Během uplynulých dvanácti let odváděla společnost vždy poctivou práci s cílem upevnit svou pozici na stavebním trhu v ­Praze a Středočeském kraji. Stali se tak generálními dodavateli staveb pro rodinný, průmyslový i veřejný sektor. Činnost společnosti je rozdělena na tři segmenty: realizace staveb, zemní práce/demolice a komunální služby. Z velké části také díky vlastním řemeslně odborným pracovníkům jsou flexibilní při realizaci zakázek svépomocí s minimální podporou subdodavatelů. Tímto modelem dokáže společnost zajistit svým klientům komplexní servis od projektu přes výstavbu po finální úklid.
Od založení společnosti působila rodinná firma z větší části jako subdodavatel na průmyslových stavbách (produktovody a energetická zařízení). Po několika letech a získání nových zkušeností rozšířila svou činnost také v oblasti veřejných zakázek. Doménou firmy Bratři Gallové jsou zemní a stavební práce libovolně hluboko pod povrch a do několika metrů nad úroveň terénu, tedy jakékoli výkopy, inženýrské sítě, parkoviště, komunikace pro vozidla i pěší, rekonstrukce a sanace průmyslových i veřejných objektů, základové desky, rodinné domy.
Již na počátcích podnikání ve stavebnictví jim bylo jasné, že bez kvalitní techniky to nepůjde. A podle rady „chceš-li být úspěšný, pracuj s těmi nejlepšími“ se společnost stala věrná těm nejlepším značkám – stavebním strojům Caterpillar, vozům Mercedes a nářadí Hilti. Caterpillar byl zvolen také proto, že vyrábí stroje specializované vždy pro konkrétní účel. Ještě na jednu věc jsou ale bratři zvláště hrdí. Vlastní takzvaný suchý sací bagr, který dovede odsát jakýkoli stavební materiál do průměru 25 centimetrů až na vzdálenost 70 metrů a do hloubky 15 metrů.
Další jejich specialitou jsou demolice prakticky čehokoli – od plavební komory přes trafostanici po tovární halu včetně komínu. Díky vybavenosti veškerou potřebnou technikou včetně nejtěžších strojů dovedou jakoukoli stavbu do základů odstranit i recyklovat vybouraný materiál pro další stavební využití. V případě průmyslových areálů na přání investora kompletně místo zrekonstruují včetně výstavby všech potřebných budov, aby mohl sloužit novému účelu. Zbudují vnitro­areálové i přístupové komunikace a napojení na silniční tahy. Staví rovněž jakékoli inženýrské sítě – vodovodní řady, kanalizace, horkovody, elektrické sítě, veřejné osvětlení nebo produktovody včetně výkopů a finálních povrchů. Poradí si i s haváriemi těchto sítí.
Svět je ve stále větším pohybu, a potřebuje tak stále více komunikací. Na zakázku postaví silnici, parkoviště, chodník, most, propustek, podchod pro pěší. Jakoukoli podobnou stavbu opraví či zrekonstruují. Rovněž tak revitalizaci parků a cestních sítí z mlatových povrchů. Česko je protkáno vodními toky a nádržemi, zejména rybníky. Díky jejich strojům je umí odbahnit, zbudovat či opravit jejich koryta a hráze. Zmodernizují požární nádrže. Jsou také hrdým členem Integrovaného záchranného systému České republiky.


Klientům z rodinného sektoru splní prakticky jakékoli přání. Odstraní starý dům, vykopou sklepy nebo provedou výkopy pro základové pasy, zbudují základy i základovou desku včetně přípojek IS a postaví dům nový. Zrekonstruují zahradu včetně osázení zeleně a všech terénních úprav, postaví plot jakékoli konstrukce nebo bazén. Potřebuje-li zakázka těžší techniku, ale na místo není vhodný přístup, nevadí. Bagr si prostě podají přes plot jeřábem. Bazény budují v hotových uzavřených zahradách, aniž by poškodili okolní květenu.
Jsou vybaveni i pro nejrůznější komunální práce, jako je úklid komunikací pro vozidla i pěší, čištění tunelů, údržba zeleně včetně kácení dřevin a také odstraňování následků po povodních. Mají potřebnou techniku, ale i ruce, které se chopí koštěte, hrábí nebo lopaty. Sami bývají překvapeni, kolik asfaltu v Česku pokrývá tlející listí, zemina a prach. Leckde se z jednoho jízdního pruhu rázem stanou dva, stačí jen silnici vyčistit.
Společnost je otevřena novým výzvám a jejím cílem do nadcházejících let je nejen upevnění stávající pozice na trhu, ale i rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů a recyklaci materiálů.

Prohlédněte si výběr ze staveb dokončených v uplynulém období.