Technika bednění a lešení PERI se přitom dá optimálně přizpůsobit rozličným místním požadavkům – bez ohledu na to, jestli se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci.

Elegantní konstrukce nového mostu přes Neckar u ­Benningenu je dílem renomované stuttgartské architektonické ­kanceláře ­Leonhardt, Andrä und Partner, zabývající se mimo jiné projekcí nosných konstrukcí. Most dlouhý 195 m ve spojení s opěrnou stěnou dlouhou 107 m vytváří základ pro nový obchvat komunikace L1138 s celkovou délkou 1,2 km mezi Freibergem a Marbachem. Od roku 2022 bude tato část sloužit pro odlehčení dopravy v obci Benningen a zároveň umožňovat opět provoz nákladní dopravy, která již z bezpečnostních důvodů nemohla využívat starý most. Investorem je spolková země Bádensko-Württembersko, zastoupená předsednictvem vlády Stuttgart (Baureferat West).

Skvělá výzva
Nový most před Neckar je navržen a vybudován jako spřažená konstrukce s komorovým průřezem. Ocelová konstrukce je bez přechodů a monoliticky spojena s říčními pylony ve tvaru V. Elegantní rámový most s náběhy se harmonicky přizpůsobuje krajině s tradičními vinicemi. Jeho štíhlá konstrukce s minimální výškou 1,9 m uprostřed celkového rozpětí středního pole délky 86 m nad řekou, zachovává požadovaný průjezdný profil šířky 60 m a výšky 6,30 m pro vnitrozemskou lodní dopravu. Architektonicky a staticky náročná mostní konstrukce byla výzvou také pro realizaci stavby. Velmi úzké ocelové duté profily s šířkou pouze 4 m byly pevně svařeny a předem smontovány částečně již na břehu řeky Neckar a prostřední díl vážící 145 t byl usazen do koncové polohy s pomocí těžkého jeřábu. Vzhledem k zakřivení mostu ve dvou osách byla také výroba mostovky pro techniky velkou výzvou. Most přechází z půdorysného oblouku s poloměrem 125 m a je v podélném i příčném směru nakloněný až o 7,5 %. V poli nad řekou byla veškerá manipulace prováděna výhradně shora.

Přizpůsobené stavebnicové řešení
Praktický stavebnicový systém VARIOKIT od firmy PERI umožňuje vytvořit vhodné řešení pro velkou část požadavků týkajících se inženýrských staveb. Důležité je přitom pokrýt co největší část těch nejrůznějších požadavků v tunelovém, mostním a všeobecném inženýrském stavitelství pronajímatelnými základními a systémovými díly. V kombinaci s dalšími službami ve fázi plánování i výstavby, prováděnými manažerem odbytu z PERI Stuttgart a technickým oddělením ve ­Weißenhornu, bylo pro benningenský most přes Neckar vypracováno společně s firmou Wolff & Müller Ingenieurbau ­GmbH projektové řešení přizpůsobené systému stavebnice PERI.
V prvním kroku umožnilo zavěšené, vykonzolované bednění VARIOKIT výstavbu mostovky rozdělenou do 11 úseků po
15–20 m v pravidelném týdenním taktu. Následné vybetonování říms mostovky bylo prováděno s pomocí římsových konzol VARIOKIT.


Mostovka s vyložením téměř 4 m

Pro výstavbu až 45 cm silné spřažené betonové desky mostovky byla využita bednicí konzola pro spřažené mostní konstrukce ­VARIOKIT VCB. Přes enormně velké oboustranné vyložení 3,95 m mohly být práce prováděny s rozestupem konzol 90 cm. Další velkou výhodou byla možnost přizpůsobit systémové řešení ­VARIOKIT dané situaci na stavbě vějířovitě prostřednictvím dvou různých variant zavěšení. V úseku nad zemí ­mohlo být zavěšení po betonáži a vytvrdnutí betonu uvolněno zespodu. U betonářských záběrů nad vodou bylo zavěšení provedeno tak, aby mohly být lávky uvolněny shora a s pomocí jeřábu přemístěny. V obou případech byl svršek mostovky volně přístupný, závěs z táhel v jedné rovině s horním okrajem betonu zabránil nedokonalostem a umožnil nasazením vibračních lišt velmi rychlou betonáž. „195 m dlouhá mostovka byla dokončena v rekordním čase za pouhých 12 týdnů,“ shrnul stavbyvedoucí Hüseyin Aktas, zástupce týmu firmy Wolff & Müller.

Vyvrcholení stavby: mostní římsa
Snadno nastavitelná římsová konzola VARIOKIT VGK byla pro římsy mostu přes Neckar, s délkou téměř 200 m, tím nejhospodárnějším řešením a umožnila zároveň bezpečnou a efektivní práci. Vzhledem k ukotvení lávek ke spodní straně mostu mohly být všechny práce na desce mostovky prováděny bez omezení. Neprostupná podlaha lávek zajistila dostatečnou ochranu pro lodě plující po řece i trénující veslaře v jejich lodích. Samostatná sestava bednění VGK mohla být plynule a bez problémů přizpůsobena požadovanému tvaru říms.