Společnost se postupně rozšiřuje, roku 1995 je otevřena druhá provozovna v Praze – Libuši, a v roce 1996 je zahájena výstavba nového areálu v průmyslové zóně obce Lety u Dobřichovic.

Provoz je zahájen o rok později, společnosti se v příhodný čas a díky vhodnému umístění obou betonáren úspěšně daří pokrývat rostoucí poptávku po betonových směsích prakticky od Modřan až po Dobříš.
Od roku 2003 až do dnešních dnů je výroba soustředěna na výrobu betonových směsí a drobných prefabrikátů již pouze v provozovně Lety. V roce 2006 jsme modernizovali technologické centrum na výrobu betonových směsí, zvýšili výkon a zároveň jsme splnili přísné předpisy EU pro výrobu betonu.
V současnosti je betonárna ­Lety spolehlivým partnerem při budování bytové i průmyslové výstavby, a významně se tak podílí na rozvoji Dobřichovic, Řevnic, Všenor a přilehlého okolí. Výroba betonových směsí splňuje požadavky norem ČSN EN 206+A2 a ČSN P 732404:2021 a vyrábí betony od pevností třídy C12/15 (B15) výše pro celé spektrum stupně vlivu prostředí. Vyrábíme širokou škálu betonů: provzdušněné, vodonepropustné, barevné, tekuté či zavlhlé. Betonárna je držitelem certifikátu systému řízení výroby a každoročně je dozorována autorizovanou osobou.
Společnost se neustále rozvijí a postupně se snaží posouvat kvalitu na vyšší úroveň. To platí jak směrem k vyráběným produktům, tak i k široké paletě nabízených služeb. Důkazem je čerstvá akvizice v podobě nové a moderní betonpumpy Liebherr 36 XXt na podvozku Mercedes-Benz.
Výroba drobných prefabrikátu byla počátkem vzniku společnosti. Betonové bloky vydržely ve výrobním portfoliu až do dnešních dnů a těší se kvůli své praktičnosti (skládačka) značné popularitě. Je snadné z nich postavit kóji na materiál, garáž, nebo třeba stáj pro koně.
V případě prefabrikace došlo v posledním roce k masivnímu rozvoji. Postupně budujeme novou moderní výrobní halu, angažovali jsme zkušeného technika výroby prefabrikátu a rozjíždíme nové výrobní procesy, takže dnes je společnost schopna nabídnout betonové prefabrikované výrobky typu silniční panely, schodišťové systémy, balkonové desky, opěrné stěny, prvky pro inženýrské sítě, tyčové nosné prvky, základové prvky, ale i prefabrikované železobetonové konstrukce pozemních (skelety) a dopravních staveb.
Většina prefabrikátů je vyráběna dle evropských norem
(EN 13225, EN 13747, EN 14844, EN 14991, EN 14992, EN 14843, EN 15258) nebo dle stavebně technického osvědčení.


Všechny prvky jsou certifikovány a podléhají ročnímu dohledu notifikované nebo autorizované osoby, v našem případě vykonávané společností TZÚS Praha, s. p.
Mezi naše významné a spokojené odběratele patří Metrostav Development a. s., Armontis Best s. r. o., MÜNNICH s. r. o., Porgest, a. s., Texas Connection, s. r. o., ENVIROPOL s. r. o., TONASO Holding a. s. a další.
A to je pouze začátek. Do budoucna chystáme další rozvoj a spoustu novinek. Podrobnosti ke společnosti OSBET BETON s. r. o. naleznete na našich webových stránkách www.osbet.cz.