Na obchvatu Karviné budují ­SmVaK Ostrava sedm vodohospodářských staveb. „Zajišťujeme vybudování odvodnění komunikace s napojením do kanalizačního přivaděče v délce 1124 běžných metrů. Vybudovali jsme také přeložku kanalizačního přivaděče s profilem DN 1000 v délce 68 běžných metrů včetně vybudování dočasného obtokového by-passu a vložení tří nových revizních šachet pro napojení odvodnění komunikace,“ popisuje Petr Grzonka z SmVaK Ostrava. Vybudovány budou také dvě přeložky vodovodních řadů. Další dvě přeložky se týkají kanalizační sítě.

Budovaný úsek D48 na Novojičínsku měří 17 kilometrů. „Na stavbě máme na starosti čtyři objekty. Největším z nich je přeložka vodovodního řadu do litiny s profilem DN 200 v délce 456 běžných metrů v úseku dálnice u Loučky, která bude provedena otevřeným výkopem a na konci úseku zatažena protlakem včetně chráničky s profilem DN 400. Vybudujeme také přepadové potrubí z vodního zdroje v délce 42 běžných metrů,“ vysvětluje Grzonka. Řízeným protlakem budou provedeny další dvě přeložky vodovodního řadu. První v délce 44,5 běžných metrů do litiny DN 300 a druhý do litiny DN 400 v délce 40 běžných metrů.

SmVaK Ostrava zapojeny do infrastrukturních staveb


„Účast na těchto stavbách je pro nás velkou výzvou, motivací a také skvělou zkušeností v oblasti stavomontážních prací, na které klademe stále větší důraz. Jde o cestu, jak dále rozvíjet naše aktivity mimo stěžejní oblast výroby a dodávek pitné vody nebo odvádění vody odpadní. Máme možnost se účastnit technicky zajímavých staveb a projektů, které dále rozšiřují naše know-how,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.