V letních sezónách před celosvětovou pandemií covid19 prošlo zpřístupněnými prostory a komnatami v průměrů více než 6000 návštěvníků denně. Tato skutečnost musela být brána v potaz při rozsáhlé rekonstrukci inte­riéru zámku v případě volby podlahové krytiny, přípravy podkladu a výběru podlahového lepidla pro pokládku v chodbách a místech prohlídkových tras, které by takovému náporu bez problému odolaly. Státní stavební úřad v Kemptenu stanovil základní požadavky pro pokládku podlahové krytiny v těchto extrémně exponovaných místech: rychlé, bezpečné a čisté řešení. Po rozsáhlé konzultaci padla jednoznačná volba na technologii suchého lepení switchTec® firmy Uzin Utz AG – oboustranně lepicí folii SIGAN 1 – na oddělující podložce a plechových plátech z ušlechtilé nerezové oceli. Díky této konstrukci je původní historická kamenná podlaha dokonale chráněna a nově položená krytina může být kdykoliv v případě potřeby beze zbytků odstraněna.
V průběhu rozsáhlých renovačních prací byly s velkou pečlivostí restaurovány kamenné podlahy a mozaiky. V následném kroku byla v nejvíce exponovaných prostorech, jakými jsou např. vstupní prostory a prohlídkové trasy světoznámého zámku, provedena výměna podlahových krytin. Podlahy v těchto místech jsou vystaveny celoročnímu vlivu nánosu nečistot, drobných kamínků, posypové soli a vlhkosti nanesených na podrážkách tisíců návštěvníků. Pro dokonalou ochranu podlah a historického podkladu v těchto prostorách byly zvoleny textilní a elastické krytiny, které nejenom, že tuto ochranu garantují, ale zároveň jsou vysoce stabilní, lze je snadno udržovat a v případně nutnosti bezproblémově odstranit, aniž by se poškodil podklad a zanechaly zbytky lepidla či rubu podlahové krytiny.   

Oboustranně lepicí folie UZIN Sigan 1 pro rychlé celoplošné lepení s možností pozdějšího odstranění podlahové krytiny bez poškození podkladu a zanechání zbytků lepidla

„V objektech vyžadujících sanaci se často setkáváme s kamennými nebo parketovými podlahami,“ vysvětluje Robert Weckerle, odborný poradce společnosti Uzin. „V tomto případě, kdy na stávající původní podlahu měla být nalepena nová podlahová krytina a zároveň tato nesměla být tímto poškozena, jsme doporučili osvědčené řešení pomocí technologie suchého lepení switchTec® – v našem případě pomocí folie Sigan 1. Tento výrobek představuje patentovanou, mikroperforovanou speciální nosnou folii s oboustranně lepicími účinky pro textilní a elastické podlahové krytiny s možností jejího pozdějšího bezezbytkového odstranění z podkladu.“
Toto lepidlo ve formě oboustranně vysoce efektivní lepivé folie má tu přednost, že podlahovou krytinu je možno pokládat velmi rychle, bezhlučně, bezprašně a bez zápachu. Navíc, takto položenou podlahovou krytinu je možno okamžitě plně zatížit. Díky speciální lepicí technologii je možno i po letech přilepenou podlahovinu snadno sejmout a odstranit, aniž by původní podklad doznal jakékoliv újmy a byly na něm zanechány zbytky lepidla či rubové části podlahové krytiny. Původní podlahu (poklad) je tedy možno opět využít pro další pokládku. Všechny výše zmíněné vlastnosti byly vysloveně požadovány Státním stavebním úřadem v Kempnu a výrobek Sigan 1 tyto bezezbytku naplnil.

