynikajícími akustickými parametry, a desky Heradesign® Corridor, nabízející řešení jako samonosné chodbové podhledy.
Nedílnou součástí sortimentu jsou kovové desky Armstrong. Buď jako mřížkové podhledy ­Cellio, nebo jako plnoplošné podhledové a stěnové systémy. Nabídka zahrnuje standardní i zakázkové formáty, perforace, barevná provedení včetně speciálních efektů jako je dezén dřeva, vše v bohaté paletě konstrukčních systémů a technických řešení pro použití v chodbách, koridorech, reprezentativních prostorech, vstupních halách, velkoprostorových kancelářích i jednacích místnostech. Velkou výhodou je trvanlivost a udržitelnost materiálu, vynikající akustické parametry (v kombinaci perforace a akustické vložky), mechanická odolnost materiálu při montáži i provozu.


UŽITNÉ VLASTNOSTI JAKO NADHODNOTA
Přestože architekt často přistupuje k řešení interiéru pouze z hlediska vizuálního konceptu, v určitém okamžiku téměř vždy bývá konfrontován s dalšími požadavky. V současné době je nosným tématem při koncipování interiérů například řešení akustických vlastností prostoru. Jedná se především o optimalizaci prostorové akustiky, kde je cílem zajistit v místnosti vhodné podmínky z pohledu vnímání mluveného nebo reprodukovaného projevu z hlediska srozumitelnosti, úrovně hluku, doby dozvuku, zajištění vhodných poslechových podmínek v celé ploše místnosti, případně odstranění nežádoucích jevů, jako je třepotavá ozvěna, rezonance atd. Produkty Knauf Ceiling Colutions nabízejí i pro tuto oblast v rámci designového portfolia odpovídající paletu materiálů s parametry, které odpovídají těmto požadavkům. Jinou velmi specifickou oblastí je zajištění požární odolnosti, která je ale podhledovým systémům Knauf Ceiling Soltution více než vlastní – řada zkoušených a certifikovaných technických řešení s designovými povrchy je toho dokladem. V sortimentu je specializovaná řada produktů určená pro použití ve zdravotnických zařízeních, u kterých se klade důraz na zajištění ochrany před šířením mikrobiologického „smogu“ i provozní spolehlivost a udržovatelnost. V neposlední řadě přicházejí požadavky na řešení podhledů a stěnových obkladů s mechanickou odolností, kde hlavní oblastí použití jsou sportovní haly a tělocvičny nejrůznějšího zaměření.
Současné modulární systémy Knauf Ceiling Solutions umožňují velmi hospodárně, efektivně i designově vytříbeně navrhovat a reali­zovat interiéry podle nejvyšších nároků budoucích uživatelů. Praxe ukazuje, že je ale velmi důležité také přesně specifikovat požadavky, které mají ­konstrukce splňovat, aby bylo možné zvolit vhodné technické řešení a v konečném výsledku účelně využít všechny možnosti použitých materiálů a systémů. Proto Knauf ­Ceiling Solutions nabízí technickou podporu projektů prostřednictvím své technické kanceláře.