Rychlá výměna podlahových krytin na zámku Neuschwanstein v Bavorsku


Podlahová konstrukce

Aby bylo dosaženo optimální ochrany původní historické podlahy, bylo rozhodnuto pro podkladní konstrukci složenou z oddělující podložky a plechových plátů z ušlechtilé nerez oceli. Jak poznamenal Robert Weckerle ze společnosti Uzin: „Tato konstrukce se perfektně osvědčila při rekonstrukci podlahy na zámku Linderhof.“ Uzin nabízí technologii suchého lepení switchTec® v podobě vysoce účinných oboustranně lepivých foliích na různé druhy podkladu a pro různé typy vrchních podlahových krytin. V případě lepení textilních a elastických podlahovin na kovový podklad, jako tomu bylo v tomto případě, je vhodná oboustranně lepicí folie s označením Sigan 1. Pro zajištění optimálního přilepení bylo nutno napenetrovat plechový podklad speciální penetrací Planus. Výsledkem bylo dokonalé nalepení kaučukové podlahové krytiny v prvním patře a modrého koberce v patře druhém – a to velmi rychle, bezhlučně, bezprašně a bez zápachu.       

Pokládka podlahových krytin pomocí Sigan 1

Předpokladem pro dokonalý výsledek pokládky je správně připravený podklad v souladu s normou DIN 18365 – tzn. v obecné rovině, že vystěrkovaný podklad musí být pevný, rovný, suchý, bez trhlin a zbaven všech nečistot, který by mohly negativně ovlivnit přilnavost. Splňuje-li podklad výše uvedené podmínky, pak přichází na řadu rovnoměrný tenký nátěr neředěné speciální penetrace Planus, a to pomocí jemně porézního pěnového válečku. Po cca 2 hodinách schnutí za dobrého odvětrávání se doporučuje provedení zkušebního lepení folie na podklad. Odvineme část folie, položíme na podklad, dobře vyhladíme a okamžitým opětovným odtržením ověříme optimální přídržnost folie na podkladu. Pro zvýšenou lepivou sílu na okrajích a obtížně přístupných místech nalepíme na podklad podél stěn a stavebních prvků nejprve pásku Sigan, která je nedílnou součástí balení. Následně rozvineme folii Sigan 1 ve směru kladení nové podlahové krytiny, a to buď na sraz jednotlivých pásů, nebo s jejich přesahem a následným přiřezáním na styk. Dobře vyhladíme bez vzduchových bublin. Dostatečně aklimatizovanou a nahrubo přiřezanou novou podlahovou krytinu rozvineme v pásu po ploše a polovinu její délky přeložíme zpět. Nyní sejmeme na obnažené půlce z folie ochranný papír, odřízneme a pás přeložené podlahové krytiny navalíme zpět na folii. Okamžitě, aniž by bylo třeba čekat na nějakou dobu odvětrání, podlahovou krytinu zaválcujeme. Identicky postupujeme i s druhou půlkou folie a podlahové krytiny. Podlaha je po nalepení okamžitě plně zatížitelná.
Výrobky řady Sigan mají ekologické certifikační značení ­Emicode EC 1 Plus, Modrý anděl a Leed, tudíž jsou zdravotně nezávadné a mimořádně šetrné k životnímu prostředí.

Rychlá výměna podlahových krytin na zámku Neuschwanstein v Bavorsku


Rychlá renovace umožnila rychlý návrat návštěvníků

Díky rychlému a technologicky spolehlivému suchému lepení výrobkem Sigan 1 z programu Uzin bylo možné renovaci podlah v silně zatěžovaných a frekventovaných chodbách a prohlídkových tras dokončit v mimořádně krátkém čase.
Pohádkový zámek krále Ludwiga II. Bavorského je opět zpřístupněn veřejnosti, tak jak tomu je již od roku 1886. Tip na výlet: zámek je z hraničního přechodu Rozvadov vzdálen přibližně 350 km. Věřme, že covidová pandemie brzy pomine a s ní spojená všechna restriktivní opatření. Pak jeden z prvních výletů k našim západním sousedům může být právě romantický zámek Neuschwanstein s jeho historií i novými podlahami… 

Objekt: zámek Neuschwanstein, Schwangau v Allgäu
Investor: Státní stavební úřad, správa bavorských zámků
Realizační firma podlahářsých prací: Karl Paulsteiner, Sulzschneid
Plocha: 400 m2, textilní koberce a kaučuková podlahová krytina
Odborné poradenství: Robert Weckerle, Uzin Utz Group, Ulm
Materiál UZIN: penetrace UZIN Planus, systém suchého lepení UZIN Sigan 1
Dovozce do ČR: Uzin Utz Česká republika s.r.o., Praha